Yleiskulujen arvonlisäveron vähennysoikeus

23.5.2017
Markku Ojala
Markku Ojala johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Mitä arvonlisäverotuksessa tarkoittaa ”yleiskulu” ja miten näihin kuluihin sisältyvät arvonlisäverot pitäisi kohdentaa verolliseen ja verottomaan liiketoimintaan? Olemme ottaneet mukaan kaikki yrityksen arvonlisäverolliset kulut, kuten henkilöstökulut (koulutus, työasut yms.), toimitilakulut, markkinointikulut ja hallintokulut. Olemme sitten kirjanneet osan vähennyskelvottomiin kuluihin verollisen ja verottoman liikevaihdon suhteessa. Yksi tilintarkastajamme oli kuitenkin ymmärtänyt eräässä koulutustilaisuudessa esitetyn, että vain hallinnon yleiskulut, kuten kirjanpitoveloitus, puhelinkulut ynnä muut sellaiset, tulisi jakaa.

Arvonlisäverolain 102 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan verovelvollinen saa vähentää verollista liiketoimintaa varten toiselta verovelvolliselta ostamastaan tavarasta tai palvelusta suoritettavan veron.

Mikäli yrityksellä on sekä arvonlisäverollista että -verotonta taikka arvonlisä­verolain soveltamisalan ulkopuolelle jäävää toimintaa, yritys joutuu jakamaan vähennysoikeuden näiden toimintojen kesken. Yritys voi tehdä vähennyksen vain siltä osin, kun tavara tai palvelu tulee vähennykseen oikeuttavaan tarkoitukseen. Vähennys­oikeus tulee siis jakaa. Arvonlisäverolaissa tämä säännös vähennysoikeuden jakamisesta sisältyy lain pykälään 117.

Niissä tilanteissa, joissa yrityksellä on sekä verollista että verotonta toimintaa, ostot ja niihin sisältyvät verot on ensinnäkin mahdollisimman tarkoin kohdennettava siihen toimintaan, josta ne ovat aiheutuneet ja joihin niillä on suora ja välitön yhteys.

Verohallinnon ohjeen (11.4.2008, Dnro 629/40/2008, kysymys 4) mukaan jako tulee tehdä tilannetta parhaiten kuvaavalla tavalla siten, että jako vastaa mahdollisimman hyvin käyttötarkoituksen tosiasiallista jakautumista. Jako voidaan tehdä esimerkiksi neliöiden, kuutioiden tai työtuntien mukaisesti, mutta jos todellista käyttöä ei pystytä selvittämään luotettavasti tai jakoa ei ole tehty lainkaan, jako voidaan tehdä liike­vaihtojen suhteessa. Verottoman ja verollisen liikevaihdon suhdetta laskettaessa huomioon ei tule ottaa yleistukia ja verollinen liikevaihto huomioidaan ilman arvonlisäveroa.

Yleiskulujen sisältämä arvonlisävero vähennetään usein niin sanotun yleiskuluvähennysprosentin mukaisesti. Yrityksellä on oikeus käyttää samanaikaisesti useampaa eri jakoperustetta esimerkiksi eri toimi­aloille tai menolajeille.

Yleiskustannusten käsittely ei aiheuta ongelmia, jos yrityksen harjoittama toiminta on kokonaisuudessaan vähennykseen oikeuttavaa, koska myös yleiskulut ovat tällöin yleensä täysin vähennyskelpoisia.

Yleiskulujen käsitteestä ja merkityksestä arvonlisäverotuksessa voit lukea tarkemmin esimerkiksi Petri Salomaan artikkelista Tilisanomien numerossa 2/2013. Artikkeli löytyy kätevästi Tilisanomien verkkosivuilta alabannerin artikkelihaun avulla.

Asiantuntija vastaaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki

Haluatko kuulla lisää liiton jäsenyydestä?

Jätä yhteystietosi niin otamme yhteyttä.

  • tai