Työkorvaus – vai kuitenkin palkkaa?

23.8.2016
Eija Männistö PHT, Tilistar

Verottaja päivitti keväällä ohjeen palkkaa vai työkorvausta. Ohje antaa työn teettäjän ja työn suorittajan aiempaa vapaammin sopia onko kyseessä toimeksianto (työkorvaus) vai työsuhde. Kuitenkin työkorvauksen tunnusmerkit on edelleen oltava olemassa. Rajanveto ei aina ole selkeää, ja kokonaisarviointi toiminnan tosiasiallisista tunnusmerkeistä määrittelee, kumpaa sopimusta tunnusmerkit puoltavat enemmän. Suorituksen maksajan on maksua suorittaessaan todettava edellytykset tapauskohtaisesti, jotta maksu voi olla työkorvaus. Työkorvausta voidaan maksaa yritykselle tai myös toiminimelle.

Työkorvausta on EPL 25§ mukaan työstä, tehtävästä tai palveluksesta muuna kuin palkkana saatu korvaus.

Muodollisia tunnusmerkkejä, jotka puoltavat toimeksiantosopimusta, ovat, että työn suorittaja muun muassa

  • toimii toiminimellä tai yhtiömuodossa, ja hänellä on mahdollinen alalla vaadittava toimilupa
  • on ottanut lakisääteiset sosiaalivakuutukset ja tekee niistä vaadittavat ilmoitukset ja
  • kuuluu ennakkoperintä- ja muihin rekistereihin

Tosiasiallisia olosuhteita osoittavia tunnusmerkkejä ovat muun muassa

  • Työsopimuksen tai toimeksiantosopimuksen sisältö: työskennelläänkö omaan vai työn teettäjän lukuun, onko työ suoritettava henkilökohtaisesti vai voiko työn suorittaja palkata jonkun muun tekemään työtä, työn johto- ja valvontaoikeus, työskentelyn ajankohta, rajoitetaanko sopimuksella toimeksiantojen määrää, onko siinä sovittu kilpailukielto työn suorittajalle, millaiset ovat irtisanomisen ehdot ja niin edelleen. Viittaa työsopimukseen, mikäli on sovittu työlainsäädännön tai työehtosopimuksen mukainen irtisanomisaika.
  • Miten vastike työstä on sovittu maksettavan, onko kokonaispalkkio työn lopputuloksesta (maksu voi kuitenkin perustua tehtyihin tunteihin) vai sisältääkö maksu työsuhteeseen kuuluvia eriä kuten esim. sairaus- tai vuosilomapalkka, matka- ja muiden kustannusten korvaukset
  • Ovatko toimitila, työvälineet, tarvikkeet ja materiaalit työn suorittajan; joillain aloilla voidaan kuitenkin tehdä työtä työn teettäjän välineillä, ja silti kyseessä on työkorvaus
  • Kummalla osapuolella ovat vastuut, takuut ja vakuutukset työstä ja kumpi kantaa riskin

Entä mihin vaikuttaa, onko kyse toimeksianto- vai työsuhde?

Toimeksiantosuhteessa työn teettäjä ostaa ”koko paketin”. Työn suorittaja on itse huolehtinut muun muassa eläke-, tapaturma- ja vastuuvakuutukset. Useimmiten myös työntekovälineet sekä toimipaikka ovat työn suorittajan. Myös taloudellinen riski on aina työn suorittajalla. Lisäksi toimeksiantosopimus on irtisanottavissa tai sen ehdot ovat helpommin muutettavissa kuin työsuhteen ollessa kyseessä.

Työsuhteessa olevan työntekijän palkka-, sosiaaliturvamaksu- ym. kustannukset ovat kokonaan työnantajan kulua. Myös toimitila, työvälineet, muutkin vakuutukset kuin palkan lakisääteiset vakuutukset ovat työnantajan vastuulla. Samoin työnteon tuottavuus, mahdolliset sijaisen ja perehdyttämisen kulut ja vastuu työlainsäädännön noudattamisesta.  Työsuhde on laajempi käsite kuin verottajan palkkakäsite.

PalkkahallintoUusimmat Artikkelit
Katso kaikki

Haluatko kuulla lisää liiton jäsenyydestä?

Jätä yhteystietosi niin otamme yhteyttä.

  • tai