Taloushallinnon monipuolinen työ – minkä polun sinä valitset?

Taloushallinnon ammattilaisen työ on hyvin monipuolista. Vaikka rutiininomaiset tehtävät ovat enemmän tai vähemmän osa kaikkien arkea, on jokaisessa tilitoimistossa erilaisia rooleja ja osaamistasoja. Henkilön osaamiseen vaikuttavat muun muassa työkokemus, henkilökohtaiset kiinnostuksen kohteet, asiakkaat, koulutus sekä muut elämän varrella hankitut tiedot ja taidot.
21.5.2018 Riikka Hirsimäki ja Juha Sihvonen

Assistentti

Moni taloushallinnon urapolku alkaa esimerkiksi avustavista kirjanpitotehtävistä. Uran alkuvaiheessa on tärkeää opetella huolellisesti perusteet kirjanpidosta ja taloushallinnon prosesseista, ja kehittää työn edellyttämää tarkkuutta ja systemaattista työskentelytapaa.

Uran alkuvaiheessakin kannattaa jo miettiä sekä tunnustella, mitkä asiat kiinnostavat työssä eniten, ja minkälaisia tavoitteita ammatilliselle kehittymiselleen haluaisi asettaa. Mihin aiheeseen haluaisit ehkä erikoistua?

Asiakaspalvelu ja neuvontataidot tulevat osaksi työnkuvaa, koska näitä asiakkaat entistä enemmän kirjanpitäjältään odottavat.

Kirjanpitäjä

Kirjanpitäjän on osattava suoriutua työstään melko itsenäisesti. Monessa tilitoimistossa työt ovat niin sanotusti jo valmiina odottamassa, kun uutta kirjanpitäjää haetaan eikä kouluttamiseen ole aina aikaa. Työn rutiini on jo olemassa, ja kirjanpitäjällä on kokemuksen tuomaa varmuutta.

Kirjanpitäjältä edellytetään kirjanpito-osaamisen lisäksi jonkin verran myös toimialaosaamista sekä verotuksen ja yhtiöoikeuden tuntemusta. Asiakaspalvelu ja neuvontataidot tulevat osaksi työnkuvaa, koska näitä asiakkaat entistä enemmän kirjanpitäjältään odottavat.

KLT-kirjanpitäjä

KLT-kirjanpitäjällä on perustutkinnon lisäksi usean vuoden työkokemus monipuolisista ja laajoista taloushallinnon tehtävistä. KLT-arvon saavuttamiseksi henkilön on läpäistävä KLT-tentti. Tentissä asiantuntijan on osoitettava, että tämä pystyy soveltamaan muun muassa yritysjuridiikkaa, sisäisen laskennan taitoja ja verolakeja myös erikoistilanteissa.

Asiakaspalvelutaidot ja soveltamistaidot korostuvat. Tutkinnon suorittaneille on tarjolla runsaasti mielenkiintoisia ja haasteellisia työtehtäviä ja heillä on myös siten keskimäärin parempi ansiotaso kuin niillä laskenta-ammattilaisilla, jotka eivät ole tutkintoa suorittaneet.

Controller

Controller on sisäisen laskennan ja liiketoimintatiedon asiantuntija. Controllerit jalostavat ja tuottavat taloudellista tietoa päätöksenteon tueksi, seuraavat yrityksen talouden kehittymistä sekä laativat budjetteja, suunnittelulaskelmia ja toimenpidesuosituksia yrityksen johdolle.

Controllerin on hallittava laajasti taloushallinnon perusasiat sekä ymmärrettävä taustat numeroiden takana. Viestintätaitojen, tiedon hallinnan ja sisäisen laskennan rooli korostuu, ja työväline- ja tietotekniikkaosaaminen on hyvin keskeinen osa työtä. Kehittyminen controller-tyyppisiin tehtäviin päätoimisesti tai esimerkiksi ”laajennoksena” osana kirjanpitäjän työtä tapahtuu useimmiten lisäkouluttautumalla, sekä kokeilemalla oppimiaan uusia taitoja rohkeasti omassa työssään esimerkiksi tutun kirjanpitoasiakkaan kanssa.

