Uuden ajoneuvon hankintamenosta tehty korotettu poisto

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä.
Markku Ojalan erikoisalana on erityisesti yritysverotuksen substanssi- ja menettelykysymykset.
5.1.2021
Markku Ojala johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Yritys on hankkinut ja ottanut käyttöön uuden ajoneuvon, jonka hankinta-menosta on tarkoitus tehdä nykyisen verolainsäädännön sallima korotettu poisto. Onko niin, että hankintamenosta pitää tehdä poisto jokaisena vuonna saman prosenttiluvun mukaan, vai voiko se vaihdella ja olla yhtenä vuonna esimerkiksi 40 prosenttia?

Kun tällainen korotetun poiston kohteena oleva käyttöomaisuus pitää käsitellä verotuksessa erillisenä poistokohteena, niin onko vaihdossa annetun ajoneuvon verotuksessa poistamattoman hankintamenon ylittävä myyntihinta esitettävä yrityksen veronalaisena tulona?

Vastaus:

Lakia koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen ­käyttöomaisuuden korotetuista poistoista sovelletaan verovuosina 2020–2023. Käyttöomaisuuden pitää olla uusi – joko uutena hankittu tai itse valmistettu – ja käyttöönotto tapahtunut aikaisintaan 1.1.2020.

Enimmäispoisto tällaisesta korotetun poiston kohteena olevasta käyttöomaisuudesta on 50 prosenttia poistamattomasta hankintamenosta. Laki sääntelee enimmäispoiston määrän, mutta yritys voi itse valita, minkä suuruisena se haluaa poiston tehdä. Se voi siis olla 50 prosenttia tai sitä pienempi ja esim. 40 prosenttia, jos yritys näin valitsee. Mitään vähimmäispoiston määrää ei ole säädetty.

On tosiaan niin, että vanhan ajoneuvon myyntihinta voi ylittää verotuksessa poistamattoman menojäännöksen, koska uuden ajoneuvon hankintamenoa ei lisätä verotuksessa aiempaan irtaimen käyttöomaisuuden poistamattomaan menojäännökseen, vaan ajoneuvo muodostaa erillisen poistokohteen verovuosina 2020–2023. Tämä tarkoittaa tosiaan sitä, että menojäännöksen ylittävästä vaihtohinnasta syntyy yritykselle veronalaista tuloa.

Vastaavasti voi käydä niin, että korotettujen poistojen kohteena oleva ajoneuvo myöhempinä vuosina myydään ja että sen myyntihinta ylittää verotuksessa poistamattoman hankintamenon. Tällöinkin syntyy veronalaista tuloa, koska hankintamenot ja myyntihinnat käsitellään poistokohteittain.
Onkin syytä miettiä muun muassa edellä mainituista syistä, kannattaako lain (1572/2019) sallimia korotettuja poistoja hyödyntää ja missä tilanteissa.

Korotetut poistot ovat käytettävissä neljän vuoden ajan, kun käyttöomaisuushyödykkeen käyttöönotto on tapahtunut verovuonna 2020. Käytännössä enimmäismääräinen 50 prosentin suuruinen poisto on vain kahtena ensimmäisenä vuonna suurempi kuin normaali 25 prosentin mukainen poisto, koska poistopohja sulaa korotettujen poistojen alta nopeammin kuin normaaleja poistoja tehtäessä. Kolmantena vuotena 50 prosentin mukainen poisto on jo elinkeinoverolain 25 prosentin enimmäispoistoa pienempi. 10 000 eurosta korotettu poisto (50 %) on kolmantena vuonna 1 250 euroa, kun normaali enimmäispoisto (25 %) olisi 1 460 euroa.

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Tilitoimistossa-lehdessä julkaistaan neuvontaan tulleita kysymyksiä ja niihin annettuja vastauksia. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Asiantuntija vastaaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki

Haluatko kuulla lisää liiton jäsenyydestä?

Jätä yhteystietosi niin otamme yhteyttä.

  • tai