Oma akatemia kasvattaa Dextilin osaamista

Keskisuomalainen tilitoimisto Dextili päätti investoida isosti henkilöstön osaamispääoman varmistamiseen ja kartuttamiseen. Yrityksessä lähdettiin kehittämään omaa akatemiaa, jonka toiminta on tarkoitus istuttaa osaksi yrityksen arkea.
18.1.2018 Tuomas Lehtonen Kuva Mikko Vähäniitty

Dextili Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja Miia Pasanen esitti yrityksensä hallitukselle viime keväänä kehittämisidean. Hän halusi lähteä luomaan yritykselle omaa akatemiaa. Suuryrityksissä omien opinahjojen rakentaminen on arkipäivää, mutta kasvavalle tilitoimistolle akatemian perustaminen on varsin huima pelinavaus.

– Ehdotin, että kehitämme Dextili Akatemian eli oman mallimme sisäisen osaamisen kehittämistä varten. Akatemian avulla voimme luoda jokaiselle työntekijällemme yksilöllisen oppimispolun, joka auttaa häntä kehittämään ammattitaitoaan omien tarpeidensa ja toiveidensa mukaisesti, Pasanen kertoo.

Yrityksen hallitus näytti Pasasen idealle vihreää valoa. Dextili Akatemia -hanke käynnistettiin kesän aikana ja hankkeen vetäjäksi palkattiin aiemmin opettajana ja opinto-ohjaajana työskennellyt Kati Arkilahti. Puolen vuoden pituisen hankejakson aikana akatemian toimintamalli rakennetaan kuntoon. Sen jälkeen toiminta linkitetään osaksi Dextilin arkea.

– Syksyn aikana olemme kartoittaneet yrityksen osaamisympäristöä, henkilöstön osaamista ja osaamiseen liittyviä kehitystarpeita. Kehitämme myös HR-järjestelmäämme sekä sähköistä oppimisalustaa, johon voidaan tallentaa erilaisia oppimispolkuja tukevaa tietovarantoa. Aikaisemminkin olemme toki tallentaneet oppimismateriaaleja, mutta materiaalit ovat hajallaan ja vaikeasti löydettävissä, Pasanen sanoo.

Työntekijöille henkilökohtainen kehittymissuunnitelma

Syksyn aikana yksiköiden esimiehet keskustelevat uuden toimintamallin mukaisesti työntekijöiden kanssa heidän yksilöllisistä vahvuuksistaan ja kehittämistarpeistaan. Tavoitteena on, että työntekijät alkavat hahmottaa yksilöllisiä oppimispolkujaan. Yhteisten keskustelujen pohjalta työntekijöiden osaamisen kehittämiseksi luodaan konkreettiset suunnitelmat. Jatkossa osaamisen kehittymistä kartoitetaan kolmen kuukauden välein pidettävillä kehityskeskusteluilla.

– Jokainen työntekijämme voi esimerkiksi osallistua koulutuksiin, jotka tukevat heidän kehitystavoitteidensa saavuttamista. Koulutukset voidaan ostaa ulkoa tai järjestää itse, jos talostamme löytyy tarvittavaa osaamista, Pasanen sanoo.

Ajatus akatemiasta syntyi käytännön tarpeesta. Vuonna 1997 perustettu Dextili on kasvattanut liikevaihtoaan parinkymmenen prosentin vuosivauhtia ja kasvuvauhti on tarkoitus pitää ripeänä myös jatkossa. Jotta yrityksen kasvu on kestävää, tulee osaamisen kehittämisen olla systemaattista ja suunnitelmallista.

– Yrityksen koon kasvaessa ammattilaisten osaamistason ylläpitämisestä ja kehittämisestä tulee koko ajan vaikeampaa. Tarvitaan selkeitä toimintamalleja, joilla riittävä osaamistaso voidaan varmistaa. Kun osaaminen ja oman työn hallinta vankistuvat, paranevat myös työhyvinvointi ja työssä viihtyminen, Pasanen sanoo.

Osaaminen lisää tehokkuutta

Muutokset teknologiassa ja lainsäädännössä muokkaavat alan toimintakenttää nopeasti, joten kokeneiden ammattilaistenkin on kehitettävä koko ajan osaamistaan. Pasasen mielestä substanssiosaaminen muodostaa tilitoimistoammattilaisen osaamisesta vain kolmanneksen. Siksi osaamisen kehittäminen onkin nähtävä laaja-alaisesti.

– Ammattilaiselta vaaditaan substanssiosaamisen ohella hyvää toimintaympäristön tuntemusta ja monipuolisia työelämätaitoja, kuten itsensä johtamista ja viestintätaitoja. Ammattitaito syntyy näiden kaikkien osa-alueiden yhdistelmänä. Pyrimme akatemiatoimintamme avulla kehittämään osaamisen kaikkia osa-alueita, Pasanen sanoo.

Pasanen uskoo, että akatemian toiminta tulee parantamaan Dextilin palvelujen laatua ja tehostamaan merkittävästi toimintaa. Työn tehostumiseen vaikuttaa erityisesi kaksi asiaa.

