Viron kirjanpitäjien yhdistys

ERK on työskennellyt 20 vuotta alan ammattilaisten hyväksi yhdistys-, tiedotus- ja tukitoimien keinoin.
17.1.2017

Margus Tammeraja, ERK:n hallituksen puheenjohtaja

Viron kirjanpitäjien yhdistyksen (Eesti Raamatupidajate Kogu, ERK) perusti marraskuun 25. päivänä 1996 yli 200 kirjanpitäjää, jotka halusivat muodostaa järjestön edustamaan heidän etujaan nopeasti muuttuvassa nuoressa tasavallassa.

25.11.2016 legendaarisessa Viru-hotellissa pidetyssä 20-vuotisjuhlakonferenssissamme puhuivat Viron vero- ja tullihallituksen, Viron tilastoviraston ja Viron opetusministeriön tutkintoviraston edustajat sekä erikoisvieraaksi kutsuttu Taloushallintoliiton puheenjohtaja Vuokko Mäkinen. Käsittelimme kirjanpidon nykytilannetta ja tarkastelimme tulevaisuuden visioita. Viimeisten vuosikymmenten aikana kirjanpito Virossa on muuttunut huomattavasti niin määräysten kuin teknologian osalta. Nykyään juridinen ympäristö on vakaa ja Euroopan unionin direktiivin mukainen, ja kirjanpitolainsäädäntömme noudattaa samoja periaatteita kuin Suomessa.

 

Teknologia otetaan huomioon

Teknologian on ennustettu syrjäyttävän kirjanpitäjät kokonaan 10–15 vuoden kuluessa, kun älykkäät ratkaisut suoriutuvat useimmista rutiinitehtävistä ja tarjoavat yritysjohdolle parempaa tukea päätöksentekoon kuin tavanomainen kirjanpitäjä. Nykyiset havainnot eivät kuitenkaan tunnu tukevan näitä ennusteita. Tutkintoviraston vuonna 2016 tekemän tutkimuksen mukaan kirjanpitäjien kokonaismäärä Virossa on tosin jo laskenut huippu­lukemasta 23 000 muutamassa vuodessa 17 000:een. Samaan aikaan kirjanpitoala on kasvanut siten, että kirjanpitotoimistoissa työskentelevien kirjanpitäjien määrä on kasvanut jatkuvasti ja on jo yli 5 100 (kymmenen vuotta aiemmin määrä oli 2 300). Kehitys on ilmeistä seurausta viime­aikaisista talouskriiseistä, joiden myötä yritykset ovat entistä aktiivisemmin ulkoistaneet kirjanpitoa. Tässä nähdään myös teknologian vaikutus, ennen kaikkea siirtyminen paikallisista asennuksista verkossa toimiviin kirjanpitosovelluksiin, joiden käyttöönotto ja jakaminen asiakkaiden kanssa on helppoa. Myös Viroon jaettuja palvelukeskuksia perustaneiden monikansallisten yhtiöiden työllistämien kirjanpitäjien määrä on kasvanut mer­kittävästi (ABB, StoraEnso, Finnair, Statoil, Orkla ynnä muut työllistävät jo yli 3 000 henkeä).

ERK katsookin, että ihmiskirjanpitäjien korvaaminen algoritmeilla ei ehkä tapahdu niin voimakkaasti ja nopeasti kuin on ennustettu. Katsomme, että tämänhetkiset kirjanpitosovellukset on uudistettava kauttaaltaan, jotta ne voivat syrjäyttää ihmiset, ja tähän tarvittavien ratkaisujen tekemiseen vaaditaan valtava määrä ihmisten kekseliäisyyttä. ERK seuraa tiiviisti Taloushallintoliiton TALTIO-hanketta ja harkitsee samankaltaisen projektin käynnistämistä Virossa. Koneellisen kirjan­pidon viisastenkiven arvioidaan olevan koneoppimisen ja siihen liittyvien teknologioiden soveltaminen suuriin tietomääriin, joista muodostetaan helposti tulkittavia, standardoituja tietorakenteita. Tämä kehitys antaa kuitenkin vielä odottaa itseään. ERK osallistuu Viron verohallinnon Raportointi 3.0 -projektiin, jonka tavoitteena on yhtenäistää pakolliset raportointikäytännöt.

Viron kirjanpidossa saavutettiin vuonna 2016 tärkeä merkkipaalu, kun koneellisesti luettavat asiakirjat mainitaan kirjanpitolaissa nyt virallisesti ensisijaisena asiakirjojen muotona. Muutos noudattaa EU:n direktiiviä, joka edellyttää sähköisten laskujen käyttämistä julkisen sektorin toiminnassa keväästä 2017 alkaen. Nykyään lähetetään edelleen valtava määrä laskuja sähköpostitse PDF-muodossa, mikä käytännössä usein tarkoittaa paperien tulostamista ja arkistoimista. ERK teki lakiesitykseen eräitä liiketapahtumien kirjaamisen yksityiskohtia koskevia ehdotuksia. On tärkeää, että liiketapahtumat sisältävät riittävästi tietoja, sillä jos siirrytään täysin digitaaliseen toimintaan, liiketapahtumia on mahdollista jäljittää vain sähköisissä arkistoissa olevista tietueista.

 

Järjestö myöntää tutkintoja

ERK on myöntänyt kirjanpitäjien tutkintoja vuodesta 2002, ja tähän mennessä olemme myöntäneet tutkinnon 3 093 kirjanpitäjälle. Viime vuosina tutkintotodistuksen suosio on kasvanut, sillä asiakkaat haluavat palveluntuottajiensa osaamisesta enemmän näyttöä ja työnantajat suosivat kokeneita ammattilaisia. Tutkintojärjestelmämme noudattaa eurooppalaista tutkintojen viitekehystä (EQF), mikä parantaa mahdollisuuksia saada kirjanpitäjän työtä muissa Euroopan maissa. 

 

ERK järjestönä

ERK:lla on 700 henkilöjäsentä (joista 78 on oikeushenkilöitä). Järjestöä johtaa yleiskokous, joka valitsee 20-henkisen neuvoston, joka nimittää kolme hallituksen jäsentä. Neuvosto muodostaa myös komiteoita käsittelemään verotusta, metodologiaa ja muita erikoisasiantuntijuutta vaativia aiheita. Edustajamme on jäsenenä talousministeriön kirjanpitolautakunnassa. Lautakunta vastaa yhteydenpidosta verohallintoon, Viron tilastovirastoon, tilintarkastajien yhdistykseen, ulkomaalaisiin järjestöihin ja niin edelleen. Toimistossamme Tallinnassa on neljä työntekijää, jotka ovat vastuussa seminaarien, tapahtumien ja tutkintotilaisuuksien järjestämisestä. Jäsenemme ja yhteistyökumppanimme ovat aina tervetulleita Kentmanni 7:ssä sijaitsevaan toimistoomme.

Uusimmat Artikkelit
Katso kaikki

Haluatko kuulla lisää liiton jäsenyydestä?

Jätä yhteystietosi niin otamme yhteyttä.

  • tai