Tilitoimisto, erotu joukosta!

Brändin rakentaminen kannattaa. Erottuvalla brändillä tilitoimisto houkuttelee uusia asiakkaita ja työntekijöitä.
23.5.2017

Kirsi Orava, yritysbrändien asiantuntija, KTM, yrittäjä, Brallo

Asiantunteva, luotettava taloushallinnon kumppani, kaikki taloushallinnon palvelut saman katon alta, nämä ovat usein esiintyviä kuvauksia tilitoimistojen verkkosivuilla. Kaikki tärkeitä asioita, mutta niillä tilitoimisto ei erotu kilpailijoistaan eivätkä ne helpota yrittäjää löytämään itselleen sopivaa tilitoimistoa. Lisäksi tilitoimiston asiakkailla on vain harvoin syvällistä ymmärrystä ja osaamista tilitoimiston tarjoamista palveluista ja työkaluista. Etsii asiakas sitten kirjanpitopalveluja tai koko taloushallinnon ulkoistusta, on tilitoimiston valitseminen vaikeaa. Palvelut ovat hyvin samankaltaisia, tarjolla on useita sähköisen taloushallinnon työkaluja, hinnoitteluperiaatteet ovat vaihtelevia ja lähes kaikki tilitoimistot lupaavat samaa.

 

Brändi vaikuttaa ostopäätökseen

Tilitoimistoa valitsevan asiakkaan ostopäätös perustuu hänen käsitykseensä tilitoimiston hänelle tuottamasta arvosta ja mielikuvista, joita hänellä tilitoimistosta on. Toisin sanoen asiakkaan valinta perustuu tilitoimiston brändiin ja brändin arvolupaukseen. Brändi ei siis ole pelkästään yrityksen logo tai visuaalinen ilme vaan kaikkien yrityksestä syntyvien mielikuvien, ajatusten ja tuntemusten joukko. Syvällistä asiantuntemusta vaativien palveluiden myynnissä brändin merkitys on suuri, ja vahva brändi helpottaa asiakkaan ostopäätöstä. 

 

Tunne asiakkaasi 

Yritysbrändi vahvistuu, jos siitä syntyvät mielikuvat ja ajatukset ovat yhtenäisiä. Vahvimmat mielikuvat syntyvät omien kokemusten kautta. Uutta tilitoimistoa valittaessa mielikuvia syntyy lukuisissa brändin kosketuspisteissä, kuten tilitoimiston verkkosivuilla, toimitiloissa, myyntipalavereissa ja asiakaspalvelutilanteissa (kuvassa viereisellä sivulla). Yhtenäisten mielikuvien luominen on helpompaa, jos brändillä on selkeä ja kristallinkirkas fokus. 

Syvällinen asiakasymmärrys on avain vahvaan brändiin. Aito kiinnostus asiakkaan tarpeista ja syvimmistä ostomotiiveista auttaa tilitoimistoa löytämään ne osatekijät, joilla se houkuttelee uusia asiakkaita ja pitää nykyiset asiakkaat brändiuskollisina. Osatekijät tukevat konkreettisesti brändin fokusta ja lupauksen lunastamista ja ne voivat liittyä esimerkiksi yrityskulttuuriin, arvoihin, työntekijöihin, asiakassuhteeseen, asiakkaisiin, sijaintiin ja osaamiseen. Esimerkkinä asiakkaaseen liittyvästä osatekijästä voisi olla erikoistuminen teknologia-alan yritysten palvelemiseen.

Työntekijät brändilähettiläiksi

Työntekijät ovat yrityksen brändilähettiläitä ja heidät kannattaa ottaa mukaan brändin suunnitteluun. Yrityksen sisäiset työpajat ovat tehokas tapa brändin ideointiin ja osatekijöiden määrittelyyn. Samalla työntekijät sitoutuvat brändin rakentamiseen. Brändistä tulee vahva yhtenäisellä ja johdonmukaisella rakentamisella. Yritysbrändin rakentaminen ei ole myöskään kallista, vaan se vaati vain viitseliäisyyttä ja vaivannäköä. Pienillä ideoilla, teoilla ja yksityiskohdilla voidaan tarjota asiakkaille brändin mukaisia kokemuksia. Brändin rakentaminen on ennen kaikkea tahtolaji. 

Tahdon lisäksi vahvan brändin rakentaminen vaatii uskallusta ja rohkeutta rakentaa kilpailijoista erottuvaa brändiä. Uudenlaisella erottautumisella tilitoimisto saa kilpailuetua, jota muut eivät pysty kopioimaan. Nämä tilitoimistot ovat luomassa asiak­kaille ja myös tuleville työntekijöille uusia mielikuvia koko tilitoimistoalasta.

Teknologia ja ohjelmistotUusimmat Artikkelit
Katso kaikki

Haluatko kuulla lisää liiton jäsenyydestä?

Jätä yhteystietosi niin otamme yhteyttä.

  • tai