Kehittämismenot kirjanpidossa

18.10.2018
leenarekolanieminen
Leena Rekola-Nieminen KLT, ekonomi, kouluttaja ja KILAn jäsen

Minulla on asiakkaana yritys, joka on valmistanut lasikuidusta erilaisia peräkärryjen kuomuja. Nyt he ovat alkaneet suunnitella kokonaan omaa tuotetta. Kuulin tästä vasta tilinpäätöspalaverissa. Onko enää mitään tehtävissä, tulos on mennyt aika huonoksi tuotekehityksen takia, yksi iso prototyyppikin on tehty? Se ehkä saadaan myytyä jossain vaiheessa.

VASTAUS:

Perusolettama on, että kehittämismenot kirjataan vuosikuluksi. Kuitenkin on aivan perusteltua pohtia niiden aktivoimista taseeseen, jos ne ovat olennaisen suuruisia ja rasittavat yhtiön tuloksentekokykyä. Yleensä kehittämismenojen aktivoinnin edellytyksenä on aito tarkoitus ja riittävät resurssit saada kehittämistyö valmiiksi ja tuote markkinoille. Lisäksi tulee luotettavin laskelmin osoittaa, että tulonodotukset tuotteesta ovat suuremmat kuin aktivoidut kehittämismenot. Tulevia tappioita ei pidä aktivoida taseeseen.

Kehittämismenot pitää voida erottaa yhtiön muun toiminnan menoista. Tässä tapauksessa, kun hanke on jo pitkällä ja kehittämistyön menot ovat samoja henkilöstö- ja raaka-ainemenoja kuin tuotannossakin, on turvauduttava yrittäjän laatimaan ja varmentamaan laskelmaan. Siinä parhaalla käytettävissä olevalla tiedolla kerätään kehittämisprojektin tähänastiset välittömät kustannukset, eli henkilöstö- ja raaka-ainemenot sekä mahdolliset ulkopuoliset palvelut projektille. Välillisten menojen aktivointia ei tässä tapauksessa kannattane harkita lainkaan. Laskelman lopputulos kirjataan per Kehittämismenot an Valmistus omaan käyttöön. Myös prototyypin valmistuskulut ovat osa kehittämismenoja. Kehittämismenolle laaditaan poistosuunnitelma, joka ilman luotettavaa selvitystä on kirjanpitolain mukaan korkeintaan 10 vuotta. Laskettaessa voitonjakokelpoisia varoja tulee taseeseen aktivoidut kehittämismenot ottaa laskelmassa vähentävänä eränä huomioon.


KLT Leena Rekola-Nieminen on ekonomi, kouluttaja ja KILAn jäsen. Hän on erikoistunut kirjanpitoasioihin.


Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Tilitoimistossa-lehdessä julkaistaan neuvontaan tulleita kysymyksiä ja niihin annettuja vastauksia. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Asiantuntija vastaaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki

Haluatko kuulla lisää liiton jäsenyydestä?

Jätä yhteystietosi niin otamme yhteyttä.

  • tai