Suuri satsaus henkilöstöhallinnon kehittämiseen

Eija Männistö aloitti työt henkilöstöhallinnon johtavana asiantuntijana Taloushallintoliitossa. Uuden toimenkuvan myötä Taloushallinto­­­-liitto tukee jäsentoimistojaan palkka- ja henkilöstöhallinnon palveluiden tuottamisessa.
22.3.2017

Tuomas Lehtonen

Kuva Vesa Tyni

Taloushallintoliiton henkilöstöhallinnon johtavan asiantuntijan roolin rajoja ei ole kiveen kirjoitettu. Tietyt reunaviivat ovat toki olemassa, mutta niille annetaan tässä vaiheessa tilaa muokkautua.

– Jäsenistömme tarpeet tulevat vaikuttamaan toimenkuvaani. Jäsenkuntamme on hyvin heterogeeninen ja tarkoituksena on, että minä pystyisin tarjoamaan kaikille toimistoille apua henkilöstö- ja palkkahallinnon kysymyksissä. Minuun voi olla yhteydessä kaikkiin tehtäväkenttääni kuuluvien asioiden tiimoilta, Männistö sanoo.

Vastuu henkilöstö- ja palkkahallinnon kysymyksistä on jakautunut tähän asti monille liiton työntekijöille. Uuden toimenkuvan myötä vastuu keskitetään yhdelle asiantuntijalle. Männistön mukaan tämä on osoitus siitä, että henkilöstö- ja palkka­hallinnon kehittämiseen halutaan toden teolla satsata.

– Liitossa tuodaan näkyvyyttä palkka- ja henkilöstöhallinnolle, jotka ovat tilitoimiston liiketoiminnan kannalta yhtä tärkeitä kuin kirjanpito ja veroasiat. Aluksi keskeinen tehtäväni on kehittää palkkahallinnon koulutustarjontaa, jotta tilitoimistot pystyisivät rakentamaan asiantuntijuuttaan ja käyttämään palkkahallinnosta saatavaa tietoa tehokkaammin. Oleellista on myös herätellä asiantuntijoita oivaltamaan, kuinka paljon heillä on alaan liittyvää tietoa ja rohkaista heitä tämän tiedon tehokkaaseen hyödyntämiseen.

Kohti digitaalisuutta

Männistö kertoo palkkahallinnon koulutus­tarpeen linkittyvän tilitoimistoissa vauhdilla etenevään digitalisoitumiseen ja tulorekisterin vuonna 2019 tapahtuvaan käyttöönottoon. Muutaman vuoden päästä kaikkien toimistojen tulisi pystyä toimittamaan palkkatiedot digitaalisesti jokaisen palkkajakson päätyttyä.

Nyt tilitoimistojen olisi hyvä aika lähteä harjoittelemaan rutiineja helpottavien palkka­hallinnon järjestelmien käyttöä. Monet työt voitaisiin hoitaa automaattisesti, jolloin palkanlaskijoilta vapautuisi aikaa asiak­kaiden konsultointiin sekä opastamiseen.

Männistön mielestä toimistoissa on tarvittavaa asiantuntemusta, mutta työn tekemisen näkökulmaa pitäisi kuitenkin säätää uudelleen; tulevaisuudessa palkanlaskija ei työskentele vain työhuoneessaan vaan keskustelee ja suunnittelee palkkahallinnon prosesseja tiiviisti yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

– Osaamista tilitoimistoissa on valtavasti, mutta käytetäänkö sitä rutiinien tekemiseen vai hyödynnetäänkö digitaalisuuden ja automaation mahdollisuudet? Tilitoimistot voisivat alkaa tarjota palkkahallinnon konsultointia ja laajentaa palvelutarjontaa myöhemmin muihin henkilöstöhallinnon palveluihin. Esimerkiksi työsuhteisiin liittyvissä asioissa tilitoimistot voisivat hyvin olla asiakkaidensa apuna, Männistö miettii.

Vahva tilitoimistotausta

Männistö on hankkinut monipuolisen palkkahallinnon osaamisensa hyvinkääläisessä tilitoimisto Tilistar Oy:ssä.

Entistä työnantajaansa Männistö muistelee hyvällä. Tilistar on ollut edelläkävijä palkkahallinnon palvelujen kehittämisessä. Tästä kertoo paljon se, että yrityksessä on ollut eriytetty palkkahallintoon keskittynyt tiimi vuosituhannen alusta lähtien.

