Taloushallinto-ohjelmistot vertailussa

Taloushallintojärjestelmien välisen kasvun odotetaan kasvavan tulevina vuosina Tikonin jäädessä pois käytöstä. Uuden ohjelmiston valinta ei kuitenkaan ole välttämättä helppo päätös, sillä ohjelmistovaihtoehtoja on runsaasti ja eroja ohjelmistojen välillä voi olla vaikea itse kartoittaa.
29.4.2020

Monen tilitoimiston lähitulevaisuudessa siintää uuden taloushallinto-ohjelmiston valinta. Ohjelmistovaihtoehtoja on markkinoilla runsaasti eri tyyppisiin käyttötarkoituksiin, minkä vuoksi ohjelmiston hankintaan ja ohjelmistojen väliseen vertailuun kannattaa panostaa.

Oheiset taulukot yleisimpien ohjelmistojen ominaisuuksista sekä heikkouksista ja vahvuuksista on tuotettu Taloushallintoliiton teettämän kyselyn perusteella helpottamaan valintaprosessia. Lisätietoja kyselystä ja ohjelmistoista löytyy myös artikkelista ”Tilitoimistoalalla on valinnanvaraa hyvistä ohjelmistoista”.

Ohjelmistokohtainen tarkastelu

 

Asteri

Asterin käyttäjistä 63 % ilmoitti olevansa johtajia/omistajia ja 27 % pääkirjanpitäjiä. Vastanneet ohjelmiston käyttäjät (n=145) jakautuivat erikokoisiin tilitoimistoihin seuraavasti:

Alle neljän henkilön toimistojen antama yleisarvosana oli 4,2. He olivat eniten samaa mieltä kaikkien väitteiden kohdalla ja erityisen tyytyväisiä tämän ryhmän vastaajat olivat ohjelmistoon liittyvän tuen riittävyyteen (4,5)

Kaikkia Asterin käyttäjiä tarkasteltaessa he olivat väitteistä eniten samaa mieltä OHJELMAN HELPPOKÄYTTÖISYYDEN  OSALTA.

 

Briox

Brioxin käyttäjistä 60 % ilmoitti olevansa omistaja/johtajia ja 33 % pääkirjanpitäjiä. Vastanneet ohjelmiston käyttäjät (n=15) jakautuivat erikokoisiin tilitoimistoihin seuraavasti:

Vähäisestä vastaajamäärästä johtuen ei erikokoisista tilitoimistoista tulevien vastaajien eroja voida tutkia.

Roolin mukaisen tarkastelun johtaja/omistajat (3,7) olivat pääkirjanpitäjäroolin vastaajia (3,2) enemmän samaa mieltä väitteiden kanssa.

 

Fennoa

Fennoan käyttäjistä 50 % ilmoitti olevansa johtaja/omistajia ja 37 % pääkirjanpitäjiä. Vastanneet ohjelmiston käyttäjät (n=100) jakautuivat erikokoisiin tilitoimistoihin seuraavasti:

Tyytyväisimmät Fennoan käyttäjät olivat pieniä toimistoja. 1-2 hengen toimistojen vastaajien kaikkien väitteiden keskiarvo oli 4,6.

Eniten samaa mieltä ohjelmiston kohdalla olivat 1-2 hengen toimistot väitteiden Ohjelmisto on helppokäyttöinen ja Ohjelmistoon liittyvä tuki on riittävää, kanssa (4,8).

Maestro

Maestron käyttäjistä 30 % ilmoitti olevansa johtaja/omistajia ja 49 % pääkirjanpitäjiä. Vastanneet ohjelmiston käyttäjät (n=88) jakautuivat erikokoisiin tilitoimistoihin seuraavasti:

Suurimmissa yli 25 hengen toimistoissa tulevat vastaajat olivat tyytyväisimpiä Maestroon, heidän antamansa yleisarvosanojen keskiarvo oli 3,8. Eniten samaa mieltä oltiin ohjelmiston helppokäyttöisyydestä tuossa yli 25 hengen toimistojen vastaajaryhmässä (4,1).

