Kiinteä omaisuus katoaa ja käyttöpääoman tarve kasvaa

Aikaisemmin yrityksen perustaminen oli paljon varoja ja investointeja vaativa hanke. Piti rakentaa tuotantolaitos ja ostaa koneet. Nykyisin alkuun pääsee hyvinkin pienillä kiinteillä investoinneilla jopa fyysisten tuotteiden myynnissä, sillä usein varsinainen tuotanto on ulkoistettu, jolloin maksetaan vain tuotantokapasiteetista tehtaisiin investoinnin sijaan.
7.6.2019 Perttu Jalkanen, Co-founder, AREX

Vielä vähemmän kiinteää omaisuutta ja investointeja vaaditaan toimialoilla, joissa pääoma on tiedon muodossa. Kiinteää omaisuutta ostetaan yhä harvemmin yritykselle ja tarpeet katetaan yhä useammin palveluilla. Toimitilat vuokrataan ja tarvittavat koneet ja ohjelmistot maksetaan kuukausittain palvelu-sopimuksella.

Tämä trendi ei koske vain tietotekniikkayrityksiä. Sama trendi on nähtävissä myös hyvin perinteisillä toimialoilla, esimerkiksi rakennusyritykset vuokraavat työkoneensa. Pasilan uuden aseman suurtyömaalla eivät liehu rakennusyritysten liput vaan rakennuskoneita vuokraavien yritysten mainoskankaat.

Tämä koko yhteiskunnan yli ulottuva as a service -talous siirtää rahoituksen tarpeen vahvasti investoinneista käyttöpääoman rahoittamiseen.

Miksi maksuajat pitenevät?

Käyttöpääoman kasvava tarve koskee myös suuryrityksiä. Heidän asiakkaansa ovat usein vielä suurempia yrityksiä, jotka vaativat pitkiä maksuehtoja. Kassavirta voi olla kireällä myös suurimmissa yrityksissä epäedullisten maksuehtojen vuoksi. Heidän on suoriuduttava kuukausittaisten palkkojen lisäksi myös ohjelmistojen ja tuotantovälineiden kuukausimaksuista.

Kassatilannetta voi parantaa monella tavalla. Ehkä paras ja halvin tapa on vaatia pidempää korotonta maksuaikaa omilta toimittajiltaan. Nykyään lähes kaikki suomalaiset suuryritykset vaativat 30–60 päivän maksuehtoa kaikilta toimittajiltaan, myös ne, joiden kassavirta ei ole tiukalla. Vahvasta kassastahan ei juuri haittoja ole.

Suomen Pankin yritysrahoitus-kyselyn mukaan yli 40 prosentilla mikro-, pienistä ja keskisuurista yrityksistä ja vajaalla 30 prosentilla suuryrityksistä rahoitustarpeet kasvoivat joko merkittävästi tai ainakin jonkin verran maksuaikojen pidentymisen seurauksena.

Pankkilainan saaminen käyttöpääomantarpeisiin edelleen haasteellista

Pankkien ja rahoituslaitosten lainan- ja luotonanto yrityksille perustuu edelleen pitkälti samaan malliin, jota käytettiin jo teollisen vallankumouksen aikaan. Pankit lainaavat yrityksille pääsääntöisesti rahaa vain pantattavaa kiinteää omaisuutta vastaan.

Tämä on haaste monelle lainaa tai luottoa hakevalle yritykselle, jolla ei ole merkittävää kiinteää omaisuutta. Aikaisemmin mainituista syistä näiden yritysten osuus on voimakkaassa kasvussa.

Tilannetta eivät helpota pankkikriisin jälkimainingeissa kiristyneet pankkien vakavaraisuusvaatimukset. Tämä on osaltaan johtanut pankkilainojen vakuusvaatimusten kiristymiseen, joka on jatkunut tähän päivään saakka.

Tällä hetkellä pankkilainaa tai yritysluottoa saadakseen osakeyhtiön omistajien pitää usein antaa henkilökohtaisia takauksia. Tämä rikkoo osakeyhtiön perusajatusta, jossa osakkeenomistajien taloudellinen riski (väärinkäytöksiä lukuun ottamatta) rajoittuu heidän yritykseen sijoittamaansa osakepääomaan.

Osakeyhtiön periaatteiden rikkominen ylläkuvatulla tavalla pankkilainan saamiseksi ei ole optimaalisin ratkaisu ottaen huomioon sen keskeisen roolin, mikä osakeyhtiöllä konseptina on ollut markkinaehtoisen talouskasvun luomisen historiassa.

