KL2004-sopimusehtoihin muutos vastuunrajausta koskien

23.8.2017 Eeva Lyytinen, asiantuntija, Taloushallintoliitto

Käyttökokemuksista, palkanlaskennan palvelualueen laajentuneesta sisällöstä tai viranomaisraportoinnin termimuutoksista johtuen KL2004-sopimusta on päivitetty 24.3.2017.  Muutokset eivät aiheuta sopimuksen päivitystarvetta, vaan niitä voi ottaa käyttöön uusissa sopimuksissa.

KL2004-sopimukseen on tehty muutos vastuunrajauksesta sopimiseen

Sopimukseen ja sopimusehtoihin on lisätty mahdollisuus määritellä tilitoimiston vastuun enimmäismäärä (uusi lisätty teksti korostettu). Vastuunrajauksesta voi harkintansa mukaan sopia asiakaskohtaisesti. 

Yleiset sopimusehdot:

Tilitoimiston vastuun rajoitus välittömiin vahinkoihin ja enimmäismäärään
25.
Tilitoimisto ei vastaa välillisistä vahingoista, kuten tulon, liikevaihdon tai markkinoiden menetyksestä, tuotannon tai palvelun keskeytymisestä, saamatta jääneestä voitosta taikka muusta niihin verrattavasta vahingosta.

Tilitoimisto vastaa vain huolimattomuudestaan johtuvista välittömistä vahingoista. Tilitoimiston vastuun enimmäismäärä on kuitenkin aina enintään 10 000 euroa yhdessä vahinkotapahtumassa ja saman tilikauden aikana ilmenneistä vahinkotapahtumista enintään 20 000 euroa, ellei muusta enimmäismäärästä ole nimenomaisesti sopimuksessa sovittu. Vahinko katsotaan yhdeksi vahinkotapahtumaksi, vaikka siihen olisi vaikuttanut saman virheen toistuminen ja vaikka se vaikuttaisi useampaan tilikauteen. Vahingon katsotaan ilmenneen kokonaan sen tilikauden aikana, jolloin se olennaisilta osiltaan ilmeni, vaikka jokin vahingon osa ilmenisi muuna tilikautena.

Sopimusrikkomus, virhe tai laiminlyönti palvelujen suorittamisessa eivät aiheuta tilitoimistolle muuta seuraamusta kuin mitä edellä on todettu.

Sopimussivu:

SOPIMUSEHDOT
Palvelut toimitetaan tämän sopimuksen, Tilitoimiston palveluerittelyn KL2004, yllä mainittujen muiden liitteiden ja liitteenä olevien Yleisten sopimusehtojen KL2004 mukaan. Sopimusehtojen pätemisjärjestys on 1) tämä toimeksiantosopimus 2) palveluerittely- ja muut sopimuksen liitteet numerojärjestyksessä ja 3) Yleiset sopimusehdot KL2004. Yleiset sopimusehdot KL2004 sisältää tilitoimiston vastuunrajoituksia. Vastuunrajoituksia sovelletaan kaikkiin tilitoimiston tuottamiin palveluihin, olivatpa ne kirjanpito- ja laskenta- ym. palveluja, verosuunnittelu-, vero- ja yhtiöoikeudellisia neuvonta- taikka muita tilitoimiston palveluja.

Sovittu tarkennus KL2004 yleisten sopimusehtojen 25. kohtaan:

Tilitoimiston vastuun enimmäismäärä/vahinkotapahtuma ____€ ja enimmäismäärä useista vahinkotapahtumista/vuosi ____€

Tarkista omasta vakuutusyhtiöstäsi varallisuusvastuuvakuutuksen ehdot

Jos olette sopineet asiakkaittenne kanssa suuremmasta vahingonkorvauksesta kuin KL2004-ehdoissa mainittu 10 000 euron korvaus, muistakaa tarkistaa vakuutusyhtiöstänne vakuutusmäärän riittävyys ja se, miten vakuutusyhtiönne suhtautuu 10 000 euron ylittävään korvaukseen.

Ifiltä pyydettiin kannanotto vastuunrajausta koskevaan sopimusmuutokseen:
 
”Taloushallintoliiton ja Ifin yhteistyössä tekemä varallisuusvastuuvakuutus kattaa vahingot sovittuun vakuutusmäärään asti sen mukaan mihin korvausmäärään olette sitoutuneet tehdessänne sopimusta asiakkaanne kanssa. Ifin vakuutus kattaa tilitoimistopalveluita kuten KL2004 sopimuksen palveluerittelyssä on kuvattu ml. yhtiöoikeudellista konsultointia ja verokonsultointia.

Ifin vakuutus kattaa vahingot sovittuun vastuunrajausmäärään asti vakuutusmäärän puitteissa. Vahinkotilanteessa korvauskäsittelijä pyytää tietoja käyttämästänne sopimuksesta. Jos käytätte aina kaikissa asiakassopimuksissanne 10 000 euron vastuunrajausta, voidaan nykyistä Ifin vakuutusta rajata kattamaan korvausvastuunne KL2004 ehtojen 10 000 euron mukaisesti. Muilta osin säilytätte vakuutusturvanne ja saatte reilun alennuksen nykyisestä varallisuusvastuuvakuutuksestanne.  Tällöin If maksaa korvauksena aina enintään KL2004 ehtojen 10 000 euron mukaisen määrän.

Tämä etu koskee myös nykyisiä asiakkaita. Olkaa yhteydessä Ifin yhteyshenkilöön eero.mantyala@if.fi 050 424 3824.”

Palkkahallinnon ja kirjanpidon palveluerittelyjä on päivitetty

Palkanlaskennan palveluerittelyt ovat nyt palkkahallinnon palveluerittelyt ja joitain palveluerittelyn palveluita päivitettiin ja täsmennettiin. Kirjanpidon osioon tulleet päivitykset johtuivat pääasiassa viranomaisraportoinnin termimuutoksista.

Sopimusta ja sopimusehtoja päivitetään yhä, ota yhteyttä

EU:n tietosuoja-asetus on seuraava ulkoinen muutos, joka aiheuttaa KL2004-sopimiselle muutospaineita. Voit aina antaa palautetta KL2004-sopimuksesta, sillä käyttäjäkokemuksesi on meille tärkeä. Voit laittaa sähköpostia: eeva.lyytinen@taloushallintoliitto.fi.

PoiminnatUusimmat Artikkelit
Katso kaikki

Haluatko kuulla lisää liiton jäsenyydestä?

Jätä yhteystietosi niin otamme yhteyttä.

  • tai