TAL-laatutyökalut saivat hyvät arvosanat

23.8.2016

Jäsenet ovat löytäneet hyvin TAL-laatutyökalut hyvän tilitoimistotavan noudattamisen tueksi. Liiton tuottama ammattisisältö nettisivuilla sai jäsentyytyväisyystutkimuksessa hyödyllisyydestä hyvän 4,0-arvosanan. Lähes kolme neljästä vastanneesta antoi arvosanan 4 (44 %) tai 5 (29 %) asteikolla 1 = palvelusta ei ole ollut hyötyä – 5 = hyödyin palveluista ja olen tyytyväinen. Vain neljälle prosentille vastaajista palvelusta ei ole ollut hyötyä.

Nettisivujen Laatu & työkalut -osiosta löytyvät Hyvä tilitoimistotapa ja TAL-STA, joihin voi perehtyä henkilökunnan kanssa. Samasta osiosta löytyvät TAL-laatutyökalut ja ohjeet teemoittain, kiitetyt Palkkahallinto tilitoimistossa PHT-opas sekä Henkilöstöhallinnon opas, tietoa tilitoimistotarkastuksesta sekä jäsenneuvonta, johon on viimeksi lisätty tietoa kirjanpitäjän rikosoikeudellisesta vastuusta ja rahanpesulain velvoitteista kirjanpitäjille.

Viimeisin päivitetty laatulomake on Asiakaskortti, johon on lisätty Tilitoimiston tavoitteet asiakkaan kanssa ja yhdistetty muun muassa tiedot tehtävistä jaksotuksista, asiakkaalle laadittavista kirjanpidon raporteista sekä ilmoitusten tehtävänjako. Lisäksi asiakkaan tuntemiseksi ja tämän liiketoiminnan tukemisen kehittämiseksi on lisätty seuraavat kysymykset:

  • Ketkä ovat asiakkaan asiakkaita?
  • Mitä tuotteita ja palveluita asiakas tuottaa?
  • Miksi asiakkaan asiakkaat tarvitsevat heidän palvelujaan? Miksi ne ovat asiakkaalle parempia kuin muiden tarjoamat tuotteet/palvelut?
  • Miten asiakas markkinoi ja jakelee palvelun/tuotteet asiakkaille?
  • Asiakkaan merkittävimpiä kilpailijoita? Miten he toimivat ja mitä etuja ja hyötyjä heidän tuotteensa ja palvelunsa sisältävät asiakkaiden kannalta?  
  • Mikä on asiakkaan taloustilanne? (Kannattavuus, rahoituksen riittävyys, velkamäärä). 
  • Mikä on asiakkaan merkittävin osaaminen/tekijä, jolla pärjäätte kilpailijoitanne paremmin. Onko tämä kilpailuetu suojattu?
  • Minkälaiseksi haluatte yrityksenne kehittyvän 2-3 vuoden kuluessa? Miten näette omat voimavaranne (jaksaminen ja resurssit) asioiden eteenpäinviemiseen?
  • Minkä asioiden kehittymiseen erityisesti kaipaatte tukea tai lisää tietoa?

Kaikki jäsenen työkalut ja ohjeet saa käyttöönsä aktivoimalla käyttäjätunnukset. Kirjautumisohjeet löytyvät liiton verkkosivuilta.

Kehitämme ohjausta ja työkaluja edelleen. Toivomme jäseniltä yhteydenottoja kartoittaaksemme haasteitanne, jotta voisimme mahdollisesti auttaa teitä menestymään. Voit olla yhteydessä esimerkiksi Eeva Lyytiseen, ­eeva.lyytinen@taloushallintoliitto.fi.

Tilitoimiston laatuUusimmat Artikkelit
Katso kaikki

Haluatko kuulla lisää liiton jäsenyydestä?

Jätä yhteystietosi niin otamme yhteyttä.

  • tai