Tekoäly muuttaa kirjanpidon prosesseja ja työnkuvia

Kirjanpitoala on yksi ensimmäisistä toimialoista, jossa tekoälyn on ennustettu tulevan laajalti käyttöön. Tekoälyn tuoman murroksen myötä kirjanpitäjien työskentely painottuu asiantuntijuuteen ja konsultointiin mekaanisten toistojen jäädessä taka-alalle.
26.3.2019 FabricAi

Tekoäly ei suinkaan korvaa kirjanpitäjää, vaan pikemminkin nostaa hänet jalustalle. Tekoäly ei nimittäin toimi ilman osaavaa päätöksentekijää ja kirjanpitäjän tulee hyväksyä tekoälyn tuottamat ratkaisut. Tekoälyn avulla voidaan automatisoida mekaanisia työtehtäviä ja näin tehdä kirjanpitäjän työskentelystä paitsi mielekkäämpää, myös merkittävästi tehokkaampaa.

– Suurin osa kirjanpidosta on sellaista, jonka tekoäly kykenee oppimaan helposti.

Tämän ansiosta kirjanpitäjät voivat keskittyä olennaisiin työtehtäviin, jotka vaativat abstraktimpaa ajattelua ja esimerkiksi luovuutta, toteaa FabricAI:n toimitusjohtaja Juhani Tolvanen.

Ohjelmistorobotiikka kirjanpidossa

Kirjanpitäjien työskentelyä on tehostettu jo yli kymmenen vuoden ajan ohjelmistorobotiikan keinoin. Ohjelmistorobotiikan avulla moni yritys on parantanut kirjanpidon prosessejaan esimerkiksi omatekoisten sääntökirjastojen muodossa. Käytännössä sääntökirjastot ovat tarkoittaneet sitä, että kirjanpito-ohjelmaan on määritelty, että tietyltä toimittajalta tulevat laskut tiliöidään automaattisesti tietylle tilille.

Seuraavan kerran kun sääntöön sopiva lasku tulee ohjelmaan, tapahtuu tiliöinti ennalta ohjelmoidulla tavalla. Tietyissä tapauksissa sääntökirjastot toimivat hyvin, mutta usein ongelmaksi nousee sääntökirjastojen ylläpidon vaikeus ja se, että tiliöinnit voivat mennä säännöistä huolimatta väärin.

Ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn keskeisin ero on oppimistavassa.

Ohjelmistorobotiikka vs. tekoäly

Ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn keskeisin ero on oppimistavassa. Ohjelmistorobotit ohjelmoidaan vaihe vaiheelta tekemään tiettyä kapean alan tehtävää, kuten esimerkiksi hakemaan yrityksen tietoja y-tunnuksen perusteella ja toimittamaan ne sähköpostiin. Ohjelmistorobotti toistaa kyseistä tehtävää samalla tavalla niin kauan, kunnes tehtävä on suoritettu loppuun. Ohjelmistoroboteilla ei siis ole itsessään “älykkyyttä”, vaan ne toimivat tismalleen ennalta määriteltyjen sääntöjen mukaisesti.

Tekoäly puolestaan kykenee analysoimaan sille tarjottua dataa ja oppimaan uutta aiempien analyysiensa pohjalta.

FabricAI:n perustaja Jarkko Tolvanen vertaa tätä koiran kouluttamiseen.

– Tekoälyä voidaan kouluttaa niin kuin koiraakin. Tekoälylle annetaan käsky, eli määritetään haluttu lopputulos. Kun tekoäly tekee tehtävän oikein, se “palkitaan”, jonka myötä tekoäly oppii. Tällä tavoin tekoälyä voidaan vahvistaa ja kehittää aina paremmaksi.

Tekoäly on nykypäivää

Tekoäly ei ole enää tieteiskirjallisuutta, vaan arkipäivän todellisuutta, jota elämme. Nykyinen käynnissä oleva neljäs teollinen vallankumous etenee eksponentiaalisesti. Se ei nimittäin perustu fyysisiin laitteisiin, vaan digitaaliseen murrokseen. Digitaalisessa maailmassa pätevät erilaiset lait ja rajoitukset kuin fyysisessä maailmassa. Uudet innovaatiot vauhdittavat kehitystä ja tuottavuus tulee aikaisempien teknologisten vallankumousten tavoin nousemaan uudelle tasolle.

– Rutiinitehtävät, esimerkiksi tiliöinnit, eivät ole koskaan olleet kirjanpidon perimmäinen tarkoitus. Kirjanpidon tavoitteena on auttaa ihmisiä tekemään valistuneita päätöksiä talouteen pohjautuen. Yritykset kaipaavat erityisesti tulevaisuudessa neuvoja ja apua oikeiden päätösten tekemisessä ja resurssien kohdentamisessa, toteaa FabricAI:n palvelumuotoilija Tuukka Tuovinen.

Kirjanpidon tekoäly

FabricAI on Suomen ensimmäinen kirjanpidon kaupallinen tekoälyratkaisu. FabricAI:n kehittämä tekoäly on paljon enemmän kuin tavallinen tietokoneohjelma. Se on internetin välityksellä toimiva ostolaskujen tiliöintiin erikoistunut käyttöliittymä, joka tiliöi jopa 95 prosenttia ostolaskuista automaattisesti. Useimmissa tapauksissa FabricAI tehostaa kirjanpitäjien työskentelyä merkittävästi ja tarjoaa samalla miellyttävän käyttökokemuksen.

– Me FabricAI:lla tiedostamme kirjanpitäjien tuskan jatkuvasti muuttuvista ohjelmistoista. Olemme sen vuoksi kiinnittäneet erityistä huomiota tiliöintiportaalin käyttöliittymän suunnitteluun ja helppokäyttöisyyteen, kertoo FabricAI:n asiakkuusvastaava Kaarle Putti.

FabricAI:n käyttöönotto on helppoa ja nopeaa. Tekoälylle opetetaan kirjanpidon logiikka tarjoamalla sille yritysten aineistoa, jonka perusteella se tunnistaa yleisiä malleja. Tekoälyn koulutuksen myötä selviää tiliöintitarkkuus, jonka perusteella voidaan tehdä päätös käyttöönotosta.

 

 

Teknologia ja ohjelmistotUusimmat Artikkelit
Katso kaikki

Haluatko kuulla lisää liiton jäsenyydestä?

Jätä yhteystietosi niin otamme yhteyttä.

  • tai