Kirjanpitäjä on taloushallinnon personal trainer

Maailman toiseksi suurin lintu tilitoimiston keulakuvana olisi ollut muutama vuosikymmen sitten täysi mahdottomuus. Yllättävä se on vieläkin. Start up - ja kasvuyritysasiakkuuksiin erikoistunutta Tilitoimisto EMUa ei kuitenkaan kiinnosta jäädä alaa kiertävän karsinan vangiksi. Sen tavoitteena on muovata tilitoimistoala uuteen asentoon.
17.10.2018 Tuomas I. Lehtonen Kuva Samuli Skantsi

Rullalaudalla kiitävä ja rakettimoottorin voimalla singahteleva piirretty jättilintu muistuttaa etäisesti Rovion Angry Birdsejä ja Supercellin Hay Day:ssä tepastelevia kanoja. Sen kotipaikka löytyy kuitenkin tilitoimistosta, eikä softasektorin hupparigenrestä.

Ensimmäisenä mieleen herää ajatus, että pelialan yrityksillä tuskin on mitään yhteistä tilitoimiston kanssa. Paitsi siis nuo piirretyt sulkaveikot. EMUn myyntihemmo Vann Nikkania ja heimopäällikkö Joni Vahteretta kuunnellessa viime vuosituhannen stereotypia toimialojen eroista alkaa kuitenkin nopeasti hapantua. EMU tarjoaa taloussektorin asiantuntemusta innovatiivisille startupeille, tavoittelee nopeaa kasvua ja pyrkii samanlaiseen kiivaaseen evoluutioon kuin asiakkaansakin.

– Meillä on sama mentaliteetti kuin startup -yrityksillä. Haluamme disruptoida eli luoda toimialallemme uudet toimintamallit. Sähköiset palvelut ovat alallamme jo itsestäänselvyys, sillä ei voi enää erottautua. Me uskomme asiakaspalvelun nousevan koko ajan suuremmaksi trendiksi alalla. Tavoitteenamme on luoda asiakaskeskeisyydelle aivan uusi merkitys, Nikkan sanoo.

Asiakaskeskeisyyden merkitys korostuu erityisesti nuorten ja nopeasti kasvavien yritysten kanssa toimittaessa. Uusille yrityksille on luotava koko taloushallinnon koneisto alusta lähtien. Tämän jälkeen tarvitaan reaaliaikaista ja herkeämätöntä talouden seurantaa. Tässä, jos missä, tarvitaan asiakkaan iholla olemista. Nuoren yrityksen kiikkerä pursi keikahtaa helposti nurin, jos talouden suitsia ei pidetä koko ajan kireällä.

–Nopeasti kehittyvissä ja aggressiivisesti kasvavissa yrityksissä tilanteet muuttuvat niin nopeasti, että välillä on tarvetta tavata asiakasta jopa viikoittain, Nikkan kertoo.

– Jos nopeasti kasvavilla yrityksillä tapaamisväli venyy vaikkapa kuukauteen tai kahteen, voi edessä olla yllätys. Jaahas, ai tällaista olette ennättäneet mennä tekemään, Vahtere lisää nauraen.

Asiakassolu elää

EMU on syntymästään lähtien tehnyt töitä juuri startupien kanssa, joten sen palvelumallit ovat jalostuneet ripeästi varttuvien untuvikkoyritysten tarpeisiin. Viidakkorumpu puhuukin usein EMUn puolesta ja uusia asiakkaita virtaa sisään suositusten perusteella. Asiakaskunnassa on erityisen paljon SaaS-palveluja (Software as a Service) tarjoavia yrityksiä. Toisin sanoen yrityksiä, joiden ohjelmistotuotteita voi hankkia pilvipalveluina.

Vaikka EMUn asiakkaat ovat omien toimialojensa uudistajia, niiden näkemykset tilitoimistoista ovat monesti ajastaan jäljessä. Asiakkaat olettavat, että kirjanpitäjä pystyy huolehtimaan lähinnä kirjanpidosta, tilinpäätöksen tekemisestä ja lakisääteisten ilmoitusten tekemisestä viranomaisille. EMUn virallisesta nimestä aiotaankin pudottaa tilitoimisto-sana kokonaan pois, jotta pinttyneitä tilitoimistostereotypioita ei jatkossa liitettäisi yritykseen.

