Tuotekehitystuki ja hankintameno

21.5.2018
leenarekolanieminen
Leena Rekola-Nieminen KLT, ekonomi, kouluttaja ja KILAn jäsen

Hei, teen tilinpäätöstä ja huomasin, että asiakkaalleni (osakeyhtiö) on edellisessä tilinpäätöksessä (v 2016) jäänyt kirjaamatta 60 000 euron tuotekehitystuki. Kehittämismenot ovat olleet kuluna tilinpäätöksessä vuonna 2016. Lisäksi asiakas on muuttanut tilikauden aikana varaston hankintamenon käsittelytapaa. Aiemmin käytettiin FIFO:a, nyt on otettu käyttöön niin sanottu keskihintaperiaate. Vaikutus on noin 50 000 euroa varaston arvoa kasvattava. Miten käsittelen nämä kaksi asiaa tilinpäätöksessä?

 

VASTAUS:

Tuo tuotekehitystuki olisi ollut edellisen tilikauden tuottoa, koska kehittämistyö on tehty sillä tilikaudella ja kustannukset on käsitelty tilikauden 2016 kuluina. Koska kyseessä lienee yrityksen lukuihin nähden olennaisen kokoinen puute vuoden 2016 tilinpäätöksessä, ei tukea voi kirjata vuoden 2017 tuotoksi. Kirjaus tapahtuu omaan pääomaan Edellisen tilikauden voittovaroihin.

Koska kyseinen tuki on veronalaista tuloa yritykselle, on vuoden 2016 verotukseen tehtävä oikaisuvaatimus Oikaisulautakunnalle. Vuoden 2017 verotukseen sitä ei voi yhdistää, koska kyse ei ole aivan vähäisestä virheestä. Jos kyseessä olisi esimerkiksi kahteen kertaan vuonna 2016 ostovelaksi kirjatusta puhelinlaskusta, joka oikaistaan vuonna 2017 Puhelinkulujen tilille, niin oikaisun ottaminen vuoden 2017 veroilmoitukselle olisi vallitsevan käytännön mukaan mahdollista. Tuen tulouttaminen vuodelle 2016 aiheuttaa 20 prosentin verokannan mukaisen veroseuraamuksen, joka tulee myös kirjata Edellisten tilikausien voittovaroihin. Vastakirjaus on siirtovelat.

Arvostusmenettelyn muutos vaikuttaa vaihto-omaisuuden tilinpäätösarvoon.

Arvostusmenettelyn muutos vaikuttaa vaihto-omaisuuden tilinpäätösarvoon. Se osa varastonmuutoksesta, joka johtuu arvostusmenettelyn muutoksesta, kirjataan Edellisten tilikausien voittovaroihin, muu osa varastonmuutoksesta on vuoden 2017 tuloslaskelmalle kuuluvaa muutosta.

Omaan pääomaan kirjattu osa varastonmuutosta on vuoden 2017 verotukseen kuuluva erä. Omaan pääomaan kirjattu määrä ilmoitetaan lomakkeen 6B kohdassa Muut veronalaiset tuotot (ei tilikauden tuloslaskelmassa). PMA:n mukaisena liitetietona on kerrottava vaihto-omaisuuden arvostusmenettelyn muuttumisesta, kun käytössä ei enää ole olettaman mukainen FIFO.

 

KLT Leena Rekola-Nieminen on ekonomi, kouluttaja ja KILAn jäsen. Hän on erikoistunut kirjanpitoasioihin.

 

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Tilitoimistossa-lehdessä julkaistaan neuvontaan tulleita kysymyksiä ja niihin annettuja vastauksia. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Asiantuntija vastaaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki

Haluatko kuulla lisää liiton jäsenyydestä?

Jätä yhteystietosi niin otamme yhteyttä.

  • tai