Mistä rahoitusta käyttöpääoman tarpeisiin?

Jos kiinteää omaisuutta ei juuri ole ja lainojen vakuusvaatimukset samaan aikaan kiristyvät, tarvitsee yhä useampi yritys uudenlaisia ratkaisuja.

AREX on tähän tarpeeseen sopiva uusi ratkaisu, joka tarjoaa yritykselle etuja niin kassanhallinnan, riskienhallinnan kuin taloushallinnonkin haasteisiin. AREXin idea on ostaa yrityksen laskut pois taseesta sen sijaan että se muiden laskurahoituspalveluiden tapaan antaisi lainaa näitä vastaan.

AREXille laskun rahoittamisen lisäksi luottoriskin poistaminen on mahdollista, koska AREX saa tarvittavat taloudelliset tiedot suoraan asiakkaiden laskutusohjelmistoista. Tämän lisäksi laskujen ostamisen riski on hajautettu suurelle määrälle eri sijoittajia, joka mahdollistaa luottoriskin ostamisen pk-sektorin yrityksen kannalta erittäin kilpailukykyisellä hinnalla.

AREXin ratkaisun hyödyt asiakkaalle ovat selkeät. Palvelun käyttö ei vaadi yritykseltä vakuudeksi kiinteää omaisuutta eikä henkilökohtaisia takauksia, koska lasku ostetaan laskutettavan yrityksen luottokelpoisuuden perusteella. Pitkiä maksuehtoja vaativat yritykset ovat usein hyvin luottokelpoisia suuryrityksiä, jolloin rahoituksen hinta on huomattavasti halvempaa, kuin jos rahoitusta haettaisiin laskuttavan yrityksen omalla luottoluokituksella.

Käyttöpääomarahoituksen kilpailukykyisen hinnan ja luottoriskin siirtämisen lisäksi AREXin kaksipuolinen integrointi kirjanpitojärjestelmään mahdollistaa rahoituksen liittyvien kirjanpitovientien sekä reskontran täyden automatisoinnin. Näin kirjanpito, reskontra sekä kassavirtalaskelmat pysyvät ajan tasalla ilman yrittäjän tai kirjanpitäjän manuaalista työtä. Tämä johtaa huomattaviin rahallisiin ja ajallisiin säästöihin muihin laskurahoituspalveluihin verrattuna.

Myös tilitoimistoista hyvä vastaanotto

Nykyään monet yritykset odottavat tilitoimiston tai heidän kirjanpitäjänsä neuvovan heitä myös käyttöpääomaan liittyvissä kysymyksissä. Tilitoimiston asiakkaat eivät odota enää pelkkää ulkoista kirjanpitoa ja viranomaisilmoitusten tekemistä, vaan he haluavat konsultoivaa otetta ja neuvoja yrityksen talouden hoitamiseen ja muun muassa käyttöpääoman optimointiin.

– Perinteiset laskurahoitusratkaisut ovat myrkkyä kirjanpitäjille, sillä ne aiheuttavat runsaasti lisätyötä ja hankaluutta kirjanpidon ja reskontran hoitamisessa. Kirjanpitäjät ovat vahvin myynti- ja markkinointikanavamme, koska näitä ongelmia ei AREXin käyttäjillä ole, toteaa AREXin toimitusjohtaja Airto Vienola.

Samalla AREX auttaa tilitoimistoja siirtymään palveluissaan puhtaasta kirjanpitäjästä enemmän talouskonsultin suuntaan.

Tällä hetkellä AREXin tilitoimisto- ja ohjelmistokumppaneihin kuuluvat muun muassa Talenom-tilitoimisto ja Finagon Procountor-ohjelmisto.

– Uskomme vahvasti, että innovatiivinen toimintatapamme tulee helpottamaan pk-yritysten käyttöpääomahaasteita ja laskemaan käyttöpääomarahoituksen hintaa. Tämä on mahdollista vain, jos voimme varmistaa automaattisen ja reaaliaikaisen asiakkaiden taloustietojen sekä rahoitettavien laskujen siirron AREXiin. Se taas on helpointa toteuttaa yhteistyöllä tilitoimistojen sekä kirjanpito-ohjelmistojen kanssa, joten suoria asiakkaita emme ota, vaan etsimme jatkuvasti uusia yhteistyökumppaneita kyseisiltä aloilta, Vienola toteaa.

Tilitoimiston palvelutUusimmat Artikkelit
Katso kaikki

Haluatko kuulla lisää liiton jäsenyydestä?

Jätä yhteystietosi niin otamme yhteyttä.

  • tai