– Kun työntekijä osaa työnsä hyvin, säästyy merkittävästi työaikaa. Toisekseen selkeiden ja helposti saatavilla olevien perehdytys- ja koulutusmateriaalien ansiosta kokeneiden työntekijöiden ei tarvitse jatkuvasti käyttää työaikaa uusien työntekijöiden neuvomiseen. Itse näenkin niin, että osaamisen kehittäminen on osa Lean-toimintaa, Pasanen miettii.

Alkuvaiheessa Dextilissä keskitytään rakentamaan oppimispolkuja olemassa olevalle henkilöstölle, mutta tulevaisuudessa akatemia-malli otetaan käyttöön myös rekrytointiprosessissa. Yrityksen kova kasvutavoite edellyttää jatkuvia rekrytointeja. Vapailla markkinoilla on vain harvoin kokeneita taloushallinnon osaajia, jotka tuntevat Dextilin erikoisosaamisalojen taloushallinnon haasteet. Monesti uudet työntekijät tulevat suoraan koulun penkiltä. Akatemia-mallin avulla Dextili voi johtaa hallitummin ja suoraviivaisemmin uuden työntekijän oppimista.

– Uskon, että akatemia lisää myös potentiaalisten työntekijöiden kiinnostusta yritystämme kohtaan ja helpottaa näin rekrytointiamme, Pasanen arvelee.

Opittu tieto jaetaan koko organisaatiolle

Vaikka systemaattinen opintopolkujen rakentaminen tekee Dextiliin vasta tuloaan, yritys on ollut aina aktiivinen henkilöstön kehittäjä. Yrityksessä hyödynnetään laajasti Taloushallintoliiton koulutustarjontaa lyhyistä kursseista laajempiin koulutuskokonaisuuksiin. Liiton kanssa tehtävä yhteistyö on huomioitu myös akatemian kehittämisessä; yhdeksi tavoitteeksi on esimerkiksi kirjattu, että toimistoon saadaan yksi uusi KLT- tai PHT-osaaja joka vuosi. Pasanen ei kuitenkaan halua luoda liiaksi paineita henkilöstölleen – pidempään koulutukseen hakeutuminen on aina työntekijän henkilökohtainen ratkaisu.

– Hyödynnämme paljon Taloushallintoliiton järjestämiä täsmäkoulutuksia. Kouluttajien taso on hyvä ja koulutukset ovat hinnaltaan edullisia. Minusta on hienoa, että liitto kuuntelee jäsenyritystensä tarpeita ja huomioi yritysten toiveet koulutuksia järjestäessään, Pasanen kiittelee.

Taloushallintoliiton ohella Dextilin tärkeä koulutuskumppani on Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK), jonka kanssa yritys on solminut kumppanuussopimuksen. JAMK muun muassa räätälöi Dextilin tarvitsemia liiketoiminnan ja taloushallinnon koulutuksia. Tarvittaessa Dextili voi hyödyntää myös muiden JAMKin muden yksikköjen ja osaamisalojen palveluja. Tämän lisäksi JAMKin opiskelijat tekevät Dextilille erilaisia opintoihinsa kuuluvia työelämäprojekteja ja opinnäytetöitä. Dextilin asiantuntijat käyvät puolestaan vierailevina kouluttajina JAMKilla.

– Pääsemme oppilaitosyhteistyön kautta tutustumaan opiskelijoihin, joista monet tulevat meille töihin valmistumisen jälkeen, Pasanen sanoo.

Dextilin työntekijöiden koulutuksista hankkimaa osaamista pyritään jakamaan mahdollisimman tehokkaasti yrityksen sisällä. Tietyn koulutuksen suorittaneet pitävät työyhteisössä tietoiskuja, joissa he esittelevät koulutuksen keskeisen annin. Tietoiskut välitetään Skypen avulla kaikkiin Dextilin toimipisteisiin. Tietoiskut materiaaleineen tallennetaan, joten niihin on mahdollista tutustua myös jälkikäteen.

– Tietoiskujen avulla saavutetaan kaksi oppimistavoitetta. Tietoiskun pitävä työntekijä kertaa oppimaansa ja tieto saadaan leviämään tehokkaasti organisaation sisällä.

Pasasella riittää tarmoa yrityksen kehittämiseen, mikä näkyy aikaansaannoksissa. Dextili Akatemian osalta Pasasella on suuria suunnitelmia, jotka saattavat toteutua jo lähivuosina.

– Tällaista pienille yrityksille soveltuvia akatemiamalleja ei juuri ole olemassa. Olemmekin miettineet akatemian tuotteistamista ja myymistä muille yrityksille, Pasanen visioi.

Dextili Oy

  • Vuonna 1997 perustettu tilitoimisto
  • Erikoistunut asunto- ja kiinteistöyhtiöiden sekä rakennusalan yritysten taloushallintopalveluiden tuottamiseen valtakunnallisesti.
  • Omistajat Miia Pasanen ja Ukko Laurila
  • Toimipisteet Pihtiputaalla, Saarijärvellä, Pyhäsalmella ja Jyväskylässä
  • Työllistää 45 taloushallintoalan ammattilaista
OsaaminenUusimmat Artikkelit
Katso kaikki

Haluatko kuulla lisää liiton jäsenyydestä?

Jätä yhteystietosi niin otamme yhteyttä.

  • tai