Yrityksen valmistama kone tilinpäätöksessa

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Leena Rekola-Nieminen on erikoistunut kirjanpitoasioihin.
17.11.2020
leenarekolanieminen
Leena Rekola-Nieminen KLT, ekonomi, kouluttaja ja KILAn jäsen

Olemme ihmetelleet asiakkaamme heikentynyttä myyntikatetta. Tilinpäätöspalaverissa tämän perinteisiä puuveneitä valmistavan yrittäjän kanssa kävi ilmi, että yritys oli tilikauden aikana valmistanut itselleen uuden työkoneen, koska useita sen käyttämiä laitteita ei saa markkinoilta. Koneen valmistuskustannukset ovat siis tuloslaskelmassa hyvin usealla eri tilillä, koska ostolaskuissa tai tuntilistoissa ei ole ollut mitään merkintää siitä, ettei raaka-aine tai työtunti kohdistu asiakastöihin. Miten menettelemme tilinpäätöstä laadittaessa tässä tilanteessa?

Vastaus:

Oli hankittu uusi kone sitten ostettu tai itse valmistettu, sen hankintameno kuuluu pysyvien vastaavien koneisiin ja kalustoon, jos kolmen vuoden aikaraja tulontuottamiskyvyssä ylittyy. Tässä tapauksessa, kun ei ole aivan tarkkaa tietoa, paljonko koneen rakentamiseen on mennyt tilikauden ostoihin kirjattuja raaka-aineita, ulkopuolisiin palveluihin kirjattuja alihankintoja ja henkilöstökuluihin kirjattuja palkka- ja muita henkilöstö­kuluja, niin yrittäjän on laadittava kustannuksista arvio parhaalla mahdollisella tietämyksellään.

Verottaja oli aiemmin antanut ohjeen rakennusalalle aktivoitavien sosiaalikulujen prosentuaalisesta määrästä palkkakuluihin verrattuna. Tuossa ohjeessa olleessa laskelmassa rakennusalan aktivointeihin saatiin työajan palkkoihin 70 prosenttia sosiaalikuluja. Nyt ohje on poistettu verottajan kotisivuilta, mutta vastaavan laskelman laatiminen yrityskohtaisilla luvuilla kannattaa tehdä itse valmistetun koneen hankintamenon määrittämiseksi.

Mahdollista on tietysti kirjata yrittäjän arvioimia kustannuksia osto-, palkka- ja muiden vastaavien tilien kredit-puolelle, mutta en suosittele tätä menettelyä. Oikean kuvan antamiseksi suosittelen kirjaamaan koko kustannuslaskelman loppusumman tuloslaskelman tilin Valmistus omaan käyttöön kredit-puolelle ja tilin Koneet ja kalusto debet-puolelle. Koska venealalla kone on todennäköisesti arvonlisäverollisen valmistustoiminnan käytössä, ei arvonlisäveroja tarvitse oikaista. Korotettuja poistoja vuosina 2020–2023 käsittelevä laki puhuu uusista koneista, joista saa tehdä käyttöönoton jälkeen korotetun poiston. Lakitekstissä tai Verohallinnon ohjeissa ei suljeta itse valmistettuja koneita pois lain soveltamisen piiristä.

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Tilitoimistossa-lehdessä julkaistaan neuvontaan tulleita kysymyksiä ja niihin annettuja vastauksia. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Asiantuntija vastaaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki

Haluatko kuulla lisää liiton jäsenyydestä?

Jätä yhteystietosi niin otamme yhteyttä.

  • tai