Auta asiakastasi menestymään

Yhä useampi tilitoimisto haluaa olla asiakkailleen enemmän kuin lakisääteisten palvelujen tuottaja. Laadukasta kirjanpitopalvelua tarvitaan aina, mutta toisaalta automaation lisääntyminen ja usein kilpailutilannekin rapauttaa hintatasoa ja asiakkaan halua maksaa pelkästä ”pakollisesta”. Taloushallintoliiton uutuuskoulutus valmentaa taloushallinnon ammattilaisia suuntaamaan huomion asiakkaan tulevaisuuden menestykseen.
20.8.2018 Juha Sihvonen

Kirjanpidon sanotaan olevan peräpeiliin tuijottamista, jota se monella tapaa onkin, mutta tulevaisuuteen katsominen on yrityksen johtamisen kannalta tärkeämpää. Tulevaisuutta ei tunneta, mutta sitä voidaan suunnitella, ennakoida ja mallintaa. Talouden suunnittelussa tämä tehdään budjetoinnin ja ennusteiden avulla.

Budjetti auttaa arvioimaan yrityksen tuloksentekokykyä, rahojen riittävyyttä ja liiketoiminnan kehityksen suuntaa tarkastelujakson aikana. Budjetointikäytäntöjä on erilaisia, ja valitettavan monissa yrityksissä sitä ei tehdä lainkaan. Budjetin laatiminen ei ole irrallinen laskuharjoitus tai ”numeroleikki”, vaan huolellisesti laadittuna ja johdonmukaisesti käytettynä keskeisin osa yrityksen päätöksentekoa ja johtamista.

Budjetin seuranta on tärkeä osa kokonaisuutta. Toteutuneita lukuja pitää verrata budjetoituihin lukuihin säännöllisin väliajoin. Monessa yrityksessä riittävä tahti on esimerkiksi kuukausittain, kun kirjanpidon kausi on saatu valmiiksi. Mahdolliset poikkeamat toteuman ja budjetin välillä pitää analysoida, ja tehdä niistä johtopäätöksiä ja suosituksia tarvittaviin korjaus- tai tehostamistoimiin, jotta tavoiteltuun tulokseen olisi mahdollista päästä. Toteumavertailun yhteydessä syntyy myös päivittynyt ennuste siitä, miten koko tarkastelujakso suhteessa tavoitteeseen tullaan todennäköisimmin saavuttamaan.

Budjetoinnissa ja ennusteiden laatimisessa vaivannäkö kannattaa. Taloushallinnon palveluntarjoajalle tässä on myös hyvä lisämahdollisuus tarjota asiantuntemustaan asiakkaan käyttöön. Budjetin laatimiseen on tarjolla erilaisia tietojärjestelmiä, mutta useissa tapauksissa siihen riittää pelkkä taulukkolaskentaohjelma. Laajojen budjetti- ja raportointimallien laatiminen ilman kunnollista työkalua on kuitenkin varsin työlästä. Samoin jos tilitoimisto aikoo tuottaa budjetointia ja raportointia palveluna isommalle joukolle asiakkaita, on tällöin syytä miettiä taulukkolaskentaohjelmaa tehokkaampia välineitä ja toimintatapoja.

Auta asiakastasi menestymään – Talouden suunnittelu päätöksenteon perustana -kurssi on uusi tuote Taloushallintoliiton koulutustarjonnassa. Sen oppimistavoitteena on vahvistaa osallistujan tietoja budjetoinnin ja ennustamisen lainalaisuuksista, sekä antaa konkreettisia keinoja ja välineitä niiden tuottamiseen palveluna. Koulutus on suunnattu erityisesti tilitoimistoammattilaiselle, joka haluaa oppia auttamaan asiakasta tämän liiketoiminnan kehityksen ennustamisessa ja arvioinnissa. Näillä taidoilla voi ohjata asiakasyritystä muodostamaan käsityksen lähitulevaisuuden taloudellisesta asemastaan ja tekemään päätöksiä toimenpiteistä.. Kurssilla opitaan hyödyntämään helppokäyttöistä työkalua, jonka avulla on helppo laatia laajojakin budjetointimalleja, ja arvioida eri skenaarioiden ja yksittäisten tekijöiden vaikutuksia asiakasyrityksen tulevaan toimitaan ja taloudelliseen asemaan.

