Lainaosuus yhtiön kirjan­pidossa

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Leena Rekola-Nieminen on erikoistunut kirjanpitoasioihin.
30.3.2021
leenarekolanieminen
Leena Rekola-Nieminen KLT, ekonomi, kouluttaja ja KILAn jäsen

Asiakkaani osti toimistotilojen hallintaan oikeuttavat osakkeet keskinäisestä kiinteistöosakeyhtiöstä. Kauppakirjan mukaan kauppahinta oli 70 000 euroa ja osakkeita rasittaa 160 000 euron lainaosuus. Varainsiirto­veroa on maksettu 230 000 euron määrästä. Miten kirjaan tuon osakkeiden hinnan 230 000 euroa yhtiön taseeseen? Entä rahoitusvastikkeet ja lainaosuussuoritukset?

Vastaus:

Et kirjaa lainaosuutta yhtiön kirjan­pitoon. Se on kiinteistöyhtiön laina ja vain kiinteistö­yhtiön taseessa. Asiakkaallesi tulee kirjata pysyvien vastaavien sijoituksiin maksettu kauppakirjan mukainen kauppahinta ja varainsiirtovero.

Kiinteistöyhtiön lainanlyhennysten ja korkojen maksua varten kiinteistöyhtiö perii rahoitusvastiketta (pääomavastiketta). Se kirjataan huoneistokuluna tuloslaskelmaan liiketoiminnan muihin kuluihin. Jos kiinteistöyhtiö rahastoi tilinpäätöksessään rahoitusvastikkeesta lainalyhennystä varten kerätyn osan, ei siis koskaan korkojen hoitoon kerättyä osaa, niin tämä osa ­asiakkaasi maksamasta rahoitusvastikkeesta siirretään tilinpäätöksessä rahoitusvastiketililtä osakkeiden hankintamenon lisäykseksi. Rahastoinnista pitää kysyä aina tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä isännöitsijältä, sillä siitä yleensä päätetään vuosittain ja menettely kiinteistöyhtiössä voi olla eri vuosina erilainen. Päätös on tehtävä jo tilikauden aikana pidettävässä yhtiö­kokouksessa, joten se on isännöitsijän tiedossa jo tilinpäätöshetkellä. Viime aikoina on yleistynyt menettely, jossa rahastoinnista tai kuluksi kirjaamisesta säädetään jo yhtiöjärjestyksessä.

Jos asiakkaasi suorittaa lainaosuutensa kerralla tai useammassa erässä kiinteistö­yhtiölle, on menettely sama. Jos kiinteistöyhtiö rahastoi lainaosuussuoritukset, kirjataan suoritus osakkeen hankintamenon lisäykseksi. Jos kiinteistöyhtiö esittää lainaosuussuoritukset tuloslaskelmassa, saa asiakkaasi vähentää sen liiketoiminnan muuna kuluna. Lainaosuussuoritus voi olla olennainen muihin liiketoiminnan kuluihin nähden, ja silloin on annettava liitetieto tuosta maksusta poikkeuksellisena eränä. Mikäli se oikean ja riittävän kuvan antamiseksi on lainaosuuden suuruuden takia aiheellista, voidaan liitetiedoissa kertoa yhtiön yhtiölainaosuuden määrästä.

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Tilitoimistossa-lehdessä julkaistaan neuvontaan tulleita kysymyksiä ja niihin annettuja vastauksia. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

 

 

Asiantuntija vastaaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki

Haluatko kuulla lisää liiton jäsenyydestä?

Jätä yhteystietosi niin otamme yhteyttä.

  • tai