Asiakkaana työyhteenliittymä

21.8.2018
leenarekolanieminen
Leena Rekola-Nieminen KLT, ekonomi, kouluttaja ja KILAn jäsen

Olen saanut asiakkaaksi työyhteenliittymän, jonka urakka kestää arviolta kolme vuotta. Mikä työyhteenliittymä oikein on ja miten se toimii? Työyhteenliittymälle tulee omaa henkilökuntaa ja se vuokraa tarvitsemansa koneen osakkailtaan. Työyhteenliittymän osakkaiden tilikaudet katkeavat 31.3., 30.6. ja 31.12.

VASTAUS:

Työyhteenliittymä on toimija, jolla ei ole varsinaista omistajaa. Kaksi tai useampi yritys sopii jonkin urakan hoitamisesta yhdessä ilman, että kenelläkään on työyhteenliittymässä yksin päätäntävaltaa. Työyhteenliittymä ei ole erillinen verovelvollinen, vaan sen tulos tulee verotettua sen osakkaiden tulona näiden osuuksien suhteessa. Työyhteenliittymä saa kuitenkin y-tunnuksen ja se voidaan merkitä arvonlisäverorekisteriin ja työnantajarekisteriin ja se hoitaa itse kaikki työnantajan vakuuttamis- ynnä muut velvollisuudet.

Työyhteenliittymälle tulee perustaa oma palkanlaskenta erillään sen osakkaiden palkanlaskennasta. Työyhteenliittymä voi ostaa kaikki hallintopalvelut joltain sen osakkaalta tai ulkopuoliselta tilitoimistolta. Kun urakka on valmis, työyhteenliittymä lakkaa ja poistetaan verottajan rekistereistä.

Koska asiakkaasi toiminta jatkuu noin kolme vuotta, on työyhteenliittymän kirjanpito rakennettava siten, että se muodostaa yhden kolmen vuoden laskentakauden. Tämä voi olla joissain kirjanpitojärjestelmissä haaste. Osakkaan osuus työyhteenliittymän tuloslaskelmasta liitetään osakkaiden kirjanpitoon joko kuukausittain tai heidän kunkin tilinpäätöspäivänä (31.3., 30.6. ja 31.12.) tehdyn työyhteenliittymän välitilinpäätöksen mukaan.

Jos työyhteenliittymän kirjanpito laaditaan kuukausittain suoriteperiaatteella, ei välitilinpäätöksiä tarvita. Kukin osakas liittää omaan kirjanpitoonsa omistusosuutensa suhteessa kunkin tuloslaskelmaerän luvut. Jos osakkaat ovat laskuttaneet työyhteenliittymää, esimerkiksi konevuokria, aliurakoita tai hallintopalveluja, niin osakkaan kirjanpidossa tulee eliminoida yhdistellyistä luvuista tämän osakkaan laskutus.

 

KLT Leena Rekola-Nieminen on ekonomi, kouluttaja ja KILAn jäsen. Hän on erikoistunut kirjanpitoasioihin.

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Tilitoimistossa-lehdessä julkaistaan neuvontaan tulleita kysymyksiä ja niihin annettuja vastauksia. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Asiantuntija vastaaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki

Haluatko kuulla lisää liiton jäsenyydestä?

Jätä yhteystietosi niin otamme yhteyttä.

  • tai