Jos oman talous- ja liiketoimintaosaamisen sekä palveluvalikoiman laajentaminen kiinnostaa, tästä on lupa innostua!

Osaava tilitoimistokumppani hallitsee budjetoinnin

Teksti Tuomas Lehtonen

Vuokattilaisen Monetor Oy:n asiakkuusjohtaja Hanna Kemppainen osallistui Taloushallintoliiton järjestämään Auta asiakastasi menestymään -koulutukseen kevään ja kesän aikana. Haastattelua tehtäessä toukokuussa startanneen koulutuksen kolmesta lähipäivästä  ensimmäinen oli takana.

Miten olet pystynyt hyödyntämään koulutuksen antia työssäsi?

Haluamme olla asiakasyritystemme kumppani ja auttaa heitä menestymään. Tässä budjetointiosaamisella on tärkeä roolinsa. Budjetoinnin avulla voimme tarkastella asiakkaan kanssa konkreettisemmin kuvaa tulevasta ja toivottavasti helpottaa näin päätöksentekoa.  Koulutus vahvistaa käsitystäni budjetoinnin merkityksestä ja opettaa toteuttamaan sitä käytännössä. Ensimmäisessä lähipäivässä saimme käyttöömme MonthRoller-budjetointityökalun. Sillä on helppo tuottaa vaihtoehtoisia budjettiskenaarioita, joilla voidaan konkretisoida erilaisten päätösten vaikutuksia yrityksen taloudelliseen menestykseen. Koulutusjakson aikana teemme useammalle asiakkaalle budjetit. Tämä edellyttää syvällisten keskustelujen käymistä asiakkaan kanssa.

Mikä kurssilla oli erityisen hyvää?

Budjetointinäkökulman painottaminen ja tilitoimiston roolin korostaminen asiakkaiden budjettien tekemisessä. Hyödyllistä oli, että saimme käyttöömme työkalun, jolla voi luoda budjettiesityksiä. Työkalun avulla asian käsittely syvenee ja varmasti kurssin edetessä voimme jakaa myös parhaita käytäntöjä työkalun ja yleensä asiakkaan kanssa yhteistyössä tehtävän budjetoinnin osalta.

Miten koulutusta voisi mielestäsi kehittää?

Koulutuksesta on vasta ensimmäinen lähipäivä takana, joten kehitysideoita on vielä varhaista antaa. Toiveenani on, että seuraavilla lähiopetuspäivillä budjetointityökalun käyttöä harjoiteltaisiin mahdollisimman monipuolisesti yhdessä. Työkalun ominaisuudet ja mahdollisuudet on opittava perusteellisesti, jotta siitä saa täyden hyödyn irti.

Oletko osallistunut liiton kursseille aikaisemmin?

Tämä on ensimmäinen Taloushallintoliiton kurssi, jolle osallistun. Kokemus on ollut positiivinen, joten varmasti osallistun jatkossakin liiton koulutuksiin.

Millaisia koulutuksia toivoisit jatkossa?

Minua kiinnostaisivat koulutukset, joissa keskityttäisiin käytännössä asiakkuuksien ja taloushallinnon johtamiseen, alan parhaiden käytäntöjen hyödyntämiseen sekä alalla tapahtuvien muutosten hallintaan.

OsaaminenUusimmat Artikkelit
Katso kaikki

Haluatko kuulla lisää liiton jäsenyydestä?

Jätä yhteystietosi niin otamme yhteyttä.

  • tai