Taloushallintoliitto 2.0

Yli puoli vuotta on vierähtänyt siitä, kun aloitin Taloushallintoliiton ja säätiön toimitusjohtajana. Muutoksien tynnyri on lastattu rohkeilla ratkaisuilla, voidaan jopa puhua Taloushallintoliitto 2.0:sta. On aika tehdä välitilinpäätös.
17.11.2021 Jari Seppä, toimitusjohtaja, Taloushallintoliitto Kuva iStock

Taloushallintoliiton perusta valettiin armon vuonna 1968. Ajan kuva oli tuolloin kovin erilainen kuin nyt: uusi elinkeinoverolaki ja uusi kirjanpito- ja osakeyhtiölaki olivat muotoutumassa, tilitoimistoja oli tuhatkunta ja osaamisen taso vaihtelevaa.

Silloisen Kirjanpitotoimistojen liiton tarkoituksena oli toimia yritysten yhdyssiteenä, edistää jäsentensä ammattitaitoa ja huolehtia toimialan arvostuksen kohottaamisesta. Kuulostaako tutulta? Tämä on edelleen Taloushallintoliiton dna:ssa. Historiaa täytyy ymmärtää, jotta voi uusiutua rikkomatta toiminnan ydintä.

Luulin yli 25 vuoden ­työkokemuksen jälkeen, että mikään ei minua enää yllätä. Olin väärässä. Allekirjoittaneeseen on tehnyt suuren vaikutuksen Taloushallinto­liiton henkilökunnan sitoutuminen ja vilpitön tunneside tehtäviemme merkityksellisyyteen. Lisäksi koko jäsenistön, eri sidosryhmien, liiton työryhmien, tarkastajien, kouluttajien, yksilöiden sekä hallituksen omistautuminen omaan työhönsä, alan kehittämiseen sekä liiton toimintaan on voimaannuttavaa. En voi olla mainitsematta säätiön toimielimiä tässä yhteydessä: ne eivät ole poikkeuksia edellä mainittuun. Nämä kaikki tahot ovat mahdollistajia uuden luomisessa. Saamme tekemisistämme palautetta ja hyvä niin.

Luulin yli 25 vuoden ­työkokemuksen jälkeen, että mikään ei minua enää yllätä. Olin väärässä.

Toimintasuunnitelmassa 2021–2022 esittelimme painopistealueitamme, ja käyn niistä läpi seuraavaksi muutaman keskeisimmän.

Muutoksen keskiössä on meidän Valta­tiehanke Valtti: vaihdamme toiminnan­ohjausjärjestelmän, crm:n sekä verkkosivustoalustan vaiheittain 2022 kesään mennessä. Kaikki ymmärtävät, että järjestelmän vaihtaminen itsessään ei paranna laatua tai tehokkuutta ilman toimivia prosesseja. Olemme kuvanneet noin 40 prosessia ja virtaviivaistaneet niitä. Nämä uudet prosessit on otettu huomioon järjestelmän valinnassa, mikä mahdollistaa järjestelmäautomaation hyödyntämisen ja työtapojen kehittämisen. Järjestelmän määrittelyt ovat valmiit, ja sen rakentaminen on jo aloitettu ennen tämän lehden julkaisemista.

Oman maininnan ansaitsee verkko­sivustouudistus, joka on asiasisällöltään laaja kokonaisuus. Tässä yhteydessä puhumme muiden muassa omamediasta – minne Tilitoimistossa-lehden asiasisältö tulee siirtymään – sekä verkkokaupasta, kirjautumista vaativista osioista, uusista kohderyhmistä ja niin edelleen. Tavoitteena on julkaista sen ensimmäinen osa helmikuussa 2022.

Kevään ja syksyn aikana olemme käyneet strategian evaluointiprosessin läpi yhdessä hallituksen ja henkilökunnan kanssa. Keskeisin nosto lienee, että tavoitteemme on nostaa vaikuttavuuttamme koko taloushallintoalan keskeisimpänä toimijana. Tämä tarkoittaa, että haluamme lähipiiriimme uusia kohderyhmiä.

  1. KLT/PHT-klubit. KLT- ja PHT-henkilöiden sitouttaminen ja verkoston rakentaminen vuoropuhelun aikaansaamiseksi. Peräti 50 prosenttia pätevyyden hankkineista ei työskentele liiton jäsenyrityksissä.
  2. Oppilaitosyhteistyö on keskeinen strateginen hanke. Käynnistämme yhteistyön alan johtavien oppilaitosten, jäsenyritysten ja liiton kanssa. Tavoitteena on toimialan kiinnostuksen nostaminen opiskelijoiden keskuudessa ja osallistuminen osaamisen kehittämiseen.
  3. Yritysten talousosastoja yhteistyöjäseniksi. Teemme alan edunvalvontaa ja seuraamme toimialan muutoksia koko taloushallintoalan perspektiivistä jo nyt. Olemme alan suurin kouluttaja. Nämä ovat relevantteja asioita yritysten talousosastoille.

Huolimatta siitä, että jäsentyytyväisyytemme on korkea pienten toimistojen keskuudessa, moititaan meitä usein siitä, että olemme suurten toimijoiden asialla. Tämä ei pidä paikkaansa. Toimialan rakennemuutos, konsolidaatio sekä digitalisaatio aiheuttavat kaikissa erilaisia tunnetiloja. Lisäksi jäsenten liiketoimintamallit, kehityskohteet ja tulevaisuuden visio poikkeavat toisistaan. On selvää, että yhden henkilön toimiston intressit ovat tässä yhteydessä erilaisia kuin ison toimijan. Tästä johtuen olemme määritelleet jäsenkyselyn pohjalta segmentointi 1.0:n, jotta voisimme tarjota yksilöllisempää palvelua. Seuraavaksi työstämme segmenttikohtaisesti palvelutarjooman, viestinnän ja asiakkuuksien hoitomallin.

Meillä on koko joukko jopa legandaarisia tuotteita, kuten Tili- ja veropäivät, mutta kehitämme jatkuvasti myös uusia.

Liiton rahavirrasta noin 70 ­prosenttia tulee markkinaehtoisesti. Meidän tulee olla kilpailukykyisiä. Meillä on koko joukko jopa legandaarisia tuotteita, kuten Tili- ja veropäivät, mutta kehitämme jatkuvasti myös uusia. Esimerkiksi oppimisen muodot ja jakelukanavavaatimukset muuttuvat ja sähköinen oppimisympäristö, striimatut live-sessiot, podcastit, Taloushallinnon työ ja tulevaisuus -tapahtuma, räätälöidyt kokonaisuudet ja DisC-analyysi ovat vain muutamia poimintoja näistä. Tili-instituutti­säätiön pätevyyksillä on tässä yhteydessä keskeinen rooli. Muutoksen tuulet puhaltavat myös siellä. Uusi TNT-pätevyys, junior-KLT sekä sähköinen tenttialusta näkevät päivänvalonsa ensi vuonna.

Tulevaisuudessa puhuttelemme koko toimialan yrityksiä ja yksilöitä ja olemme kollektiivisesti valmiimpia rakennemuutoksen aiheuttamiin muutostarpeisiin ja edunvalvontaan. Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta.

EdunvalvontaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki

Haluatko kuulla lisää liiton jäsenyydestä?

Jätä yhteystietosi niin otamme yhteyttä.

  • tai