– Tilistar oli kannustava työpaikka. Asiantuntijoiden tekemistä ei pyritty rajoittamaan. Sain tehdä kaikkea alaan kuuluvaa, mikä mahdollisti ammatillisen kehittymiseni. Koulutin, konsultoin ja kehitin asiakkaiden palkkahallinnon prosesseja. Toimiessani esimiehenä Palkkahallinnon palvelut -tiimissä sain hyvää kokemusta myös henkilöstöhallinnosta. Viimeisinä vuosina toimin puolet työajasta taloushallinnon kouluttajana Edupolissa, Männistö kertoo.

Männistön ura olisi voinut hyvin jatkua Tilistarissa pidempäänkin. Työntövoimia pois vanhasta ei ollut. Sen sijaan Taloushallintoliitossa oli vetovoimaa.

– Henkilöstöhallinnon asiantuntijan­ tehtävä tuntui mahdollisuudelta antaa osaamistani alalla toimiville. Tuoda näkökulmia, joilla tilitoimistoja saadaan käyttämään resurssejaan tehokkaasti ja innostaa palkkahallinnon ammattilaisia kehittymään ja tuomaan osaamistaan paremmin esiin, Männistö iloitsee.

Taloushallintoliitto ei ole Eija Männistölle uusi tuttavuus, sillä hän on toiminut liiton henkilöstöhallinnon asiantuntija­ryhmässä sen perustamisesta, vuodesta 2011 lähtien. Ryhmän jäsenenä Männistö on ollut kehittämässä liiton tarjoamia palkkahallinnon koulutuksia sekä PHT-opasta ja tilitoimistoille suunnattua henkilöstö­hallinnon opasta. Asiantuntijaryhmässä työskentelyn ohella Männistö on kirjoittanut palkka­hallinnon palstaa Tilitoimistossa­-lehteen.

Hyvinkäältä hommiin

Männistö asuu Hyvinkäällä ja kulkee työmatkat Taloushallintoliiton toimistolle Helsinkiin junalla.

– Olen aina asunut Hyvinkäällä. Nautin siitä, että pääsen nopeasti luontoon liikkumaan. Käyn usein kävelemässä Kytäjä-Usmin ulkoilualueella. Siellä on hyvät ulkoilureitit ja ihastuttavia pieniä lampia sekä järviä. Myös Sveitsin luonnonpuisto on hieno paikka.

Viime aikoina Männistö on palaillut myös nuoruuden harrastuksensa valokuvauksen pariin. Kuvauskalustona toimii kännykkä, joka kulkee kaikilla luontoreissuilla kätevästi mukana. Männistön tavoitteena on opetella myös kuvankäsittelyä, jotta luontokuvista saa muokattua entistäkin ehompia.

– Asiantuntijan työ vie helposti mennessään. Harrastusten ja läheisten ihmisten kanssa vietetty vapaa aika auttaa irtautumaan arjesta ja tuo tehokkuutta työhön, Männistö sanoo.

Henkilöstöhallinnon johtava asiantuntija

Henkilöstöhallinnon johtava asiantuntija auttaa Taloushallintoliiton jäsenyrityksiä kehittämään omia palkka- ja henkilöhallinnon prosessejaan. Työhön kuuluu muun muassa jäsenyritysten konsultointi, palkkahallinnon ammattilaisten ammattikuvan kehittäminen sekä palkka- ja henkilöstöhallinnon koulutustarjonnan rakentaminen.

Eija Männistö

 • Perhe: aikuinen tytär
 • Harrastukset: luonnossa liikkuminen, valokuvaus, lukeminen
 • Urapolku:
  • 20.2.2017 Talous­hallintoliiton henkilöstö­hallinnon johtavaksi asiantuntijaksi
  • 2017 NTM näyttötutkintomestari, Haaga-Helia
  • 2016–2017 Puolet työajasta Edupolissa ­kouluttajana taloushallinnon ammattitutkintoon johtavassa koulutuksessa
  • 2016 Tulorekisterin kehittämis­työryhmän jäsen
  • 2011– Talous­hallintoliiton henkilöstöhallinnon asiantuntija­ryhmän jäsen
  • 2009 PHT-tutkinto
  • 2000 aloitti työskentelyn tilitoimistossa
  • 2000 Taloushallinnon päivityskoulutus merkonomeille
  • 1994–1999 Osasto­päällikkönä ja esimiehenä Tradekassa
  • 1987 Talous­hallinnon merkonomi Hyvinkään kauppa­oppilaitokselta
HenkilötUusimmat Artikkelit
Katso kaikki

Haluatko kuulla lisää liiton jäsenyydestä?

Jätä yhteystietosi niin otamme yhteyttä.

 • tai