Tilitoimistotarkastajien koulutuspäivillä keskusteltiin pelisäännöistä

18.10.2017 Johtaja Sirpa Airola, tilitoimistoalan osaaminen, koulutus ja laatu

Lähes 40 tilitoimistotarkastajaa kokoontui syyskuussa Kirkkonummelle kouluttautumaan sekä keskustelemaan tilitoimistoalaa puhuttavista ajankohtaisista aiheista. Puheenvuoroja kuultiin tase-erittelyiden laadukkuudesta, EU:n tietosuoja-asetuksesta, palkkahallintopalveluista sopimisesta, audit trailista sekä taloushallinnon lainsäädäntöhankkeista.

Tilaisuudessa liiton puheenjohtaja Antti Rantalainen toi puheenvuorossaan esiin toiveen, että sanoille valvonta ja tarkastus saataisiin synonyymi, joka kuvastaisi paremmin tämän toiminnan tavoitetta, jonka mukaan eri kokoisia ja eri strategioilla toimivien jäsenten auktorisoinnin auditointi on yrityksen tulevaisuuden tavoitteisiin mukautuvaa, kunhan hyvän tilitoimistotavan asettamia vaatimuksia noudatetaan.

Ryhmätöissä pohdittiin muun muassa alan pelisääntöjä ja huomioita silloin, kun asiakas tekee osan kirjauksista. Totesimme, että lähtökohtaisesti asiakas vastaa aina aineistosta ja tekemistään päätöksistä kirjausten osalta, silloin kun tekee ne. Asiasta sovittaessa tulee vastuu selvästi tilitoimiston osalta rajata kirjallisesti. Asiantuntijavastuun kannalta hyvänä tapana pidimme ryhmässä kuitenkin sitä, että aluksi tarkistetaan asiakkaan kirjaukset ja harvennetaan tarkastus pistokoemaiseksi sen jälkeen, kun on todettu, että asiakas pärjää kirjausten kanssa hyvin.

Asiakasohjausta ja tukea tulee olla tarjolla, ja asiakkaalle tulee olla koko ajan selvää, tarkastetaanko kirjaukset vai ei. On tärkeää tuntea asiakkaan liiketoiminta hyvin, jotta voi analysoida millaisia hälytysmerkkejä ammattilaisen silmiin voi sattua, tai milloin on syytä ohjata asiakas erikseen merkitsemään haasteellisen liiketapahtuman vientiin merkintä, joka ohjaa kirjauksen tilitoimiston ammattilaisen tarkistettavaksi. Tilitoimiston asiantuntijan tulee olla hereillä, jos raporteissa on kauden aikana huomattavia poikkeamia normaalista menosta numeroiden valossa, runsaita alvittomia asiaan kuulumattomia myyntejä tai muita vastaavia.

Tilitoimisto voi tarjota myös erilaisia työnjakomalleja kokemukseensa perustuen esimerkiksi niin, että asiakas kirjaa vain selkeät ainehankinnat ja vastaavat, ja tilitoimisto esimerkiksi ulkopuoliset hankinnat ja muut pääkirjanpitokirjaukset. 

Myös lisäpalveluina tuotettavat katteiden seurannat ja analysoinnit sekä tunnuslukuanalyysit varmentavat oikeansisältöisen tilinpäätöksen ja laadukkaan raportoinnin syntyä.

PoiminnatUusimmat Artikkelit
Katso kaikki

Haluatko kuulla lisää liiton jäsenyydestä?

Jätä yhteystietosi niin otamme yhteyttä.

  • tai