Vauhdissa mukana

19.10.2016
Juha Ahvenniemi päätoimittaja

Tilitoimistoissa eletään yrityselämän ja talouden ajassa. Muutokset asiak­kaiden toimintaympäristöissä sekä yrityslainsäädännössä edellyttävät tilitoimistoissa työskenteleviltä ammattilaisilta jatkuvasti tietojen ajan tasalla pitämistä.

Tieto-osaamisen vaatimusten lisäksi monien asiakkaiden odotukset pal­velulta kasvavat koko ajan. Tilitoimistot kehittävät uusia palveluita, joista asiak­kaat saavat lisäarvoa. Samalla tilitoimistojen ansaintamahdollisuuden kasvavat.

Teknologinen kehitys tuo tilitoimistoille jatkuvasti uusia mahdollisuuksia. Perusprosessien automatisointi ja taloustiedon standardointi muokkaavat toimintaympäristöä uuteen muotoon. Kaikki tämä tuo mukanaan sekä haasteita että mahdollisuuksia. Tilitoimistojen ammattilaisten työnkuvat muuttuvat, ja monimuotoista osaamista tullaan tarvitsemaan.

Mielestämme on tärkeää, että meillä sekä koko toimialalla on mahdollisimman selkeä kuva alan kehityksestä sekä alaan liittyvien tulevaisuuden ammattien sisällöstä. Tuota tulevaisuuden kuvaa ryhdytään rakentamaan syksyn aikana perustamalla Alan osaamistarpeet 2025 -hanke.

Hankkeessa keskitytään kirjanpitäjän ja palkanlaskijan ammattien osaamistarpeisiin. Työn tuloksia tullaan hyödyntämään muun muassa KLT- ja PHT-tutkintojen kehittämisessä sekä liiton tekemässä edunvalvontatyössä muun muassa opetushallinnon, ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja muiden oppilaitosten kanssa.

Työelämän kehitys vaatii elinikäistä oppimista. Osaamisen vahvistaminen on aina investointi tulevaisuuteen. Kehittämällä osaamistasi huomisen tarpeisiin huolehdit niin omasta kuin tilitoimistosikin kilpailukyvystä. Hyvää talouden osaamista tullaan tarvitsemaan aina!

Juha Ahvenniemi

Ps. Tämä on viimeinen pääkirjoitukseni Tilitoimistossa-lehdessä. Jään eläkkeelle päätoimittajan tehtävistä. On ollut suuri ilo palvella teitä lukijoita lehden päätoimittajana ja tiedän, että lehti tulee jatkossakin tarjoamaan mielenkiintoisia artikkeleita, joita pääsette hyödyntämään työtehtävissänne. Menestystä teille niin työssä kuin elämässä!

PääkirjoitusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki

Haluatko kuulla lisää liiton jäsenyydestä?

Jätä yhteystietosi niin otamme yhteyttä.

  • tai