Maatila on tilitoimistoasiakkaana erityistapaus

Maatilat ovat mielenkiintoisia erityistapauksia suomalaisten yritysten joukossa. Maatilatalouden tuloverolaki, yritystoiminnan monipuolisuus, suuret investoinnit sekä yritys- ja yksityistalouden linkittyminen toisiinsa tuovat haasteita tilitoimistolle. Maatilojen erityispiirteet huomioiva taloushallinto-ohjelmisto helpottaa kirjanpitäjän työtä.
31.3.2020 Tuomas I. Lehtonen

Yritystoiminnan kirjanpidolle, tilinpäätökselle ja verotukselle asetetut velvoitteet ovat pääosin yhdenmukaisia toimialasta riippumatta. Maatalousyrittäjät muodostavat kuitenkin mielenkiintoisen poikkeuksen. Kuopiolaisen maatilaohjelmistojen tuotantoon erikoistuneen Suonentieto Oy:n toimitusjohtajan Pentti Korkiatuvan, myyntipäällikkö Susanna Hämäläisen ja asiakaspalvelupäällikkö Marika Hiltusen mukaan tähän vaikuttaa erityisesti maataloustulolähteeseen ja metsätalouden harjoittamiseen sovellettava verolainsäädäntö.

Yritystoiminnassa noudatetaan tavanomaisesti elinkeinoverolakia (EVL), mikä edellyttää kirjanpidolta suoriteperusteisuutta. Useimmat maatilayritykset noudattavat kuitenkin maatilatalouden tuloverolakia (MVL), jonka mukaan kirjaukset tehdään maksuperusteisesti – siis silloin, kun suoritus saapuu tai lähtee tililtä. Toinen maatilayrittäjän verotusta koskeva merkittävä poikkeus on arvonlisäveroilmoituksen tekeminen kerran tilikaudessa.

– Valtaosa maatilallisista on luonnollisia henkilöitä. He noudattavat yritystoiminnassaan MVL:a. Viljelijöillä ei ole varsinaista kirjanpitovelvollisuutta, vaan ainoastaan velvollisuus kirjata muistiin tulot ja menot kassaperusteisesti sekä ilmoittaa arvonlisäverot vuosittain. Jos maatila yhtiöitetään, maatalousyrittäjän tulee siirtyä kirjanpitolainsäädännön mukaiseen suoriteperusteiseen kirjanpitoon. Tällaisessa tilanteessa maatalousyhtiöstä tulee tehdä suoriteperusteinen kirjanpito ja tilinpäätös sekä verolomake 6B, mutta näiden lisäksi tulee maataloustulolähteen osalta laatia verottajalle maksuperusteinen tilinpäätös ja verolomake 7M, Hiltunen sanoo.

Maatilayrityksillä on usein monta erilaista liiketoimintaa.

Poikkeavan verolainsäädännön vuoksi maatalousyrityksen kirjanpito edellyttää erityisominaisuuksia kirjanpito-ohjelmistolta. Tähän tarpeeseen vastaa muun muassa Suonentiedon kehittämä, erityisesti maa- ja metsätalousyritysten tarpeisiin soveltuva Maatalousneuvos-ohjelmisto.

Maatalousneuvoksella voidaan tehdä sekä MVL:n että EVL:n mukaista kirjanpitoa. Tästä on hyötyä erityisesti monialayrittäjälle.

– Maatilayrittäjillä on usein monta erilaista liiketoimintaa. Maanviljely- ja karjankasvatustoiminta on maatilayrittäjän omissa nimissä. Sen sijaan saman henkilön vetämä jatkojalostustoiminta sekä maatilamatkailu- ja koneurakointipalvelu onkin yhtiöitetty. Maatalousneuvoksella maatilayrittäjä tai tilitoimisto pystyy tekemään yrittäjän kaikkien liiketoimintojen kirjanpidot, Hämäläinen sanoo.

