Kirjanpitoaineiston luovuttaminen asiakkaalle

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Janne Fredmanin erityisalana on taloushallintojärjestelmien tuotekehitys.
29.3.2019
Janne Fredman
Janne Fredman

Taloushallintoliiton jäsentoimistoilta sekä tilintarkastajilta on tullut runsaasti huomioita siitä, että asiakasyrityksen kirjanpitoaineistoa ei ole koostettu ja arkistoitu asianmukaisesti. Ongelmia on ilmennyt sekä jäsentoimistoissa että auktorisoimattomissa toimistoissa. Esittelin Tilitoimistossa 1/19 -lehdessä kaksi kysymystä, ja jatkan samalla aiheella vielä yhden kysymyksen verran.

Toimistomme on saanut uuden asiakkaan. Entinen tilitoimisto ei pyynnöistä huolimatta ole luovuttanut asiakkaalleni koko hänen lakisääteistä kirjanpitoaineistoaan, vaikka kaikki laskutkin on maksettu. Erityisesti palkanlaskennan kirjanpitoaineistoa puuttuu. Mitä tässä voi enää tehdä?

VASTAUS:

Jos laskutkin on maksettu, entinen tilitoimisto ei voi vedota aineiston pidätysoikeuteen. Lakisääteinen kirjan­pitoaineisto tulee luovuttaa kirjanpitovelvolliselle kokonaisuudessaan. Kirjanpitoaineiston sisältö on kuvattu selvästi Kirjanpitolain 2:10 §:ssä sekä Kirjanpitolautakunnan menetelmäohjeen (2011) liitteessä 1.

Jos vanha tilitoimisto ei halua tai kykene aineistoa luovuttamaan tai osoittamaan asiakkaalle, niin aineiston saamiseksi haltuun tulee sovellettavaksi Rikoslain 30:9 §:

Jos kirjanpitovelvollinen, tämän edustaja, kirjanpitovelvollisessa oikeushenkilössä tosiasiallista määräysvaltaa käyttävä tai se, jonka tehtäväksi kirjanpito on toimeksiannolla uskottu,

  1. laiminlyö liiketapahtumien kirjaamista tai tilinpäätöksen laatimista vastoin kirjanpitolainsäädännön mukaisia velvollisuuksia,
  2. merkitsee kirjanpitoon vääriä tai harhaanjohtavia tietoja taikka
  3. hävittää, kätkee tai vahingoittaa kirjanpitoaineistoa

ja siten vaikeuttaa oikean ja riittävän kuvan saamista kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta, hänet on tuomittava kirjanpitorikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Ohjeistakaa asiakasta toimimaan seuraavasti:

  1. Asiakas informoi tilitoimistoa sähköpostilla, että ellei toimisto toimita koko kirjanpitoaineistoa asiakkaan haltuun x päivän kuluessa, asiakas tekee tutkintapyynnön poliisille.
  2. Jos tämäkään ei johda toivottuun lopputulokseen, asiakkaan tulee tehdä tutkintapyyntö.

Mikäli entinen tilitoimisto on Taloushallintoliiton jäsen, asiakas voi lisäksi ottaa yhteyttä liittoon ja jättää valituksen. Hyvän tilitoimistotavan noudattamisen valvontatoimenpiteet saattavat auttaa myös tilanteen ratkaisussa.


Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. 
Tilitoimistossa-lehdessä julkaistaan neuvontaan tulleita kysymyksiä ja niihin annettuja vastauksia. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Asiantuntija vastaaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki

Haluatko kuulla lisää liiton jäsenyydestä?

Jätä yhteystietosi niin otamme yhteyttä.

  • tai