Suomi.fi-valtuuksia kehitetään syksyn aikana

Suomi.fi-valtuutusratkaisu on ollut tulorekisterin ohella taloushallintoalan ihmisten kielen päällä (ja ihon alla) jo toista vuotta. Suomi.fi -valtuuttaminen on ollut mahdotonta monissa organisaatioissa. Myös käytettävyydessä on ollut parannettavaa sekä valtuuttavan yrittäjän että tilitoimistokäyttäjän näkökulmasta. Syksyn aikana näihin asioihin on luvassa kehitystä.


23.9.2019 Janne Fredman

Suomi.fi:n käyttöönottoon tilitoimistojen asiakkailla vaikuttaa kaksi loppukeväällä julkaistua uutista. Katso-tunnisteen käyttö jatkuu toistaiseksi vuoden 2020 puolelle ja Katsoa voi hyödyntää vuonna 2020 ainakin Verohallinnon palveluissa. Vielä ei ole tiedossa, kuinka kauan Katson ylläpitoa jatketaan vuoden 2020 puolelle. Tällä hetkellä on kuitenkin tiedossa se, että esimerkiksi tulorekisteriin ei voi kirjautua Suomi.fi-valtuuksilla, jos tilitoimistolla on todella suuri määrä valtuuksia eri asiakkailta. Virheen syy ja korjauskeinot eivät tätä kirjoitettaessa ole tarkkaan selvillä. On kuitenkin selvää, että Katsoa ei voi ajaa alas ennen kuin tulorekisteri-Suomi.fi-kombinaatio toimii myös suurimmissa tilitoimistoissa. Vaikka tulorekisteri-ilmoittaminen onnistuisikin teknisen rajapinnan kautta, on välttämätöntä, että palkanlaskija pääsee tarvittaessa korjaamaan tietoa manuaalisesti tulorekisterissä ja ennen kaikkea täsmäyttämään annetut tiedot.

KELA ehti jo julkaista uutisen, jonka mukaan KELAn palveluissa voisi vuoden 2020 alusta käyttää vain Suomi.fi-tunnistautumista ja Suomi.fi-valtuuksia. Suomi.fi valtuuksien käyttöönoton viivästyminen esimerkiksi yhdistyksissä ja kunnissa vuoden 2020 puolelle pakottaa kuitenkin KELAn muuttamaan suunnitelmiaan. Tätä kirjoitettaessa 6.9.2019 käytössä ei vielä ole tarkempia tietoja, mutta selvää on, että KELAkin jatkaa Katsolla vuoden 2020 puolelle.

Katson käyttö jatkuu toistaiseksi vuoden 2020 puolelle ja Katsoa voi hyödyntää vuonna 2020 ainakin Verohallinnon palveluissa

Valtuuttaminen useampaa nimenkirjoittajaa edellyttävissä yhtiöissä

Suomi.fi-valtuuden antaminen tulee syksyn aikana mahdolliseksi myös yhtiöissä, joissa edellytetään useampaa nimenkirjoittajaa. Yksi nimenkirjoittaja, esimerkiksi hallituksen jäsen, antaa halutut valtuudet ja kun muut vaaditut nimenkirjoittajat ovat käyneet kuittaamassa valtuutukset, ne tulevat voimaan.

Yhdistykset

Suomi.fi-valtuudet tulevat käyttöön myös yhdistyksissä. Aikataulu riippuu Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterin kehityshankkeesta. Kirjoitushetkellä aikataulutavoite on tammikuu 2020.

Yhdistysrekisterin tiedot ovat keskimäärin puutteellisia ja vanhentuneita verrattuna kaupparekisteriin. Tilitoimistojen kannattaa ohjeistaa asiakkaansa hoitamaan ajoissa tiedot ajan tasalle, jotta Suomi.fi-valtuuksien käyttöönotto toimii sujuvasti. Lisätietoa yhdistysrekisterin tietojen päivittämisestä löytyy PRH:n yhdistysrekisterisivulta.

