Päivitä palvelut ja hinnoittelu

Lyhentynyt ilmoitusjakso palkkojen ilmoittamisessa aiheuttaa lisätyötä.
14.1.2019

Palkkatietoilmoitus tulorekisteriin on tehtävä pääsääntöisesti viiden kalenteripäivän kuluessa maksusta. Kun tilitoimisto on sopinut – ajallaan – asiakkaan kanssa lakisääteisten ilmoitusten toimittamisesta, on asiakkaalta saatava tiedot palkanlaskentaan ajoissa eli viimeistään silloin, kun asiakas ilmoitettavia suorituksia maksaa.

TAL2018 -toimeksiantosopimuksessa olevaan palkkahallinnon palveluerittelyyn on päivitetty erillisinä palveluina sovittavat yleisimmät asiakkaan itsensä maksamien erien ilmoittaminen tulorekisteriin:

  • palkkaennakot
  • matkalaskut
  • maksut ennakkoperintärekisteriin kuulumattomille työsuoritteesta

Suuri muutos on, että palkkaennakot on käsiteltävä bruttopalkkana, josta pidätetään ennakonpidätys ja eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut. Palkkaennakko maksetaan ja ilmoitetaan tulorekisteriin sillä tulolajilla, jolla varsinainen palkkakin maksetaan. Sitten, kun varsinainen palkka maksetaan, siitä vähennetään ennakkoon maksettu palkka. Aiemmin käytettiin yleisesti nettopalkkaennakkoa, joka voitiin käsitellä saman maksukuukauden aikana varsinaisessa palkassa vähennyksenä. Tämä ei ole enää tulorekisteriaikana mahdollista, kun ilmoitus on tehtävä maksupäiväkohtaisesti.

Korjausilmoitukset on tehtävä takautuvasti annettuihin palkkatietoilmoituksiin. Liikaa maksettu palkan määrä on ilmoitettava tulorekisteriin perusteettomana etuna. Ilmoitus on kohdistettava aiemmalle tai aiemmille kausille tehdyille palkkatietoilmoituksille, joita liikasuoritus koskee. Kun maksaja saa liikasuorituksen takaisin, on tieto takaisinperinnästä toimitettava tulorekisteriin. Korjausilmoituksista aiheutuu siis ylimääräistä työtä tilitoimiston palkanlaskentaan. Kaikkiin palkkaohjelmistoihin ei ole ainakaan vielä toteutettu korjausilmoitusten tekemistä, joten ilmoitukset voi joutua tekemään sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella, jossa tiedot ilmoitetaan manuaalisesti.

Nopeutunut ilmoitusrytmi aiheuttaa aiempiin toimintatapoihin muutoksia. Asiakkaiden kanssa on keskusteltava, jotta he ymmärtävät mitä kaikkia tietoja pitää toimittaa ja milloin. Samalla tulee päivittää palveluerittelyllä asiakkaan kanssa sovitut ulkoistetut tehtävät ja toki hinnoitella palvelut.

 

Tilitoimiston palvelutUusimmat Artikkelit
Katso kaikki

Haluatko kuulla lisää liiton jäsenyydestä?

Jätä yhteystietosi niin otamme yhteyttä.

  • tai