Työehtosopimusten päättyminen vaikuttaa palkanlaskentaan

12.11.2021
Eija Männistö
Eija Männistö henkilöstöhallinnon johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Palkanlaskenta on jälleen uuden edessä. ­Vuodenvaihteessa ja alkuvuonna päättyviä Metsäteollisuus ry:n aiemmin neuvottelemia työehtosopimuksia ei enää jatkossa ole työnantajapuolen irtauduttua niistä.

Kun nykyisiä työehtosopimuksia ei enää ­neuvotella uusiksi, yrityksissä tehdään omia yrityskohtaisia sopimuksia. Yrityskohtainen sopimus voidaan tehdä työpaikalla työnantajan ja työntekijöiden (tai henkilöstön valitseman edustajan) välillä. Työntekijöiden osalta myös Teollisuusliitto ammattiliittona voi olla sopija­osapuolena, kumman osapuolen työnantaja sopijakumppanikseen sitten valitsee.

Työehtosopimuksissa on sovittu useita kohtia, joista työlainsäädäntö antaa oikeuden sopia valtakunnallisella sopimuksella, mutta joista ei voida sopia työnantajan ja työntekijöiden välillä. Nykyisten työehtosopimusten ehtoja ei siis voida suoraan soveltaa sen jälkeen, kun työehtosopimukset metsäteollisuuden aloilla päättyvät.

Jatkossa voi tulla tulkintaongelmia, ellei työnantaja reagoi päättymiseen.

Jatkossa voi tulla tulkintaongelmia, ellei työnantaja reagoi päättymiseen. Yrityksessä onkin syytä avoimesti viestiä henkilöstölle, kuinka työehdot on yrityksessä tarkoitus jatkossa järjestää. Yrityskohtaisesti voidaan sopia sellaisista työehdoista, joista sopimista ei ole lailla rajoitettu. Työntekijöille lakia paremmista ehdoista voidaan sopia.

Työehtosopimuksen päättymisen jälkeen
yleisimmin tullee sovittaviksi:

  • Palkkausjärjestelmä, työntekijän palkkaa ei voi kuitenkaan alentaa yksipuolisella ilmoituksella.
  • Työajan järjestäminen voi olla työehtosopimuksella sovittu, toisin kuin työaikalain mukaan toimittaessa. Myös työajalta maksettavat erityiset korvaukset ovat sovittavissa.
  • Työajan lyhennysjärjestelmä. Niin sanottuja pekkasia työaikalaki ei tunne.
  • Poissaolot, joihin työsopimuslaki antaa oikeuden, mutta palkallisuus on sovittu työehtosopimuksilla esimerkiksi perhevapaat ja sairaan lapsen hoito.
  • Sairausajan palkallisuus siltä osin kuin se ylittää lain mukaisen palkanmaksuajan.
  • Vuosilomapalkan maksamisesta on usein työehtosopimuksilla sovittu toisin kuin vuosilomalaissa, lomarahan maksaminen perustuu täysin työehto- tai muuhun sopimukseen.

Tilitoimistojen palkkahallinnossa työskentelevien onkin syytä listata yritykset, joita muutos koskee. Yrityksissä tehdyt sopimukset on saatava palkanlaskennan käyttöön hyvissä ajoin, jotta kaikki sovitut ehdot voidaan huomioida.

Mikäli vain on mahdollista viedä tilitoimiston käyttämään palkkajärjestelmään asiakaskohtaiset sopimukset, kannattaa toimintoja hyödyntää. Näin inhimilliset virheet saadaan minimiin tilanteissa, joissa aiemmin noudatetun yhden työehtosopimuksen määräykset muuttuvat eri tavoin sovittuihin yrityskohtaisiin sopimuksiin, jotka voivat poiketa huomattavasti samallakin alalla toimivissa yrityksissä.

Mikäli vain on mahdollista viedä tilitoimiston käyttämään palkkajärjestelmään asiakaskohtaiset sopimukset, kannattaa toimintoja hyödyntää.

Toimialat, joiden työehtosopimuksia Metsäteollisuus ry on neuvotellut, koskevat mekaanista metsäteollisuutta, paperiteollisuutta, bioteollisuutta ja metsäalan asiantuntijoita.

Ylläoleva tilanne saattaa joidenkin yritysten osalta tulla vastaan myös teknologiateollisuuden aloilla, kun työnantajapuoli siirsi työehtosopimukset Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n neuvoteltaviksi. Alan työnantajayritykset saavat halutessaan liittyä uuteen työnantajaliittoon, mikäli tavoittelevat valtakunnallista työehto­sopimusta.

Työehtosopijaosapuolen vaihtumisen vuoksi työehtosopimusten tilannetta on vielä seurattava, koska on mahdollista, ettei kaikkien teknologiateollisuuden neuvottelemien alojen osalta yleissitovaa sopimusta saada neuvoteltua. Perusteknologian työ­ehtosopimuksen syntyminen näyttää kuitenkin todennäköiseltä tätä kirjoitettaessa.

Mitä vaihtoehtoja yrityksissä on työehtojen järjestämiseen? Aiheesta lisää Taloushallintoliiton tiedotteessa Työehdoista sopiminen työehtosopimuksen päättyessä. Tiedote auttaa tilitoimistoissa työskenteleviä, kun asiakasyritykset kääntyvät luottamiensa palkkahallinnon asiantuntijoiden puoleen.

PalkkahallintoUusimmat Artikkelit
Katso kaikki

Haluatko kuulla lisää liiton jäsenyydestä?

Jätä yhteystietosi niin otamme yhteyttä.

  • tai