Verkkokoulutusten myynti kirjanpidossa

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Leena Rekola-Nieminen on erikoistunut kirjanpitoasioihin.
7.6.2021
leenarekolanieminen
Leena Rekola-Nieminen KLT, ekonomi, kouluttaja ja KILAn jäsen

Asiakkaani on koulutusyritys, joka jo ennen pandemiaa oli päättänyt aloittaa koulutuksien myynnin verkossa. Osakkaat kävivät useilla alan messuilla tutustumassa koulutus- ja välineuutuuksiin ja tilasivat monia kursseja perehtyäkseen toteutukseen. Lopulta päädyttiin luomaan oma alusta, jolle koulutustuotteet toteutetaan. Alustan suunnitteluun saatiin tuki­rahoitusta. Nyt ensimmäiset kurssit alkavat olla valmiina ja niihin on ryhdytty myymään katseluoikeuksia. Miten tämä kaikki käsitellään kirjan­pidossa?

Vastaus:

Tässä toteutuu kolmijako tutkiminen-kehittäminen-tuottaminen, eli kulut pitää jakaa kolmeen eri ryhmään. Ensinnä ovat perusperehtymisen kulut eli tutkimuskulut, jotka käsitellään kirjanpidossa aina vuosikuluna. Seuraavaksi on ryhdytty kehittämään omaa toimintaympäristöä eli alustaa tuleville tuotteille. Nämä kulut voi käsitellä myös vuosikuluna, jolloin saatu avustus esitetään Liiketoiminnan muissa tuotoissa. Toinen vaihtoehto on aktivoida syntyneet kulut Kehittämismenoihin, jos yleiset aktivointiedellytykset toteutuvat. Olennaisimpiahan näistä ovat kyky viedä projekti loppuun ja tulontuottamiskyky, joka ylittää aktivoitujen kehittämismenojen määrän. Jos aktivointiin päädytään, kirjataan saatu avustus Kehittämismenojen kredit-puolelle. Aktivoidulle nettomäärälle tehdään poistosuunnitelma, ja sen taseessa oleva poistamaton hankintameno rajoittaa jakokelpoisia varoja. Aktivointi kannattaa toteuttaa tuloslaskelman rivin Valmistus omaan käyttöön kautta.

Kolmannessa vaiheessa varsinaisten kurssien tuottaminen voi tapahtua joko tilaustyönä asiakkaalle myytäväksi, jolloin kyseessä on vaihto-omaisuuden valmistaminen, tai tuottamaan yritykselle tuloa pitkällä aikavälillä kurssimaksujen muodossa. Jos kursseihin myydään vain katseluoikeuksia, on jälleen mahdollista käsitellä kaikki kurssin valmistuskulut vuosikuluna, mutta myös aktivointi Muihin pitkävaikutteisiin menoihin on mahdollista, ja varmaan yleistäkin, kunhan taas aktivoinnin yleiset edellytykset täyttyvät. Kurssin luonteesta sitten riippuu, millainen poistosuunnitelma sille tehdään. Jos kurssimyynti ei jatku tehdyn poistosuunnitelman mukaista aikaa, tulee poistamaton osa hankinta­menosta poistaa kerralla.

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Tilitoimistossa-lehdessä julkaistaan neuvontaan tulleita kysymyksiä ja niihin annettuja vastauksia. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Asiantuntija vastaaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki

Haluatko kuulla lisää liiton jäsenyydestä?

Jätä yhteystietosi niin otamme yhteyttä.

  • tai