Väitteistä eniten samaa mieltä kaikissa tilitoimiston kokoluokissa oltiin väitteen Ohjelmisto mahdollistaa tehokkaan työskentelyn kanssa (3,8). Kaikki vastaajat olivat eniten samaa miltä väitteen Ohjelmisto mahdollistaa tehokkaan työskentelyn kanssa.

Procountor

Procountorin käyttäjistä 38 % ilmoitti olevansa johtaja/omistajia ja 45 % pääkirjanpitäjiä. Vastanneet ohjelmiston käyttäjät (n=627) jakautuivat erikokoisiin tilitoimistoihin seuraavasti:

 

Kaikki vastaajat olivat yrityksen koosta ja roolistaan riippumatta melko samaa mieltä esitettyjen väitteiden kanssa. Eniten samaa mieltä olivat väitteestä Ohjelmistoon liittyvä tuki on riittävää 5-25 hengen toimistoista tulevat käyttäjät ja väitteestä Myös asiakkaani pystyy hyödyntämään ohjelmistoa haluamallaan tavalla 3-4 henkilön toimistoista olevat vastaajat (4,0).

 

 

Balanssi

Balanssin käyttäjistä 60 % ilmoitti olevansa omistaja/johtajia ja 30% pääkirjanpitäjiä. Vastanneet ohjelmiston käyttäjät (n=20) jakautuivat erikokoisiin tilitoimistoihin seuraavasti:

Vähäisestä vastaajamäärästä johtuen ei erikokoisista tilitoimistoista tulevien vastaajien eroja voida tutkia.

Roolin mukaisen tarkastelun johtaja/omistaja-roolin vastaajat (4,0) olivat pääkirjanpitäjäroolin vastaajia (3,2) enemmän samaa mieltä väitteiden kanssa.

 

Netvisor

Netvisorin käyttäjistä 32 % ilmoitti olevansa johtaja/omistajia 50 % pääkirjanpitäjiä. Vastanneet ohjelmiston käyttäjät (n=494) jakautuivat erikokoisiin tilitoimistoihin seuraavasti:

 

Parhaan yleisarvosanan antoivat yli 25 henkilön toimistoissa työskentelevät (4,0). Erityisesti samaa mieltä he olivat väitteen Ohjelmisto mahdollistaa tehokkaan työskentelyn kanssa (4,3) ja tämän jälkeen ohjelman helppokäyttöisyyden kanssa (4,2). Saman verran (4,2) 3-4 hengen toimistoistoista tulevat vastaajat sekä johtaja/omistajat olivat väitteen Ohjelmisto mahdollistaa tehokkaan työskentelyn kanssa.

 

 

Netbaron

Netbaronin käyttäjistä 45 % ilmoitti olevansa johtaja/omistajia 45 % pääkirjanpitäjiä. Vastanneet ohjelmiston käyttäjät (n=62) jakautuivat erikokoisiin tilitoimistoihin seuraavasti:

9-25 hengen toimistoissa oltiin tyytyväisimpiä Netbaroniin. Eniten olivat samaa mieltä johtaja/omistajat ja 9-25 henkilön toimistossa työskentelevät väitteestä Ohjelmisto mahdollistaa tehokkaan työskentelyn sekä 9-25 hengen toimistoissa työskentelevätväitteistä Myös asiakkaani pystyy hyödyntämään ohjelmistoa haluamallaan tavalla ja Ohjelmistoon liittyvä tuki on riittävää (4,3).

Hankintapäätöksen tukena suositellaan käyttämään  myös Aalto-yliopiston, Taloushallintoliiton, Accountorin ja KPMG:n muodostaman työryhmän laatimaa ohjelmistojen automaatiomittaristoa, joka löytyy Taloushallintoliiton sivuilta.

Teknologia ja ohjelmistotUusimmat Artikkelit
Katso kaikki

Haluatko kuulla lisää liiton jäsenyydestä?

Jätä yhteystietosi niin otamme yhteyttä.

  • tai