Veron­korotuksen ja viivästys­seuraamuksen huomioiminen tilitoimiston verotuksessa

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Tilitoimistossa-lehdessä julkaistaan neuvontaan tulleita kysymyksiä ja niihin annettuja vastauksia. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.
31.3.2020

Tilitoimistomme on yleisten sopimusehtojen mukaisesti maksanut asiakkaalle aiheutuneen veronkorotuksen ja veron viivästysseuraamuksen, koska nämä maksut ovat aiheutuneet toimistossamme tehtyjen laiminlyöntien vuoksi. Voimmeko vähentää veronkorotuksen ja viivästysseuraamuksen verotuksessamme? Onko merkitystä sillä, että olemme maksaneet veronkorotuksen ja viivästysseuraamuksen asiakkaan
puolesta suoraan Verohallinnolle?

Kun toimistanne tai toimimatta jättämisistänne on aiheutunut asiakkaallenne veronkorotus ja viivästysseuraamus, ja kun korvaatte ne sopimusehtojen mukaisesti asiakkaallenne, voitte vähentää maksamanne vahingonkorvauksen yrityksenne tuloverotuksessa. Sillä ei ole merkitystä vähennysoikeuden kannalta, että maksatte korvattavaksi sovitun määrän eli veronkorotuksen ja viivästysseuraamuksen asiakkaanne puolesta suoraan Verohallinnolle.

On hyvä huomata, että vahingonkorvaus on asiakasyrityksenne verotuksessa veronalaista elinkeinotoiminnan tuloa. Veronkorotusta ja viivästysseuraamusta asiakkaanne ei voi kuitenkaan vähentää tuloverotuksessa. Käytännössä tästä seuraa, että asiakasyrityksenne maksaa tuloveroa veronkorotuksesta ja viivästysseuraamuksesta, jotka maksatte tämän puolesta.

Asiantuntijana
Markku Ojala Johtava asiantuntija
Asiantuntija vastaaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki

Haluatko kuulla lisää liiton jäsenyydestä?

Jätä yhteystietosi niin otamme yhteyttä.

  • tai