Ulkomaiset henkilöt

Suomi.fi-tunnistaminen tulee mahdolliseksi myös ulkomaiselle henkilölle. Väestörekisterikeskus kehittää palvelua, jossa ulkomainen henkilö rekisteröityy matkapuhelimen ja etäluettavan passin avulla. Rekisteröinnin jälkeen tunnistamisväline asennetaan matkapuhelimeen. Tämän hankkeen julkaisutavoite on alkuvuosi 2020.

Valtuutusoikeuden luonti Verohallinnon toimipisteissä

Yllä esitettyjen muutosten jälkeenkään kaikki organisaatiot eivät voi antaa Suomi.fi-valtuuksia Internetin kautta, koska niiden nimenkirjoittajatietoa ei saa tarkistettua rekistereistä automaattisesti. Tällaisia organisaatioita ovat esimerkiksi, kunnat, seurakunnat, oppilaitokset, säätiöt, elinkeinoyhtymät, kuolinpesät, tiekunnat, kalastuskunnat ja yhteismetsät.

Monen organisaatiomuodon nimenkirjoitussäännökset ovat myös varsin monimutkaiset. Esimerkiksi yhteismetsän nimenkirjoittajista säädetään Yhteismetsälain 23 §:ssä seuraavasti:

Osakaskunnan nimen kirjoittaa hoitokunnan puheenjohtaja yhdessä jonkun hoitokunnan jäsenen kanssa. Hoitokunta saa antaa yhdelle tai useammalle hoitokunnan jäsenelle, toimitsijalle tai osakaskunnan toimihenkilölle yhdessä tai erikseen oikeuden toimia osakaskunnan puolesta hoitokunnan toimivaltaan kuuluvassa asiassa ja tällöin kirjoittaa osakaskunnan nimen. Jos osakaskunnalla on hoitokunnan sijasta yksi toimitsija, osakaskunnan nimen kirjoittaa toimitsija.

Asiaa hankaloittaa myös se, että monesti yhteismetsien osakkaat, yhdistyksen jäsenet tai yksityistien tieosakkaat eivät koe valtuutusasian hoitamista yhtä tärkeänä, kuin esimerkiksi osakeyhtiön osakkaina toimivat yrittäjät. Tilitoimistoilla onkin haasteita paimentaa tämä osa asiakaskuntaansa ruotuun.

Verohallinto avaa alkuvuonna 2020 palvelun, jossa verotoimiston virkailija voi antaa organisaation nimeämälle henkilölle valtuutusoikeuden. Valtuutusoikeutta voi hakea myös postitse. Saatuaan valtuutusoikeuden henkilö voi esimerkiksi antaa (ja poistaa) asiointivaltuuksia muille henkilöille tai tilitoimistolle. Näin siis esimerkiksi:

Metsälän yhteismetsä antaa ensin tarvittavat valtuutusoikeudet (vaikkapa palkkatietojen ilmoittaminen ja veroasioiden hoito) osakas Teppo Tulpulle. Tämä hoidetaan toimittamalla Verohallinnon toimipisteeseen vaaditut asiakirjat, jonka perusteella virkailija rekisteröi valtuutusoikeuden.

Teppo Tulppu antaa samoissa asioissa asiointivaltuudet tilitoimisto Tili-Weikoille Suomi.fi-palvelussa. (Tili-Weikkojen toimitusjohtaja Tiina Mikkola on jo aiemmin antanut samoissa asioissa edustamisvaltuudet toimiston kirjanpitäjille Suomi.fi-palvelussa.)

Metsälän yhteismetsä voisi vaihtoehtoisesti antaa myös valtuutusoikeuden suoraan Tiina Mikkolalle. Tiina puolestaan antaisi tarvittavat asiointivaltuudet edustamalleen tilitoimistolle Tili-Weikoille. Tällöin kuitenkin kukaan yhteismetsän osakkaista ei voisi asioida missään Suomi.fi-valtuuksia hyödyntävissä palveluissa ilman tilitoimiston apua. Tilitoimiston vaihtotilanteessa esimerkiksi valtuuksien antaminen uudelle tilitoimistolle ei onnistuisi ilman Tiina Mikkolaa tai uutta asiointikierrosta Verohallinnossa.

