Voisiko tilitoimisto tuottaa asiakkailleen vastuullisuusraportointi-palvelua?

21.9.2020
Janne Fredman Päätoimittaja

Digitalisaatio hävittää töitä ja kokonaisia ammattikuntia kiihtyvään tahtiin. Tilitoimistoalakaan ei ole immuuni muutoksille. Ohjelmistojen automaattikirjaukset hävittävät perinteistä tallennustyötä ja koneoppiminen kiihdyttää muutosvauhtia. Tilalle tulee onneksi vaativaa asiantuntijatyötä – monesta kirjanpitäjästä on jo tullut asiakkaiden neuvonantaja vero- ja rahoituskysymyksissä.

Tilitoimistot ovat myös rohkeasti laajentaneet palveluvalikoimaansa. Moni tilitoimisto tuottaa asiakkailleen neuvontaa esimerkiksi henkilötietojen tietosuojakysymyksissä. Koska tietosuoja-asetus pakotti tilitoimistot ottamaan asian haltuun, oli luontevaa jatkumoa tarjota osaamista omille asiakkaille. Pk-yritykselle oma pätevä tilitoimisto oli monin verroin sopivampi ja kustannustehokkaampi neuvonantaja kuin pk-yrityksen lakisääteisellä tuskalla rahastava konsultti.

Mielestäni myös vastuullisuusraportoinnin tuottaminen asiakkaille voisi olla monelle tilitoimistolle harkitsemisen arvoinen palvelu. Vastuullisuusraportointihan on toki pakollista vain suuryrityksille. Kirjanpitolain 3 a luku velvoittaa suuryrityksiä laatimaan ”selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista”. Moni pk-yritys kuitenkin laatii tai harkitsee laativansa vastuullisuusraportointia joka tapauksessa. Eräät suuryritykset edellyttävät sitä tavarantoimittajiltaan. Jotkut pk-yritykset ovat vastuullisen sijoittamisen rahastojen salkussa. Moni kuluttajatuoteyritys haluaa vakuuttaa kuluttajat vihreydestään ja vastuullisuudestaan. Eräillä yrittäjillä on myös aatteellisia perusteita.

Miksi taloushallinnon ammattilainen sitten olisi oikea ihminen tuottamaan vastuullisuusraportointia? Raportoinnin kohteena voivat olla ympäristöasiat kuten energiankulutus tai pakkausjätteen määrä, henkilöstöasiat kuten tasa-arvokysymykset tai työturvallisuus tai vaikkapa tuoteturvallisuusasiat sekä tuotteiden kierrätettävyys ja huollettavuus. Vastuullisuusraportointiin kerätään yrityksen taloustietoa, tietoa henkilöstöstä, tietoa tuotantoprosessista ja tietoa asiakkailta ja alihankkijoilta. Usein vastuullisuusnäkökulmaan liittyy myös yrityksen kannattavuusnäkökulma. Teollisyrityksen jätteiden hyödynnettävyys on paitsi vastuullista myös kannattavaa. Millä muulla ammattikunnalla on parempi osaaminen kerätä tietoa eri lähteistä, yhdistellä tiedot ja julkaista ne sovitussa aikataulussa ymmärrettävässä muodossa ja vielä tulkita niiden taloudellista merkitystä yritykselle?

Kynnystä vastuullisuusraportointiin on luonut pk-yrityksille sopivan raportointistandardin puute. Kansainvälinen Global reporting initiative (GRI) on selkeä ja looginen, mutta pk-yritykselle raskas. Tämän vuoksi Taloushallintoliitto on yhdessä Ruotsin ja Norjan vastaavien järjestöjen kanssa kehittämässä yhteispohjoismaista standardia pk-yrityksille. Onnistuessaan standardi tekee asian konkreettisemmaksi pk-yritykselle sekä palvelun myymisen ja tuottamisen helpommaksi tilitoimistolle.

PääkirjoitusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki

Haluatko kuulla lisää liiton jäsenyydestä?

Jätä yhteystietosi niin otamme yhteyttä.

  • tai