Rakentamispalvelun arvonlisävero

15.10.2018
Markku Ojala
Markku Ojala johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Yritys on sopinut rakennustyömaalla tehtävästä purku-urakasta. Siihen sisältyy purkutyö, purkutyössä syntyneen jätteen poiskuljetus ja jätemaksu. Yritys laskuttaa näistä töistä urakan aikana esimerkiksi niin, että laskutusperusteena on sekä purkutyö että jätteen poiskuljetus jätemaksuineen tai niin, että lasku sisältää vain purkutyöstä aiheutuneen jätteen poiskuljetuksen ja jätemaksut.

Ovatko nämä kaikki laskut rakennuspalvelun käännetyn arvonlisäveron mukaisia laskuja? Laskuja, joista ostaja on verovelvollinen.

Meillä on myös asiakasyritys, joka aliurakoitsijana rakentaa työmaalla muun muassa seiniä. Tältä yritykseltä tilataan erikseen työmaalle jätteiden poiskuljetusta eikä se sisälly sovittuun rakennusurakkaan. 

Kuuluuko jätteiden poiskuljetus ja jätemaksu laskuttaa tässä tapauksessa 24 prosentin alv:n mukaan?

VASTAUS:

Rakennusalan käännettyä verovelvollisuutta sovelletaan, kun yritys myy rakentamispalvelua tai vuokraa työvoimaa rakentamispalvelua varten ja kun ostajana on taho, joka itse harjoittaa rakentamispalvelun myyntiä tai työvoiman vuokrausta rakentamispalvelua varten muutoin kuin satunnaisesti.

Satunnainen tarkoittaa kertaluonteista tai tilapäistä toimintaa. Käännetty verovelvollisuus voi tulla sovellettavaksi, vaikka ostajan päätoimiala ei olisikaan rakentaminen. Myynti voi siis yllättäen kuulua käännetyn verovelvollisuuden soveltamisalaan, kun ostaja harjoittaa rakentamispalvelun myyntiä sivutoimisesti (esimerkiksi maanviljelijä salaojien kaivuuta)

Rakentamispalvelua ovat sellaiset kiinteistöön kohdistuvat palvelut, joissa on kyse maapohja- ja perustustöistä, varsinaisesta rakennustyöstä taikka rakennusasennuksesta, viimeistelytyöstä ja rakennussiivouksesta sekä työvoiman vuokrauksesta rakennuspalvelua varten – myös rakennuskoneiden vuokraus on rakentamispalvelua, jos samalla vuokrataan käyttäjä koneelle.

Verohallinnon ohjeistuksen mukaan rakennusmateriaalin kuljettaminen rakennustyömaalle tai sieltä pois esimerkiksi kuorma-autolla ei ole rakentamispalvelua. Sen sijaan rakennusmateriaalin siirto työmaalla on rakentamispalvelua.

Kysymyksen mukaisesti yritys tekee rakennustyömaalla purkutyötä, jonka lisäksi se huolehtii purkutyössä syntyneen jätteen poiskuljetuksesta jätemaksuineen.

Kokonaisurakka vai ei – muista sopimus

Koska yritys on myynyt kokonaisurakan (purku, jätteen poiskuljetus ja jätemaksut), tähän kokonaispalveluun sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta kaikilta osin. Sillä ei ole asiassa merkitystä, vaikka yritys mahdollisesti laskuttaisikin kokonaispalvelun osista erikseen.

Asian verotuksellisen käsittelyn arvioinnissa mennään siis sopimus edellä. Sopimus kertoo, mitä ostajan on ollut tarkoitus ostaa. Laskutuksen oikeellisuuden varmistamiseksi ja arvonlisäverokirjausten todentamiseksi on perusteltua, että teillä on käytettävissä myös yrityksen ja ostajan välille tehty urakkasopimus.

Toisessa tapauksessa oli kyse urakoitsijalta erikseen tilatusta jätteiden poiskuljetuksesta. Pelkkä kuljetuspalvelu ei kuulu rakennusalan käänteisen arvonlisäverovelvollisuuden piiriin. Tässäkin tilanteessa kannattaa kuitenkin varmistaa palvelun sisältö. Mikäli urakoitsija läjittää jätteet, nostaa ne kuorma-autoon ja kuljettaa jätteet pois, niin tällöin kyse todennäköisesti on rakennusalan käännetyn verovelvollisuuden mukaisesta palvelusta.

Tässäkin tapauksessa pääsette sopimuksen perusteella todennäköisesti paremmin käsitykseen siitä, mikä on palvelun sisältö.

Purkutyön arvonlisäverotuksesta ennakkoratkaisupyyntö EU-tuomioistuimelle

Purkutyön verokäsittelyyn kytkeytyy ajankohtainen korkeimman hallinto-oikeuden 30.6.2017 tekemä ennakkoratkaisupyyntö EU-tuomioistuimelle (KHO:2017:111). Tapauksessa on kyse muun muassa siitä, että yrityksen velvollisuuksiin kuuluu purkutyössä syntyneen jätteen poiskuljettaminen, mutta sopimuksen mukaan yritys voi myydä tähän jätteeseen sisältyvän metalliromun edelleen kierrätysromua ostaville yrityksille. KHO on tiedustellut tältä osin, että onko kyse yhdestä vai kahdesta liiketoimesta, mikäli yritys ottaa urakkahintaa alentavana tekijänä huomioon metalliromun myyntiarvon. Ja KHO myös tiedustelee, että onko merkitystä sillä, että purkujätteen määrästä tai arvosta ei ole sovittu urakkasopimuksessa eikä siitä ole sovittu ilmoitettavaksi tilaajalle myöhemmässäkään vaiheessa, kun metalliromu on myyty. Mikäli kyse olisi kahdesta liiketoimesta, niin yritys toisaalta myisi tilaajalle purku-urakan ja toisaalta ostaisi siltä edelleen myytävissä olevan metalliromun.

Kun KHO saa EU-tuomioistuimelta ennakkoratkaisun esittämiinsä kysymyksiin, se antaa lopullisen ratkaisun asiassa.

 

Markku Ojala on johtava asiantuntija Taloushallintoliitossa. Hänen erikoisalanaan on erityisesti yritysverotuksen substanssi- ja menettelykysymykset.

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Tilitoimistossa-lehdessä julkaistaan neuvontaan tulleita kysymyksiä ja niihin annettuja vastauksia. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Asiantuntija vastaaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki

Haluatko kuulla lisää liiton jäsenyydestä?

Jätä yhteystietosi niin otamme yhteyttä.

  • tai