Taloushallintoalan yrityksille tarjolla osaamiskartoituksia

Taloushallintoliitto alkaa syksyn aikana tuottaa jäsenyrityksilleen osaamiskartoituksia. Tavoitteena on auttaa taloushallintoalan yrityksiä kehittämään henkilöstönsä osaamista liiketoiminnan tarpeista käsin.
16.10.2018 Tuomas Lehtonen

Taloushallintoliiton koulutuspalveluiden johtajan Juha Sihvosen mukaan liitto lähti kehittämään osaamiskartoituksiin perustuvaa palvelumallia, koska taloushallintoalan yritysten osaamisen johtamisessa ja kehittämisessä havaittiin parannettavaa. Riittävän kattavia ja samalla kuitenkin kustannustehokkaita palveluja ei ollut tarjolla. Niinpä Taloushallintoliitto näki tehtäväkseen kehittää toimialalle oman ratkaisun.

Kuluvan syksyn aikana liitto on pilotoinut osaamiskartoitusten toteuttamista pienelle joukolle yrityksiä. Pilotista saatu palaute on ollut innostunutta ja rohkaisevaa.

– Tilitoimistoissa ei ole aiemmin juuri tehty osaamisen kehittämistä liiketoiminnallisista lähtökohdista. Pilottimme on kuitenkin osoittanut, että kiinnostusta tällaiseen tavoitteelliseen osaamisen kehittämistyöhön on olemassa. Siksi lähdemme tarjoamaan osaamiskartoituksia kaikille taloushallintoalan toimijoille loppuvuoden aikana, Sihvonen sanoo.

Osaamisen kehittäminen on aina investointi

Sihvonen muistuttaa, että osaamisen kehittämisen tulisi olla aina liiketoimintalähtöistä. Siksi kartoitukset käynnistyvät aina Taloushallintoliiton asiantuntijan ja yritysjohdon yhteisellä alkukeskustelulla. Keskustelussa pohditaan liiketoiminnan tavoitteiden ja muuttuvan toimintaympäristön synnyttämiä osaamistarpeita. Samalla tarkastellaan nykyistä henkilöstörakennetta ja visioidaan tavoitekuvaa tulevaisuuden henkilörakenteesta.

Aloituskeskustelun pohjalta kartoitetaan jokaisen työntekijälle nykyinen osaamistaso. Kartoituksen tuloksia peilataan yrityksen liiketoiminnasta nouseviin kehittymistarpeisiin sekä yksilön omiin toiveisiin ammatillisesta kehittymisestä. Kartoitusten tulosten pohjalta jokaiselle työntekijälle voidaan yrityksessä luoda yksilöllisten kehitystarpeiden ja -toiveiden mukainen kehityspolku. Työntekijän henkilökohtaisen osaamistason kehittymistä voidaan käydä läpi esimerkiksi kehityskeskusteluissa.

Määritellyt roolit perustuvat laajaan pohdintaan Taloushallintoliiton osaamisen kehittämisen työryhmässä ja eri sidosryhmien kanssa. Nykyiset tilitoimistojen tehtävät voivat poiketa niistä paljonkin, koska tehtävien erilaistuminen on vasta alkamassa.

Helppo ja kevyt toteuttaa

– Osaamiskartoitus on yksinkertainen ja helppo työväline, jolla ajatukset saadaan suunnattua yrityksen uusiutumiseen. Se auttaa kiinnittämään huomion osaamisvajeisiin ja tarpeisiin erilaisten kehittämispolkujen rakentamiselle. Taloushallinnon ammattilaisten osalta selvitetään muun muassa kirjanpidon ja verotuksen substanssiosaamista. Kartoituksessa tarkastellaan kuitenkin myös asiakaspalvelu- ja konsultaatiotaitoja, joiden rooli tilitoimistotyössä tulee tietysti korostumaan, Sihvonen kertoo.

Osaamiskartoituksesta on pyritty luomaan yritysten kannalta mahdollisimman helppo ja kevyt toteuttaa. Sihvonen arvioi kartoituksen vievän yhdeltä työntekijältä noin puoli tuntia, ja tulosten läpikäyntiin käyttämänsä ajan yritys voi sitten harkita oman tarpeensa mukaan.

