Tilitoimistojen asenteet taloushallinnon sähköistämistä kohtaan vaihtelevia

20.3.2018

Lappeenrannan teknillinen yliopisto teki yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa laajan tutkimuksen, jossa tutkittiin tilitoimistojen asenteita sekä ajatuksia sähköistämistä kohtaan. Tilitoimistot ovat jakautuneet erilaisiin ryhmiin sähköisen taloushallinnon soveltamisen suhteen.

  • Osalla tilitoimistoista on positiivinen asenne sähköistä taloushallintoa kohtaan ja tyypillisesti nämä myönteisesti asiaan suhtautuvat yritykset ovat jo sähköistäneet toimintojaan hyvin pitkälle.
  • Useimmiten sähköiseen taloushallintoon myönteisesti suhtautuvat tilitoimistot ovat suuria, auktorisoituja ja sellaisia, joissa on mies johtajana.
  • Osa tilitoimistoista hyödyntää robotiikkaa prosesseissa.
  • Osa tilitoimistoista hakee aktiivisesti uusia liiketoimintamahdollisuuksia, kun automatisoidut prosessit vähentävät rutiinityötä.
  • Lähes kaikki tilitoimistot suhtautuvat myönteisesti mahdollisten uusien myytävien tuotteiden ja palveluiden suunnittelemiseen, mutta vain osa aktiivisesti tekee tätä.
  • Osalla toimintansa sähköistäneillä toimistoilla on ollut ennakkoluuloja asian suhteen, mutta hyötyjä on ilmaantunut käytännön toiminnassa ja sen myötä ennakkoluulot ovat hälvenneet.

Sen sijaan osa toimistoista ei ole sähköistänyt toimintaansa. Syitä siihen ovat se, että sähköistäminen ei sovellu heidän asiakkailleen, ohjelmistot ovat liian kalliita, osaaminen ei ole riittänyt uuden teknologian käyttöönottamiseen eikä sähköistämisen nähdä tuottavan hyötyjä. Sähköisen taloushallinnon implementointiin vaikuttaa keskeisesti se, koetaanko sen tuovan tehokkuutta työskentelyyn, onko tilitoimistolla taloudellisia resursseja hankkia ohjelmistoja sekä se, tuleeko asiakkailta paineita käyttöönottoon.

Tutkimuksen tekivät Kati Pajunen ja Jani Saastamoinen.

Lue koko tutkimus: Tilitoimistojen asenteet taloushallinnon sahkoistamista kohtaan.

 

Poimintoja tutkimuksen vastauksista.

 

 

Tilitoimiston palvelutUusimmat Artikkelit
Katso kaikki

Haluatko kuulla lisää liiton jäsenyydestä?

Jätä yhteystietosi niin otamme yhteyttä.

  • tai