– Asiakkaat ilahtuvat, kun pystymmekin neuvomaan esimerkiksi myyntikatteeseen, myynnin seurantaan ja muihin liiketoiminnan johtamiseen liittyvissä asioissa. Ja kyllähän se innostaa meitäkin. Haluamme olla asiakkaalle tilitoimiston sijaan kokonaisvaltainen kasvukumppani, joka pystyy sparraamaan kasvun moninaisissa haasteissa ja tarjoamaan proaktiivista palvelua, Vahtere sanoo.

EMUn repertuaariin kuuluvat perinteisten tilitoimistopalveluiden lisäksi kattavat laskentatoimen, HR- ja lakipalvelut sekä sähköisten talousjärjestelmien valintaan, rakentamiseen, koulutukseen ja ylläpitoon liittyvät palvelut. Yrityksen laajentuessa kotimaassa ja kansainvälisille kentille tulevat kyseeseen EMUn CFO- ja neuvontapalvelut. Tarvittaessa laajempaa osaamista löytyy EMUn kumppaniverkoston kautta.

Nikkan ja Vahtere painottavat, että asiakkaalle ei tarjota isoa palvelupakettia summittain. Palvelukokonaisuus ja EMUn osaajatiimi eli asiakassolu räätälöidään aina vastaamaan yrityksen käsillä olevaa tarvetta. Oleellista on, että palvelut skaalautuvat joustavasti ja niitä voidaan muokata ameeban tavoin.

– Yrityksen palvelutarpeet vaihtelevat elinkaaren eri vaiheissa. Startupeilla muutokset ovat erityisesti liiketoiminnan rakennus-, lanseeraus- ja kasvuvaiheessa nopeita. Meidän on kyettävä reagoimaan kasvun tuomiin tarpeisiin ketterästi. Esimerkiksi asiakassolua voidaan vahvistaa CFO:lla, lakimiehellä tai IT-konkarilla, jos asiakkaan tarve sitä vaatii, Nikkan toteaa.

 

– Menestyvän asiantuntijayrityksen pitää olla myös mukava työpaikka, jossa henkilöstö viihtyy ja voi hyvin, EMUn myyntihemmo Vann Nikkan ja heimopäällikkö Joni Vahtere toteavat.

Painoa kassavirralle ja sen ennustamiselle

Nikkanin ja Vahteren mukaan startup- ja kasvuyritysten toiminta eroaa merkittävästi vakiintuneista yrityksistä. Niille ei välttämättä ole suurta hyötyä tuloslaskelmasta ja taseesta, joihin yritysten talousseuranta monesti perustuu. Sen sijaan nuorten ja nopeasti kasvavien yritysten tulee kiinnittää erityistä huomiota kassavirtaennusteen ja rahoituslaskelman tekemiseen.

– Kassavirta on yleensä tärkein tarkastelun kohde. Sen avulla voidaan ennustaa, milloin on aika käynnistää uusi rahoituskierros. Monilla aloittavilla yrityksillä on rahoitusta vain muutamaksi kuukaudeksi eteenpäin. Jos rahat pääsevät loppumaan, yrityksen tuotekehitys pysähtyy ja koko yritys voi kaatua. EMUn tehtävänä onkin tuottaa asiakasyritykselle reaaliaikaista talousraportointia, jotta rahoitusjärjestelyt ehditään tehdä ajoissa, Nikkan selittää.

Yrityksen talouden avaintunnusluvut pohditaan aina asiakkaan lähtökohdista ja tavoitteista käsin. Niitä ei saa olla liian monta, jotta seuranta ei ole monimutkaista ja aikaa vievää. Seuraamisen helpottamiseksi luvut voidaan ilmaista esimerkiksi klassisin liikennevalomittarein. Perinteiset ja usein käytetyt avaintunnusluvut ovat maksuvalmius, kannattavuus ja omavaraisuus. SaaS-yrityksille sopivat kuitenkin paremmin hieman toisenlaiset  tunnus­­luvut.

