YEL-työtulo – yrittäjä vakuuttaa työtulolla koko sosiaaliturvansa

6.6.2019

Yrittäjän eläkevakuutus YEL on lakisääteinen vakuutus. Yrittäjän velvollisuus on vakuuttaa itsensä yrittäjän eläkevakuutuksella, kun sen ottamisen edellytykset täyttyvät. Vakuuttamisvelvollisuus on Suomessa tapahtuvasta yritystoiminnasta, kun yrittäjä asuu Suomessa. Lisäksi edellytetään, että yrittäjä on

 • 18–67-vuotias,
 • yritystoiminta kestää vähintään neljä kuukautta ja
 • työtulon määrä on vähintään 7 799,37 /vuosi, ja ylärajaksi voi määritellä enintään 177 125 /vuosi (v.2019)

Yrittäjä määrittää työtulonsa eli vuosittaisen työpanoksen arvon omalle työllensä yrityksessään. Työtulon tulisi vastata palkkaa, joka maksettaisiin vastaavasta työstä toiselle saman ammattitaidon omaavalle henkilölle. Eläketurvakeskus on laatinut määrittelyn avuksi työtulo-ohjeen, jossa on minimisuositukset ammattialakohtaisesti.

Usein kysytään, onko sivutoimisen yrittäjän otettava YEL-vakuutus? Tai entä silloin, jos yritystoiminta on kausiluonteista? Näissä molemmissa tilanteissa yrittäjän on itsensä vakuutettava, mikäli yllä olevat ehdot täyttyvät. Kausiluonteinen työ voi jatkua vuodesta toiseen, vaikka se yhden vuoden aikana kestäisikin alle neljä kuukautta. Tällöin on muistettava, että YEL-vakuutus on voimassa koko ajan, kausiluonteisuus vaikuttaa vuositasolla määriteltävän työtulon määrään.

Työtulo on perusta yrittäjän eläke- ja sosiaaliturvalle

Yrittäjän on mietittävä oman työnsä arvo yritystoiminnassa, jotta myös sosiaaliturvaetuuksia tarvitessaan hän saa asianmukaiset korvaukset, eikä jää minimipäivärahojen varaan.

YEL-työtulo on muun muassa seuraavien Kelan etuuksien perusteena

 • Sairauspäiväraha
 • Äitiys- ja erityisäitiyspäiväraha
 • Isyyspäiväraha
 • Vanhempainraha
 • Osittainen vanhempainraha
 • Erityishoitoraha
 • Kuntoutusrahalain mukainen kuntoutusraha

Eläkevakuutusyhtiöiden etuudet perustuvat myös YEL-työtulon määrään

 • Ammatillinen kuntoutus
 • Osittainen varhennettu vanhuuseläke
 • Vanhuuseläke tai työuraeläke
 • Työkyvyttömyyseläke
 • Perhe-eläke: lesken ja lapsen eläke

 

Yrittäjä voi vapaaehtoisesti liittyä yrittäjien työttömyyskassaan sekä vakuuttaa itsensä tapaturmien varalle. Näissä molemmissa korvaustaso perustuu myös YEL-työtulon määrään. Työttömyyskassan jäsenyyden edellytys on, että työtulo on vähintään 12 816 euroa (v.2019). Myös Kelan työttömyyskorvaus edellyttää samaa työtulon määrää.

Hyödynnä talouhallinnon ammattilaisen osaamista

Tilitoimistoissa hoidetaan suuri määrä pk-yrittäjien taloushallinnosta. Siellä on myös tieto, millaisen työtulon yrittäjä on itselleen määritellyt. Eli taloushallinnon ammattilaisilla, jotka tuntevat yrittäjän toiminnan ja sen laajuuden, on näköalapaikka opastaa, miten YEL-työtulo vaikuttaa eri elämäntilanteissa yrittäjän saamien etuuksien määrään.

Jokainen yrittäjä voi sairastua tai saada perheenlisäystä, he itse valitsevat millaisen korvauksen he näiltä ajoilta saavat. Se saattaa olla minimipäiväraha, siis jos yrittäjä on valinnut pienimmän YEL-työtulon itselleen.

 

PalkkahallintoUusimmat Artikkelit
Katso kaikki

Haluatko kuulla lisää liiton jäsenyydestä?

Jätä yhteystietosi niin otamme yhteyttä.

 • tai