Ohjelmiston edut tulevat esiin myös maatilatoimintaa yhtiöitettäessä.

– Yhtiömuotoisten maatilojen kirjanpito kirjataan Maatalousneuvoksessa suoriteperusteisesti. Kirjanpitoon sisältyvän maataloustulolähteen voi kätevästi oikaista kassaperusteiseksi tilinpäätöstoiminnossa. Näin samasta kirjanpidosta saadaan suoriteperusteisen tilinpäätöksen tulosteet ja kaikki tarvittavat verolomakkeet. Tämä helpottaa merkittävästi tilitoimistojen työtä maatilan yhtiöittämistilanteissa, koska samaa kirjanpitoa ei tarvitse tehdä erikseen kassaperusteisella kirjaustavalla, Hiltunen kertoo.

Toimialakohtaisesta tilikartasta merkittäviä hyötyjä

Maatalousneuvoksen perusversiolla voidaan laatia maatalousyrityksen kirjanpito, tilinpäätös sekä verotuksen vaatimat selvitykset ja raportit. Veroilmoitusten toimittaminen onnistuu sähköisesti. Haluttaessa Maatalousneuvos-ohjelmistoa voi täydentää liikekirjanpito-, osto- ja myyntireskontra-, laskutus- sekä palkanlaskentamoduuleilla. Kattavampi Maatalousneuvos Plus -ohjelmisto sisältää edellä mainitun yhtiömuotoisen maatilan kirjanpitotoiminnot sekä laajemmat työkalut yrityksen kannattavuuden seurantaan. Maatalousneuvos tarjotaan tilitoimistoille pilvipalveluna, joka mahdollistaa joustavan työnjaon asiakkaan ja kirjanpitäjän välille paikkariippumattomasti.

Maatalousneuvoksen tilikartassa on tilit taseelle ja tuloslaskelmalle, kaikille maatalouden tuotantomuodoille, liitännäiselinkeinoille, metsätaloudelle sekä yksityistaloudelle. Kattavan ja toimialaan soveltuvan tilikartan ansiosta esimerkiksi yksityistalouden, maatalouden ja metsätalouden menot ja tulot on helppo kohdentaa, jakaa sekä täsmäyttää tilinpäätökseen oikein. Liikekirjanpitomoduulin myötä valittavana on 20 erilaista tilikarttamallia.

– Maatilayrityksen tulot perustuvat usein pidempiin tuotanto- tai ostosopimuksiin. Näissä tilanteissa yrittäjä ei lähetä toimittamistaan tuotteista myyntilaskuja, vaan sovituin väliajoin toimittaja tekee tilityksen perustuen toteutuneisiin toimitusmääriin ja laatuanalyyseihin. Meijereiden tilitykset voi ladata ohjelmaan sähköisesti.

Tarkat ja toimialaspesifiset kirjausmahdollisuudet auttavat maatilayrittäjää tilan investointien suunnittelussa. Kun kirjanpidossa käytetään kattavaa tilikarttaa ja selkeitä kustannuspaikkamerkintöjä, saadaan kirjanpidosta pohjatiedot rahoittajien vaatimille investointilaskelmille. Rahoittajille on myös mahdollista tuottaa tarkkoja selvityksiä investointien toteutumisesta ja nostettujen lainojen tai avustusten käytöstä.

– Pankkirahoituksen ja investointitukien saaminen edellyttää tarkkoja laskelmia tilan tuotantomääristä ennen ja jälkeen laajennuksen. Myös saatujen tukien käytöstä, lainojen koroista ja hankkeiden toteutuneista kustannuksista on pidettävä tarkoin kirjaa ELY-keskusta ja muita rahoittajia varten. Investointi- ja lainahakemusten sekä ilmoitusten tekeminen onnistuu helposti, kun maatilalla on laaja tilikartta käytössä, Korkiatupa muistuttaa.