– Monissa alan yrityksissä osaamistarpeita ei ehditä lainkaan miettiä. Tämän mallin avulla yritykset pääsevät henkilöstön kehittämistyössä mahdollisimman vaivattomasti liikkeelle. Emme ole lähteneet kehittämään kartoituksesta liian monimutkaista ja ”teoreettista”, vaan käytännön tarve edellä, Sihvonen sanoo.

Kartoitus auttaa opinpolkujen suuntaamisessa

Talouskonsultointi Mertaoja on yksi Taloushallintoliiton osaamiskartoituspilottiin osallistuvista tilitoimistoista. Tilitoimiston yrittäjä Anne Mertaoja, miten päätitte lähteä mukaan pilottiin?

Yrityksemme on toiminut yli 15 vuotta ja aina täysin sähköisesti. Sen myötä kirjanpitäjiemme työnkuva on jo muuttunut osin controllerin työn suuntaan. Olemme kuitenkin tiedostaneet, että tulevaisuudessa toimenkuvat tulevat edelleen muuttumaan. Viime keväänä pohdimme omassa koulutuspäivässämme tulevaisuuden kirjanpitäjän roolia ja osaamistarpeita. Tuolloin meille heräsi ajatus, että osaamistamme on lähdettävä suunnitelmallisesti kehittämään. Kun kuulimme Taloushallintoliiton kesäpäivillä osaamiskartoituksia koskevasta pilotista, päätimme heti ilmoittautua mukaan. Pilotti käynnistyi meidän kannaltamme juuri oikeaan aikaan.

Millaisia ajatuksia osaamiskartoitus on herättänyt?

Toistaiseksi olemme ennättäneet pitää vasta aloituskeskustelun Taloushallintoliiton asiantuntijan kanssa. Odottelemme parhaillaan liiton yhteenvetoa keskustelusta. Seuraavaksi toteutetaan varsinaiset kartoittavat kyselyt henkilöstölle. Alkukartoitus vahvisti omia aavistuksiamme. Eniten keskustelua aiheutti nykyisen henkilöstörakenteen tarkastelu, mutta tavoitetilan määritteleminen sen sijaan oli helppoa.

Millaisia tavoitteita olette asettaneet kartoitukselle?

Tavoitteena on, että saisimme realistisen käsityksen työntekijöidemme tämänhetkisestä osaamistasosta sekä halukkuudesta ja motivaatiosta kehittyä urallaan. Pyrimme rakentamaan jokaiselle työntekijälle räätälöidyt opintopolut. Työntekijöillä on mahdollisuus jatkaa työskentelyä nykyiseen tapaan, tosin mieluiten nykyistä controller-rooliaan vahvistaen, tai erikoistua esimerkiksi talouspäällikön tai veroasiantuntijan tehtäviin. Perinteiset kirjanpito- ja palkanlaskentatehtävät toki säilyisivät työnkuvassa joltakin osin. Taloushallintoliiton osaamiskartoituksen lisäksi hyödynnämme talon ulkopuolisen HR-konsultin toteuttamaa selvitystä.

Miten toivoisit Taloushallinto-liiton auttavan alalla toimivia yrityksiä johtamisen ja kompetenssien kehittämisessä jatkossa?

Tilitoimistot tarvitsevat varmasti apua erilaisten räätälöityjen valmennusten rakentamiseen. Ymmärsinkin niin, että Taloushallintoliitto tulee jatkossa tarjoamaan osaamiskartoituksia tukevaa koulutustarjontaa.

Millaisia kehittämisehdotuksia sinulla on osaamiskartoituksiin liittyen?

Nykyisessä muodossaan osaamiskartoitus mittaa pääasiassa substanssiosaamista. Toivoisin, että jatkossa osaamisen lisäksi huomioitaisiin myös työntekijöiden henkilökohtaiset taipumukset ja luonteenpiirteet.

 

Kiinnostuitko osaamiskartoituksesta omalle yrityksellesi? Kysy lisää Taloushallintoliiton koulutuspalveluiden johtajalta Juha Sihvoselta, juha.sihvonen@taloushallintoliitto.fi tai 040 059 9579.

 

 

OsaaminenUusimmat Artikkelit
Katso kaikki

Haluatko kuulla lisää liiton jäsenyydestä?

Jätä yhteystietosi niin otamme yhteyttä.

  • tai