Verohallinnon asiointipalvelun toimintamallista saadaan myöhemmin tarkempaa tietoa, mutta alustavasti palvelun käytön pitäisi tapahtua kuten Katso-tunnusten hakeminen.

Aktiivikäyttäjien tarpeita huomioidaan

Tilitoimistoilta on tullut moitteita Suomi.fi-valtuuspalvelun käytettävyydestä. Erityisesti nämä moitteet koskevat tilannetta, jossa tilitoimistoissa kirjanpitäjien ja palkanlaskijoiden edustamisvaltuuksia toimiston asiakkaisiin on rajattu tarkenteiden avulla. Tällöin keskeisinä tarpeina on todentaa vaivattomasti, ketkä työntekijät pääsevät tietyn asiakkaan tietoihin ja toisaalta, minkä asiakkaan tietoihin kukin työntekijä pääsee. Tarve rajata pääsyä voi perustua esimerkiksi tietosuojalainsäädäntöön tai asiakassopimusten velvoitteisiin.

On kaivattu myös selkeää näkymää, milloin asiakkailta saatuja valtuuksia on vanhenemassa ja valtuuspyyntöjen tekemistä massana toimiston asiakkaille. Suomi.fi-valtuuspalvelussa julkaistiin kesäkuussa tilitoimistojen tarpeisiin perustuvaa kehitystä ja pientä kehitystä on luvassa syksyn aikana. Väestörekisterikeskuksen kanssa on jo sovittu, että syksyn julkaisun jälkeen käydään läpi tilitoimistoilta tulleet kehitysehdotukset ja tämän pohjalta kirjataan ylös vielä kaivatut toiminnot ja näkymät. Näiden toteutus kuitenkin jäänee vuoden 2020 jälkipuoliskolle.

Prioriteetit ja aikataulut

Suomi.fi-valtuuksien aikataulusuunnitelmat ovat eläneet. Tämäkin artikkeli kirjoitettiin kahteen kertaan, koska aikataulut ehtivät muuttua ennen lehden painatusta. Muutosten keskellä on kuitenkin selvää, että kehityksen ykkösprioriteettina tulee olla se, että kaikki organisaatiomuodot saadaan valtuuttamisen piiriin. Sitten tulee kohdistaa katse tilitoimistojen ja vastaavien aktiivikäyttäjien työn helpottamiseen.

Kun lastentaudit selätetään, saadaan järjestelmästä varmasti toimivuutta työhön.

Hyvä tästä tulee

Tilitoimistojen esittämä välillä tulikivenkatkuinenkin kritiikki Suomi.fin vajavaisuuksia kohtaan on ollut perusteltua ja kummunnut suurista vaikeuksista saada oikeaa tietoa, saada asioita sovittua asiakkaan kanssa ja saada järjestelmää toimimaan arjen tilanteissa. Kun lastentaudit selätetään, saadaan järjestelmästä varmasti toimivuutta työhön. Mitä useampia palveluja ja järjestelmiä saadaan toimimaan samoilla, kunkin ihmisen itse valitsemilla tunnistusvälineillä, olkoon ne sitten pankkitunnukset, mobiilivarmenne tai kortti – sitä vähemmän tuskaa on käyttäjätunnusten muistelussa ja sitä parempaa tietoturvaa tilitoimiston asiakkaan tiedot nauttivat. Uskon, että parin vuoden päästä nostamme jo maljan tällekin hankkeelle.

 

Teknologia ja ohjelmistotUusimmat Artikkelit
Katso kaikki

Haluatko kuulla lisää liiton jäsenyydestä?

Jätä yhteystietosi niin otamme yhteyttä.

  • tai