Rakentamispalvelun oman käytön arvonlisävero

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Markku Ojalan erikoisalana on erityisesti yritysverotuksen substanssi- ja menettelykysymykset.
29.3.2019
Markku Ojala
Markku Ojala johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Voidaanko perustajaurakoinnin yhteydessä suoritettava rakentamispalvelun oman käytön arvonlisävero laskea rakennuskohteen hankintamenoon ja aktivoida? Yrittäjällä valmistui yksi kohde vuoden 2018 aikana ja toinen vasta keväällä 2019.

VASTAUS:

Perustajaurakoinnin yhteydessä suoritettava rakentamispalvelun oman käytön arvonlisävero on osa hankintamenoa ja siten pakko lukea siihen. Kirjanpitolautakunnan lokakuussa 2107 arvonlisäveron kirjaamisesta antamassa yleisohjeessa asia esitetään seuraavasti (kohta 4.9.13):

Rakentamispalveluiden myynnistä on AVL 29 §:n mukaan suoritettava veroa. Perustajaurakoitsijan tulee suorittaa arvonlisäveroa uudisrakentamiseen liittyvistä rakentamispalveluista niin sanottu oman käytön verona (AVL 31 §). Tämä vero luetaan KPL 4:5 §:n mukaisesti hyödykkeen hankinnasta ja valmistamisesta aiheutuneisiin muuttuviin menoihin eikä sitä voida vähentää liikevaihdosta KPL 4:1 §:n pakottavan säännöksen nojalla (oman käytön osalta määräytyvä arvonlisävero ei ole lainkohdassa tarkoitettu välittömästi myynnin määrään perustuva vero).

Myös perustajaurakoitsijan tuloverotuksessa rakentamispalvelun oman käytön arvonlisävero luetaan osaksi rakennusurakan hankintamenoa. Verohallinnon ohjeessa ”Perustajaliiketoiminta verotuksessa” asiasta kerrotaan näin:

Perustajaurakoitsija ei voi tuloverotuksessa vähentää liikevaihdosta rakentamispalvelusta suorittamaansa oman käytön arvonlisäveroa, koska suoritettava vero ei ole välittömästi myynnin määrään perustuva vero. Perustajaurakoitsijan rakentamispalvelusta suorittama oman käytön arvonlisävero luetaan sen sijaan osaksi rakennusurakan hankintamenoa.

Oman käytön arvonlisävero on siis osa hankintamenoa. Se kuuluu keskeneräisen hankkeen osalta vaihto-omaisuuteen. Taloushallintoliiton jäsenille kirjanpidon neuvontaa antavan Leena Rekola-Niemisen mukaan oman käytön arvonlisävero ilmoitetaan kyllä arvonlisäveroilmoituksella myynnistä suoritettavana verona, mutta kirjanpidollisesti se on kuluerä ja kirjataan Materiaalien ja palvelujen ryhmään ja sieltä varaston muutoksena vaihto-omaisuuteen. Kun hanke seuraavana vuonna valmistuu ja tuloutetaan, tulee tuo arvonlisävero silloin varaston muutoksen kautta kuluksi oikealle tilikaudelle.

 

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Tilitoimistossa-lehdessä julkaistaan neuvontaan tulleita kysymyksiä ja niihin annettuja vastauksia. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Asiantuntija vastaaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki

Haluatko kuulla lisää liiton jäsenyydestä?

Jätä yhteystietosi niin otamme yhteyttä.

  • tai