Uusi velvoite yrityksille: Omistajien eli edunsaajien tiedot kaupparekisteriin 1.7.2019 alkaen

Useimpien yritysten täytyy ilmoittaa omistajiensa, eli niin sanottujen tosiasiallisten edunsaajiensa tiedot kaupparekisteriin 1.7.2019 alkaen.
23.9.2019 Taloushallintoliitto

Keitä ilmoitusvelvollisuus koskee?

Kaikkien osakeyhtiöiden ja osuuskuntien täytyy tehdä ilmoitus. Toiminimiyrittäjät ja pörssiyhtiöt eivät tee ilmoitusta.

Tilitoimisto voi tehdä ilmoituksen asiakkaan puolesta

Tilitoimiston työntekijä voi ilmoittaa edunsaajatiedot asiakkaan puolesta, jos asiakas on valtuuttanut hänet tekemään ilmoituksen. Asiakas antaa tähän valtuudet www.ytj.fi-palvelussa eli tässä ei voi hyödyntää Suomi.fi-valtuutusta.

Kuka on tosiasiallinen edunsaaja?

Tosiasiallinen edunsaaja on henkilö, joka esimerkiksi omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta.

Milloin ilmoitus tehdään?

Yrityksillä on 1.7.2019 alkaen vuosi aikaa tehdä ilmoitus. Sen jälkeen ilmoitus tehdään aina, kun perustetaan uusi yritys tai edunsaajien tiedot muuttuvat.

Ilmoitus täytyy tehdä myös, kun yrityksellä ei ole edunsaajia tai he eivät ole yrityksen tiedossa.

Miten ilmoitus tehdään?

Ilmoitus ja asiamiehen valtuuttaminen tehdään sähköisesti ytj.fi-palvelussa. Edunsaajailmoitus ja valtuutus ovat maksuttomia.

Miksi ilmoitus tehdään?

Ilmoittamisvelvollisuus perustuu rahanpesulakiin ja EU-direktiiveihin, jotka edellyttävät muun muassa pankkeja tuntemaan asiakkaansa. Pankkien ja muiden finanssilaitosten tulee tälläkin hetkellä kerätä ja selvittää tietoja yritysten omistussuhteista. Yritysten edunsaajatietojen rekisteröinti tulee helpottamaan pankkien työtä ja sujuvoittamaan asiointia esimerkiksi pankkilainaa haettaessa.

Edunsaajatietojen ilmoittaminen ja rekisteröinti koskee kaikkia EU-maita. Monessa maassa omistustietoja on edellytetty yrityksiltä jo entuudestaan. Suomessa uusi velvollisuus ilmoittaa edunsaajatiedot koskee noin 300 000 yritystä.

PoiminnatUusimmat Artikkelit
Katso kaikki

Haluatko kuulla lisää liiton jäsenyydestä?

Jätä yhteystietosi niin otamme yhteyttä.

  • tai