Liiketoimintakaupan käsittely kirjanpidossa

23.5.2017
leenarekolanieminen
Leena Rekola-Nieminen KLT, ekonomi, kouluttaja ja KILAn jäsen

Asiakkaani (osakeyhtiö) on ostanut toisen saman alan yrityksen liiketoiminnan. Kauppakirjassa sanotaan, että kauppa sisältää kaluston, varaston, toimitilan vuokraoikeuden ja että työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä. Asiakkaani vastaa ensi kesänä maksettavista lomapalkoista ja lomarahoista sosiaalikuluineen. Alv:sta ei mainita mitään. Miten käsittelen kaupan kirjanpidossa?

Koska kyseessä näyttää olevan aito liiketoimintakauppa, niin sitä koskee AVL 19 a §, jonka mukaan arvonlisäverollisena myyntinä ei pidetä liikkeen tai sen osan luovuttamista ostajalle, joka jatkaa toimintaa ja käyttää kaupan kohteena olevaa omaisuutta arvonlisäverotuksessa vähennykseen oikeuttavassa tarkoituksessa. Koska myyjä ei maksa arvonlisäveroa, ei asiakkaallasi ole vähennysoikeutta hankinnoista.

Sinun tulee saada asiakkaaltasi selvitys siitä, miten kauppahinta jakautuu kaluston ja varaston sekä niin sanotun liike­arvon kesken. Usein ostajan ja myyjän intressi kauppahinnan jakautumisesta voi olla erilainen, joten on tärkeää, että he yhdessä sopivat hinnan jyvittämisen eri kohteille. Sen on oltava samanlainen sekä ostajalla että myyjällä. Kun saat selvityksen, kirjaat kaluston hinnan kaluston lisäykseksi ja varaston hinnan tavaraostoihin. Tavaroiden hintaa ei voi viedä suoraan vaihto-omaisuuteen, vaan seuraavan inventaarin yhteydessä silloin jäljellä oleva osa ostetuista tavaroista kirjautuu vaihto-omaisuuteen varastomuutoksen kautta.

Kauppahintaan sisältyvien aineettomien erien arvo saadaan kirjata aineettomien hyödykkeiden ryhmään tilille liikearvo. Vaihtoehtona olisi kuluksi kirjaaminen, mutta yleensä liikearvo aktivoidaan, koska ylihinnan maksuun liittyy tulonodotuksia tulevaisuudessa. Aktivoidulle liike­arvolle tulee laatia poistosuunnitelma. Kirjanpitolaki lähtee 1.1.2016 alkaen siitä, että ellei kirjanpitovelvollinen voi luotettavalla tavalla arvioida liikearvon vaikutusaikaa, se tulee poistaa enintään kymmenen vuoden aikana. Mikäli tätä pidempi poistoaika voidaan luotettavalla tavalla arvioida, niin laki ei määritä ehdotonta maksimipoistoaikaa. Jos liikearvo on aktivoitu, tulee siitä antaa liitetieto. EVL 24 § pitää maksimipoisto­aikana kymmentä verovuotta.

Kun asiakkaasi on sitoutunut maksamaan henkilökunnalle seuraavana kesänä myös myyjän omistusaikana kertyneet lomapalkat ja lomarahat, on tutkittava kauppakirjan tekstiä. Jos velvoitetta ei ole otettu huomioon kauppahintaa määriteltäessä, on velvoite lisäkauppahintaa. Myyjähän vapautuu tästä vastuusta. Kaupan­tekohetkeen mennessä kertynyt lomavelka kirjataan siirtovelkoihin, ja se lisää liike­arvon määrää. Jos taas vastuu myyjän aikaisista lomapalkkaveloista on mainittu osana kauppahinnan suoritusta, se kirjataan siirto­velkoihin ja pienentää maksettavaa kauppa­hintaa.

Asiantuntija vastaaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki

Haluatko kuulla lisää liiton jäsenyydestä?

Jätä yhteystietosi niin otamme yhteyttä.

  • tai