Osakeyhtiön omistama asunto

20.3.2018
Markku Ojala
Markku Ojala johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Puolisot omistavat yhdessä osakeyhtiön. Mies omistaa 76 prosenttia yhtiöstä ja on hallituksen jäsen sekä yhtiön toimitusjohtaja. Vaimo omistaa loput 24 prosenttia. Molemmat työskentelevät yhtiössä. Mies on YEL-vakuutettu ja vaimo TyEL-vakuutettu. Osakkaiden asuntona on yhtiön omistama asunto, josta vaimo maksaa vuokraa. Yhtiön edellisen tilikauden taseen mukainen nettovarallisuus on miljoona euroa ja asunnon tasearvo 300 000 euroa. Vähennetäänkö asunnon arvo miehen vai vaimon nettovarallisuudesta eli hänen osakkeidensa yhteenlasketusta matemaattisesta arvosta osinkoverotusta varten? Muuttaako tilannetta se, jos asunto on asuntoetuna?

VASTAUS:

Tuloverolain 33b § 4 momentin mukaan YEL-osakkaan osakkeiden yhteenlasketusta matemaattisesta arvosta vähennetään hänen tai hänen perheensä käyttämä yhtiön varoihin kuluvan asunnon arvo.

Asunnon arvo vähennetään näin YEL-vakuutetun puolison osakkeiden arvosta. TyEL-vakuutetun osakkaan (vaimo) verotuksessa ei tehdä mitään korjauksia. Yhtiön omistuksessa olevan asunnon arvo sisältyy vaimon osakkeiden yhteenlaskettuun matemaattiseen arvoon ja nostaa näin osaltaan osingon pääomatulo-osuutta.

Osakkeen matemaattisen arvon laskenta perustuu yhtiön varojen ja velkojen väliseen erotukseen eli nettovarallisuuteen, joka arvostetaan verotuksessa niin sanotun arvostuslain mukaan. Asunnon arvona osakkaan verotuksessa vähennetään se sama arvo, joka sillä on ollut yhtiön nettovarallisuuslaskennassa.

Asunnon arvon vähentämisen kannalta ei ole merkitystä sillä, onko asunto ollut niin sanottuna asuntoetuna vai vuokralla. Vähentämisen kannalta ei ole myöskään merkitystä sillä, että asunto on vuokrattu TyEL-vakuutetulle puolisolle. Käyttö ratkaisee. Kun asunto ollut YEL-vakuutetun ja hänen puolisonsa asuntona, asunnon arvo vähennetään tuloverolain 33b § 4 momentin edellyttämänä YEL-vakuutetun osakkaan osakkeiden yhteenlasketusta matemaattisesta arvosta.

Henkilöyhtiöiden vastuunalaisten yhtiömiesten verotuksessa sääntely poikkeaa edellä kerrotusta. Ratkaisevaa on se, onko asunto kuulunut elinkeinotoiminnan varoihin vai ei.

 

Markku Ojala on johtava asiantuntija Taloushallintoliitossa. Hänen erikoisalanaan on erityisesti yritysverotuksen substanssi- ja menettelykysymykset.

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Tilitoimistossa-lehdessä julkaistaan neuvontaan tulleita kysymyksiä ja niihin annettuja vastauksia. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Asiantuntija vastaaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki

Haluatko kuulla lisää liiton jäsenyydestä?

Jätä yhteystietosi niin otamme yhteyttä.

  • tai