Kohti sähköistä kirjanpitoa

Hämäläisen, Hiltusen ja Korkiatuvan mukaan pienistä maatilayrityksistä useimmat hyödyntävät edelleen paperista kirjanpitoa. Siirtyminen sähköiseen kirjanpitoon tapahtuu useimmiten yritystoimintaa yhtiöi-tettäessä. Uuden verkkolaskulain voimaantulo saattaa kuitenkin lisätä myös pienten maatilojen siirtymistä sähköiseen taloushallintoon.

– Uusia maatila-asiakkaitamme ovat kiinnostaneet erityisesti Maatalousneuvos-ohjelmiston sisäinen pankkiyhteys ja yhteistyö tilitoimiston kanssa. Monien maatilayrittäjien näkökulmasta on etu, että Maatalousneuvos mahdollistaa tilitoimiston ja yrittäjän joustavan työnjaon. Maatilayrittäjät tekevät usein osan taloushallinnon tehtävistä itse tai ainakin kuvaavat kuitit suoraan kirjanpidon tositteiksi Talousmobiilin Kuvaa kuitti -aplikaatiolla, Hämäläinen sanoo.
Sähköisen kirjanpidon etuna on luonnollisesti kirjanpidon ajantasaisuus. Välitilinpäätöstoiminnossa tilikauden tulos on mahdollista ennustaa varsin tarkasti, mikä mahdollistaa tehokkaan verosuunnittelun.

–Välitilinpäätös voidaan tehdä esimerkiksi marraskuun lopussa tai joulukuun alussa. Jos tilikaudesta näyttää tulevan erityisen hyvä, voidaan tulosta pyrkiä vielä pienentämään ostoilla. MVL mahdollistaa sen, että loppuvuonna varastoon tehdyt hankinnat voidaan kirjata kuluksi saman vuoden puolella. Esimerkiksi kevään siemenhankinnat voidaan tehdä jo edellisen vuoden loppupuolella ja alentaa näin tilivuoden tulosta, Hämäläinen kertoo.

Siirtyminen sähköiseen kirjanpitoon tapahtuu useimmiten yritystoimintaa yhtiöitettäessä.

Suonentieto Oy on kehittänyt talous-, palkka- ja tuotannonohjauksen ohjelmistoja yrityksille, tilitoimistoille ja yhdistyksille yli 30 vuoden ajan. Maatilaohjelmistojen tuottajana Suonentieto on Suomessa markkinajohtaja. Maatalousneuvoksen lisäksi Suonentiedon tuoteportfolioon kuuluvat Agrineuvos-viljelysuunnitteluohjelmisto sekä EVL:n mukainen, käyttöliittymältään Maatalousneuvoksen kaltainen Balanssi-taloushallinto-ohjelmisto. Yrityksen ohjelmistoja käyttää noin 400 tili- ja suunnittelutoimistoa ja yli 10 000 yritystä eri puolilla Suomea.

Suonentieto työllistää 25 taloushallinnon- ja ohjelmistotekniikan kokenutta asiantuntijaa.

– Panostamme erityisesti asiakastarpeiden tarkkaan kuuntelemiseen, joustavaan tuotekehitykseen ja nopeaan sekä asiantuntevaan tukipalveluun. Kehitämme ohjelmistotuotteitamme asiakkailta saamamme palautteen pohjalta. Pienempiä muutoksia pystymme toteuttamaan jopa parin päivän kuluessa saamastamme palautteesta, Korkiatupa kertoo.

Suonentieto on Taloushallintoliiton yritysjäsen. Yritys kehittää parhaillaan maatilakirjanpidon koulutuskokonaisuutta yhteistyössä Taloushallintoliiton kanssa. Suonentieto on myös mukana Taloushallintoliiton Tietotori-tapahtumissa.

OsaaminenUusimmat Artikkelit
Katso kaikki

Haluatko kuulla lisää liiton jäsenyydestä?

Jätä yhteystietosi niin otamme yhteyttä.

  • tai