Erityisasiantuntija

Erityisasiantuntijan roolilla ei ole yksiselitteistä paikkaa vuorikuvassa, koska erityisasiantuntemusta voikin olla hankittuna uran missä tahansa vaiheessa. Erityisasiantuntija on syventänyt osaamistaan johonkin erityisosa-alueeseen, ja tietää omassa työyhteisössään/viiteryhmässään keskimääräistä enemmän esimerkiksi joistakin kirjanpidon erityiskysymyksistä, toimialasta, tietojärjestelmistä, arvonlisäverotuksesta, tai vaikkapa konsernilaskennasta. Erityisasiantuntijuus kehittyy koko työuran aikana, työuran alusta asti. Alkuun pääsee tunnistamalla omat mielenkiinnon kohteensa, motivaatiolla ja omatoimisellakin uuden opiskelulla.

Yritysneuvoja (Business Advisor)

Yritysneuvoja on esimerkiksi taloushallinnon prosesseihin, sisäiseen laskentaan tai muihin asiakkaalle lisäarvoa tuottaviin palveluihin erikoistunut ammattilainen ja toiminnan kehittäjä. Konsultatiivinen ote, kyky ymmärtää asiakkaan liiketoiminnan tarpeet ja tiedon jalostamisen ja soveltamisen taidot ovat tärkeitä. Tämä henkilö ei pelkästään katso numeroiden avulla menneisyyteen, vaan tulkitsee tietoja ja auttaa asiakasta ratkaisemaan liiketoiminnan haasteita oman osaamisensa avulla.

Asiakaspalvelutaidot, vuorovaikutustaidot ja ongelmanratkaisukyky ovat keskeinen osa työtä, samoin kiinnostus aktiivisesti seurata oman toimialan kehitystä. Erinomainen tausta yritysneuvontatyöhön on esimerkiksi kokemus vastuullisista kirjanpitäjän tehtävistä, controller-tehtävistä tai vaikkapa tilitoimiston esimiehenä toimimisesta.

Johtamisen ja esimiestyön taidot ovat aivan oma osaamisalueensa myös sellaisenaan, ja niissä on mahdollista kehittyä!

Talouspäällikkö ja -johtaja

Esimies- ja johtamistehtävissä korostuvat etenkin yhteistyö-, vuorovaikutus- ja viestintätaidot, sekä kyky johtaa ja ohjata oman työnsä lisäksi myös muiden työtä kannustavasti ja motivoiden. Taloushallinnon toiminnosta, taloustiimin organisoinnista, palvelutuotannosta tai esimerkiksi yhtiön taloudesta ja hallinnosta kokonaisvaltaisesti vastaavan henkilön rooli on usein varsin laaja-alainen, ja talouden sekä muun muassa juridiikan eri osa-alueiden osaamisen täytyy olla riittävän vahvaa.

Johtamisen ja esimiestyön taidot ovat aivan oma osaamisalueensa myös sellaisenaan, ja niissä on mahdollista kehittyä!

 

Taloushallinnon ammattilaisena kehittyminen on päättymätön tie mahdollisuuksia oman ammattitaidon laajentamiseen ja syventämiseen. Omasta perusosaamisestaan kannattaa huolehtia, ja usein jo pienikin erikoistuminen vie pitkälle. Maailma muuttuu nyt taloushallinnon alalla nopeaan tahtiin, ja esimerkiksi robotiikkaan ja muihin uusiin teknologioihin kannattaa perehtyä. Lisäkouluttautuminen kannattaa aina, ja se tarjoaa uusia mahdollisuuksia menestyä työssä. Valitse omat kiinnostuksen kohteesi ja kehitä itseäsi!

Myöhemmissä numeroissa syvennämme tämän urapolkukuvan eri vaiheiden osaamistasoja ja osaamisvaatimuksia, sekä käymme mallin läpi myös palkka- ja henkilöstöhallinnon asiantuntijan näkökulmasta.

Työ tilitoimistossaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki

Haluatko kuulla lisää liiton jäsenyydestä?

Jätä yhteystietosi niin otamme yhteyttä.

  • tai