Pienimpien yritysten vastuullisuusraportointiin on kehitteillä pohjoismainen standardi

13.11.2020

Vastuullisuusraportoinnissa yritys raportoi muistakin kuin taloudellisista saavutuksistaan ja vaikutuksistaan – esimerkiksi toiminnan ympäristövaikutuksista, lopputuotteiden tuoteturvallisuudesta ja kierrätettävyydestä tai henkilöstön tasa-arvo- ja työturvallisuusasioista.

Vuodesta 2017 vastuullisuusraportointi on ollut pakollista suurille yrityksille koko EU-alueella. Suomessa asiasta on säädetty Kirjanpitolain 3a-luvussa.

Myös moni pieni yritys tuottaa tai aikoo tuottaa vastuullisuusraportointia jossakin laajuudessa, vaikka siihen ei olekaan lakisääteistä pakkoa. Syitä on monia:

  • Yrityksen johdolle tai omistajille vastuullisuuskysymykset ovat tärkeä arvo
  • Yrityksen rahoittajat edellyttävät vastuullisuusraportointia
  • Yrityksen asiakkaat edellyttävät vastuullisuusraportointia toimittajiltaan – esimerkiksi oman vastuullisuusraportointinsa tarpeisiin
  • Yritys kokee sen markkinoinnillisesti hyödylliseksi, olkoon kyse kuluttaja- tai yritysasiakkaista

Moni suuryritys on kokonaan tai osin ulkoistanut vastuullisuusraportoinnin käytännön toteutuksen esimerkiksi suurimmille tilintarkastusyhteisöille. Niille se on kannattavaa liiketoimintaa. Myös monille tilitoimistoille vastuullisuusraportoinnin tuottaminen omille pk-asiakkailleen voi olla mielekäs uusi palvelu.

Suomen, Ruotsin ja Norjan taloushallintoalan liitot ovat käynnistäneet yhteisprojektin, jonka tarkoituksena on luoda standardimalli pk-yrityksen vastuullisuusraportointiin. Standardi tekee vastuullisuusraportoinnin konkreettisemmaksi ja helpommaksi pk-yrityksille ja niitä palveleville tilitoimistoille. Standardin ensimmäisen version julkaisutavoite on helmikuu 2021.

Lue lisää standardihankkeesta täältä.

Tilisanomat 2/2018 -numerosta löydät Jussi Nokkalan ytimekkään Siirtyykö yritysvastuuraportointi osaksi talouden tunnuslukuja? -artikkelin vastuullisuusraportoinnista.

Myös julkishallinto pohtii yritysvastuulain säätämistä. Lue työ- ja elinkeinoministeriön raportti osoitteesta tem.fi > Oikeudellinen selvitys konkretisoi, millainen yritysvastuulaki voisi olla Suomessa.

VastuullisuusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki

Haluatko kuulla lisää liiton jäsenyydestä?

Jätä yhteystietosi niin otamme yhteyttä.

  • tai