– Ei saa mennä sormi suuhun, kun yrittäjä puhuu Arpa / U / C:stä, Burn Ratesta, CACista, Churn Ratesta, LTV:stä, Runwaysta, ARR:stä ja MRR:stä. Nämä luvut auttavat yrityksiä tekemään harkittuja päätöksiä hektisessä liiketoimintaympäristössä ja ne kiinnostavat myös yrityksiin investoivia sijoittajia. EMUn myynnin johtamisessa ja ennustamisessa käytämme nykyään MRR:ää. Luku seuraa kuukausittaisen liikevaihtomme muutoksia ja kertoo myyntisuppilomme dynaamisista muutoksista, Nikkan pohtii.

Mallia IT-yrityksistä

Vahtere ja Nikkan pitävät EMUn menestystekijöinä osaavaa henkilökuntaa, rentoa työilmapiiriä, joustavaa resursointia sekä aktiivista ja selkeää viestintää niin sisäisesti kuin asiakkaidenkin suuntaan. Kirjanpitäjä on kuin taloudenhallinnan personal trainer, joka tarkkailee koko ajan vierellä, potkii tarvittaessa kohti tavoitetta ja muistuttaa välillä talouden johtamisen tärkeydestä.

– Meidän tuloksemme ja asiakaskannattavuutemme perustuu ennen kaikkea motivoituneiden työntekijöidemme asiantuntijuuteen ja henkilökohtaisten huippuosaamisalueiden kehittämiseen, Nikkan kertoo.

Kaksikon mielestä on selvää, että menestyvän asiantuntijayrityksen pitää olla myös mukava työpaikka, jossa henkilöstö viihtyy ja voi hyvin. EMUn esikuvia ovat Great Place to Work -kilpailussa pärjänneet yritykset, esimerkiksi Reaktor ja Vincit sekä monet EMUn asiakkaista. Tällaisia ovat muun muassa Smartly.io ja Oikio.

– Olemme halunneet rakentaa rennon ja välittömän ilmapiirin, jossa on hyvä työskennellä. Vältämme hierarkioiden rakentamista. Kaikilla työntekijöillämme on yhtäläiset mahdollisuudet vaikuttaa yrityksen johtamiseen ja kehittämiseen. Uskomme, että firma menestyy, kun työntekijät ovat tyytyväisiä, Nikkan päättää.

– Asiakaskeskeisyyden merkitys korostuu erityisesti juuri nuorten ja nopeasti kasvavien yritysten kanssa toimittaessa, Vann Nikkan ja Joni Vahtere toteavat.

Startup–Suomi-sanakirja

 • Arpa / U / C = keskimääräinen liikevaihto / asiakas
 • ARR = vuosittainen toistuva liikevaihto
 • Burn Rate = luku ilmaisee, kuinka paljon yritys polttaa investoitua pääomaa kuukaudessa
 • CAC / Customer acquisition cost = asiakkuuden hankintakulu (asiakashankintakulu/saavutettu asiakasmäärä)
 • Churn Rate = asiakashävikki
 • LTV = asiakassuhteen elinkaaren arvo
 • MRR / Monthly Recurring Revenue = kuukausittainen toistuva liikevaihto
 • Runway = luku ilmaisee, kuinka monta kuukautta sijoitettua pääomaa riittää (sijoitettu pääoma/Burn Rate)
 • Saas / Software as a Service = palveluna tarjottava ohjelmisto, jota asiakkaat voivat käyttää esimerkiksi pilvipalveluna

Tilitoimisto EMU Oy

 • Perustettu 2007, kasvuvaihde päälle vuonna 2012–2013
 • Erikoistunut tarjoamaan taloushallinnon palveluita startup- ja kasvuyrityksille
 • Toimipisteet Helsingissä ja Turussa, tarjoaa sähköisten järjestelmien avulla kokonaisvaltaista taloushallinnon, laskentatoimen ja kasvua tukevia palveluita valtakunnallisesti
 • Työntekijöitä yli 50
 • Liikevaihtoennuste 
3,5 milj. euroa (2018)
 • Sivusto emu.fi
Työ tilitoimistossaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki

Haluatko kuulla lisää liiton jäsenyydestä?

Jätä yhteystietosi niin otamme yhteyttä.

 • tai