Rakentamispalvelun luottotappioiden alv-käsittely

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Tilitoimistossa-lehdessä julkaistaan neuvontaan tulleita kysymyksiä ja niihin annettuja vastauksia. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.
27.3.2020

Meille tuli eteen ongelma rakentamispalvelun myyntiin liittyvien luottotappioiden alv-käsittelyssä. Onko luottotappiot käsiteltävä arvonlisäveroilmoituksella myynnin arvonlisäveroa oikaisevana eränä, kun kyse on rakentamispalveluista, joihin sovelletaan niin sanottua käännettyä verovelvollisuutta?

Arvonlisäveron perusteesta saadaan vähentää verollisena ilmoitettua myyntiä koskeva luottotappio (AVL 78 §:n 1 momentin 3 kohta).
Verohallinnon ohjeessa Rakentamispalvelun myynti ja oma käyttö arvonlisäverotuksessa (kohdassa 8.1.1 Luottotappio) kerrotaan, että veron perusteesta ei voida vähentää luottotappiota, kun arvonlisäveroa on suoritettu rakentamispalvelun omasta käytöstä hankkeeseen kohdistuvien välittömien ja välillisten kustannusten perusteella. Arvonlisäveroa ei tällöin ole suoritettu verollisena ilmoitetusta rakentamispalvelun myynnistä.
Veron perusteesta ei voida vähentää luottotappiota myöskään silloin, kun rakentamispalvelun myyntiin on sovellettu AVL 8 c §:n mukaista rakennusalan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta, koska veron perusteesta saadaan vähentää vain verollisena ilmoitettua myyntiä koskeva luottotappio.

Arvonlisäveroilmoituksessa kohdassa Rakentamispalvelun ja metalliromun myynnit (käännetty verovelvollisuus) ilmoitetaan sellaiset rakentamispalvelujen myyntien yhteismäärä, joihin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta. Nämä myynnit ilmoitetaan verottomana. Ostaja maksaa arvonlisäveron.

Luottotappioista ei siis tehdä AVL 78 §:n 1 momentin 3 kohdan perusteella oikaisua myyjälle myynnin vähennyksenä kohtaan Rakentamispalvelun ja metalliromun myynnit.

Asiassa on ollut epätietoisuutta, ja joissakin taloushallinnon ohjelmistoissa luottotappiot on saatettu ohjata arvonlisäveroilmoitukselle vähennyseräksi kohtaan Rakentamispalveluna ja metalliromun myynnit (käännetty verovelvollisuus). Verohallinnolta on saatu vahvistus, että edellä kerrottu vastaa sitä, miten ilmoitus on tarkoitettu täytettäväksi.

Asiantuntijana
Markku Ojala Johtava asiantuntija
Asiantuntija vastaaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki

Haluatko kuulla lisää liiton jäsenyydestä?

Jätä yhteystietosi niin otamme yhteyttä.

  • tai