Asiantuntijatutkinnon suorittaminen näkyy palkassa

KLT- ja PHT-pätevyyksien suorittaminen näkyy palkassa. Korkeasti palkatuimmat olivat myös sitoutuneita taloushallintoalaan.
7.1.2021 Eeva Lyytinen

Sekä KLT- että PHT-tutkinnon suorittaneiden tilinpäätöstaitoisten kirjanpitäjien keskipalkka oli juuri valmistuneessa tutkimuksessa 500 euroa korkeampi kuin niiden, jotka eivät näitä pätevyyksiä ole suorittaneet. Molemmat Tiliinstituuttisäätiön järjestämät asiantuntijatutkinnot ovatkin merkki osaamisesta, ja on hienoa nähdä, että se näkyy myös kompensaatiossa työpanoksesta.

Taloushallintoliiton ammattikysely toteutettiin marraskuussa 2020. Siihen vastasi 2 518 tilitoimistoissa työskentelevää henkilöä.

Hyvätuloisimmat sitoutuneimpia taloushallintoalaan

Joka neljäs suosittelisi varmasti taloushallintoalan työtehtäviä ystävälle tai tuttavalle. Sitoutumista kuvaavasta suosittelukysymyksestä laskettu suositteluindeksi (NPS) oli laskenut kahden vuoden takaisesta, kun asiaa kysyttiin samalta kohdejoukolta edellisen kerran. Tällöin joka kolmas suosittelisi varmasti, eli oli antanut asteikolla 0–10 vastauksen 9 tai 10.

Suosittelijoiden (vastauksen 9 tai 10 antaneiden) keskiarvopalkka oli yli 700 euroa suurempi kuin niin sanottujen arvostelijoiden (vastauksen 0–6 antaneiden) keskiarvopalkka. Neutraalin arvion (7 tai 8) antaneiden keskiarvopalkka oli hiukan alle 200 euroa korkeampi kuin keskiarvopalkka.

Kyselyyn osallistuivat kaikki alalla työskentelevät. Vastaukset viittaavatkin siihen, että erityisesti asiantuntija ja esimies- sekä johtotehtävissä olevat ovat muita ryhmiä valmiimpia suosittelemaan alaa, kun taas muiden ryhmien vastaajien vastaukset jakaantuvat vastauksissa.

Usko alaan on vahva

Alalla työskentelevien kuva alan tulevaisuudesta ei ole muuttunut kahdessa vuodessa. Enemmän kuin yhdeksän kymmenestä on samaa mieltä ja uskoo, että hänen on helppo työllistyä jatkossakin taloushallinnon työtehtäviin, ja lähes yhdeksän kymmenestä uskoo alan tarjoavan houkuttelevia työtehtäviä tulevaisuudessa.

Alan murrokseen suhtaudutaan myös optimistisesti. 87 prosenttia pitää alan näkymiä kokonaisuutena myönteisinä, 88 prosenttia sanoo, että digitalisaatio on innostava ja motivoiva kehityssuunta. 81 prosenttia näkee, että alalle syntyy mielenkiintoisia ja kokonaan uusia työnkuvia tai tehtäviä.

TutkimusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki

Haluatko kuulla lisää liiton jäsenyydestä?

Jätä yhteystietosi niin otamme yhteyttä.

  • tai