Vaihtoehtona kiinteä hinnoittelu

Kun tilitoimistoissa tallennustyöhön kuluva aika vähenee ja konsultoivan työn osuus kasvaa, saattaa kiinteään hinnoitteluun siirtyminen olla kannattavaa.
19.10.2016

Riikka Hirsimäki

Ohjelmistojen kehittyessä tilitoimistoissa tehtävän tallennustyön osuus vähenee ja asiantuntija­työn tekemisen mahdollisuudet kasvavat. Kiinteä hinnoittelu saattaa olla ratkaisu asiantuntijatyön myymiseen.

– Kiinteän hinnoittelun avulla asiakas kokee saavansa kokonaisvaltaista palvelua. Jos asiakas maksaa mielessään vain tallennus­työstä, saattaa hän pohtia, onko jonkun yksittäisen pienisummaisen kuitin tuominen tilitoimistoon kannattavaa. Tässä tapauksessa talousasiantuntijapalvelu pitää myydä asiakkaalle erikseen. Tämän sijaan asiakkaan olisi ajateltava, että tilitoimisto on kokonaisvaltainen taloudellinen tuki, kertoo ACC Orlando Oy:n Carita Orlando.

Accado Oy Ab:n Mikael Donnerin mukaan kiinteä hinnoittelu voi helpottaa myös palvelun tuotteistamista. Hinnan taakse voi pakata useamman palvelun, ja asiakas ymmärtää mitä maksaa. Ostopäätöksen teko helpottuu. Tilitoimistolle taas muodostuu selkeämpi käsitys omasta palveluprosessista ja sen kehittämisestä.

Kiinteään hinnoitteluun siirtyminen voi tulla kysymykseen myös esimerkiksi sellaisessa tapauksessa, jossa tilitoimisto tekee toimintaa tehostavia hankkeita, muun muassa kehittää digitaalisia työvälineitä. Näin asiakkaalle ei tule tunnetta siitä, että hän joutuu maksamaan tilitoimiston kehitystyön. Lisäksi toiminnan tehostamisen myötä tullut hyöty jää tilitoimistolle.

Juttu jatkuu taulukon alla. Klikkaa taulukko suuremmaksi.

 

Kiinteän hinnan ongelmia

Joissain tapauksissa kiinteä hinnoittelu voi kuitenkin olla hankalaa ja hinnan asettaminen molempia osapuolia tyydyttävälle tasolle vaikeaa.

– Kiinteä hinnoittelu voi olla hyvä melkein kaikissa tapauksissa, mutta poikkeuksena ovat kuitenkin sellaiset toimeksiannot, joiden työmäärää on vaikea arvioida. Lisäksi muutokset volyymissä tai toiminta­ympäristössä vaativat seurantaa, Donner kertoo.

– Kiinteän hinnan arvioiminen voi olla hankalaa, jos kyseessä on uusi asiakas. Jos asiakkuus on vanha, järjestelmästä on helppo katsoa, mikä on esimerkiksi ollut asiakkaan keskimääräinen kuukausihinta. Jos asiakas on uusi, pitää olla tarkka tieto muun muassa tositemääristä, toimialan erityispiirteistä sekä asiakkaan tuen tarpeesta. Hinnan arvioiminen saattaa olla hankalaa myös sellaisten asiakkaiden kohdalla, joiden toiminta on sesonkiriippuvaista. Tällöin on pohdittava, sovitaanko hinta alhaisemmaksi hiljaisina kuukausina vai jaetaanko koko vuosi tasaisesti jokaiselle kuukaudelle, Orlando painottaa. 

– Asiakkaalle on annettava tarkka tieto siitä, mitä kiinteä hinta sisältää, jotta ei tule yllätyksiä, jos laskun loppusumma muuttuukin esimerkiksi puutteellisen aineiston ja lisätöiden vuoksi. Asiakkaan kanssa on sovittava, millä ehdoilla hinta voidaan tarkistaa jos toiminta muuttuu, Orlando jatkaa.

Positiivisia kokemuksia

Carita Orlando ja Mikael Donner ovat samaa mieltä siitä, että asiakkaat suhtautuvat kiinteään hintaan yleisesti positiivisesti.

– Silloin asiakkaat tietävät, minkä suuruinen lasku on tulossa. Jos antaa tuntihinnan tai hinnoittelee esimerkiksi vientien tai transaktioiden mukaan, asiakkaalla ei ole käsitystä siitä, minkä suuruinen lasku on, Orlando pohtii.

Asiakkaat reagoivat kiinteään hintaan yleensä myönteisesti. Kiinteään hintaan siirtyminen voi kuitenkin johtaa myös johtaa sellaiseen hinnoittelukeskusteluun, johon ei haluaisi, esimerkiksi tinkimistilanteeseen, jatkaa Donner.

Tutustu myös:

Taloushallintoliiton verkkosivuilla on jäsenille tarkoitettu hinnoittelumotivaattori, joka julkaistiin kesäpäivillä 2015. Motivaattorin avulla pystyy kätevästi laskemaan, paljonko oman tilitoimiston sisäisen keskimääräisen laskutustuntihinnan tulisi olla, jotta asetetut tavoitteen saavutetaan. 

Hinnoittelumotivaattori löytyy Laatu & Työkalut -osion takaa, Tilitoimiston johtaminen ja henkilöstö -välilehdeltä. Työkalun käyttö vaatii tunnukset Taloushallintoliiton verkkosivuille. Jokaiselle jäsentoimistossa työskentelevälle on saata­villa omat tunnukset osoitteesta
taloushallintoliitto.fi/tilaa-tunnus.

Hinnoittelumotivaattori ja hinnoittelutapojen plussat ja miinukset ovat syntyneet Tilitoimiston liiketoiminnan asiantuntijaryhmän työnä.

Uusimmat Artikkelit
Katso kaikki

Haluatko kuulla lisää liiton jäsenyydestä?

Jätä yhteystietosi niin otamme yhteyttä.

  • tai