Tulevaisuuden tilitoimisto on sparraaja ja kumppani

Taloushallintoliiton ja Verutumin Business Advisor -valmennusohjelmassa olleet osallistujat verkostoituivat kurssilla ja ottivat yhdessä yrityspalveluiden seuraavan kehitysaskeleen.
23.8.2016

Juha Leviäkangas, Sanna Mikkola, Satu Saarimaa, Marko Tammivuori

ETLA julkaisi tammikuussa 2014 luettelon uhanalaisimmista ammateista. Kirjanpidon ja palkanlaskennan ammattilaiset sijoittuivat kymmenen kärkeen. Tilitoimistoala ei tule saamaan meneillään olevassa murroksessa mitään erityiskohtelua. Digitalisaatio ja entistä hektisemmäksi muuttuva maailma muuttaa kaikkia toimialoja – myös tilitoimistoja. 

Digitalisaatiomurroksen rinnalla samanaikaisesti yritysten vuosia jatkunut heikko taloustilanne ja edelleenkin epävarmat tulevaisuudennäkymät ovat kasvattaneet sitä tilitoimistopalveluita ostavien yritysten lukumäärää, jotka käyttävät valintakriteerinään mahdollisimman halpaa hintaa.

Talouden ammattilaiset tietävät, että osaavaa ja laadukasta taloushallintopalvelua ei halvimman hinnan politiikalla voi tuottaa. Samalla tiedetään kuitenkin, että markkinoillaratkaisee kysynnän ja tarjonnan laki. Jotakin on siis tehtävä.

 

Koulutuksesta tukea muutoksessa

Muutoksessa ensimmäinen askel on sen tarpeen tiedostaminen, seuraava muutoskohteiden kartoitus ja kolmas, haastavin, on muutoksen tielle lähteminen. 

Sähköisen taloushallinnon myötä muuttuneet liiketoimintaprosessit ovat vapauttaneet aikaa hedelmällisemmälle ja mielekkäämmälle työlle. On ollut entistä enemmän aikaa pohtia oman liiketoiminnan kriittisiä pisteitä ja tulevaisuutta: Miten tästä eteenpäin? Miten pystymme tässä markkinatilanteessa jatkamaan kannattavaa liiketoimintaa ja samanaikaisesti palvelemaan asiakkaita heidän tarpeissaan entistä paremmin? 

Kun prosessimuutoksia oli jo tehty, tuli tarve osaamispääoman kasvattamiseen. Taloushallintoliitto julkisti syksyllä 2015 alkavan Business Advisor -valmennusohjelman, joka sisältää myös yritysneuvojan erikoisammattitutkinnon koulutusohjelman. Tarkempi tutustuminen tutkinto-ohjelmaan vahvisti, että tämä liiton kädenojennus tilitoimistoalan yrittäjille ja asiantuntijoille osui oikeaan aikaan.

 

Kohti tulevaisuuden tilitoimistoa

Talouden ammattilaisten työtä määrittelevät vahvasti monet lait, eikä niiden osaamisesta voi tinkiä. Tilitoimistoammattilaisten on jatkuvasti huolehdittava siitä, että kivijalkatyön osaamistaso säilyy. 

Niin tärkeää kuin oikein laadittu kirjanpito onkin, se ei sellaisenaan tuo yrittäjälle lisäarvoa hänen liiketoimintansa johtamiseen ja kehittämiseen. Historiatietoon perustuvaa dataa pitää jatkojalostaa, ja sen me osaamme. Vuosien ajan on tehty pätevää ja tuloksellista yritysneuvontaa siitä sen suurempaa numeroa tekemättä. Nyt on aika nostaa tämä asiakkaille selkeää lisäarvoa tuova palvelu kehityksen keskiöön.

 

Tuotteeksi tilitoimiston yritysneuvonta

Tilitoimistolla on muihin yritysneuvontapalveluita tuottaviin yrityksiin nähden vankka kilpailuetu: olemassa olevien asiakkaiden kanssa saavutettu luottamussuhde. Miksi emme käyttäisi sitä yhteiseksi hyväksi? Ostaessaan yritysneuvontapalveluita ulkopuoliselta toimijalta yrittäjä joutuu kertomaan toiminnastaan paljon sellaista tietoa, joka tilitoimistossa on jo olemassa. Tämä vie yrittäjän aikaa ja resursseja.

Tulevaisuuden tilitoimistossa perinteisen tilitoimistopalvelun rinnalla kulkee käsi kädessä oikein tuotteistettu yritysneuvonta. Yritysneuvonnan myötä toimialamme asiantuntijarooli vahvistuu entisestään. Sen sijaan, että myymme asiakkaillemme aikaa, me myymme osaamistamme. Yritysneuvontaa ostavaa yrittäjää ei aidosti kiinnosta se, kuinka kauan me hänelle tärkeää tietoa olemme tuottaneet vaan se, mitä lisäarvoa hän siitä yritystoimintaansa saa ja miten tämä lisäarvo kumuloituu hänen liiketoimintansa kassavirtaan. Tilitoimiston tuottamassa yritysneuvonnassa voittajia ovat molemmat: asiakas saa tutusta kumppanista rinnalleen tärkeän liiketoiminnan sparraajan, joka kannustaa sekä päätöksentekoon että toimintaan, ja tilitoimisto saa uutta kassavirtaa hiipuvan tilalle.

 

Artikkelin kirjoittajat osallistuivat Business Advisor – Yritysneuvonnan erikoisammattitutkinnon koulutusohjelmaan.

Juha Leviäkangas on Taloushallintoliiton hallituksen jäsen sekä omistaja-yrittäjä Suomen Säätiötilipalvelu Oy:ssä. Juha on toiminut pidemmän aikaa menestyksellisesti yritysneuvonnan parissa, mikä antaa hänelle hyvää perspektiiviä siihen mikä tulevaisuuden tilitoimistossa meitä mahdollisesti odottaa.

Sanna Mikkola on omistaja-yrittäjä vuonna 2004 perustamassaan Taloushallinta Uniikki Oy:ssä. Sanna on vannoutunut sähköisen taloushallinnon puolestapuhuja. Hän haluaa saada yrittäjät siirtymään sähköiseen taloushallintoon ja ja ohjata heidät kehittämään säästyneellä ajalla yritystoimintaansa. 

Satu Saarimaa on pitkän linjan kirjanpitäjä, taloushallinnon moniosaaja ja yritysneuvonnan ammattilainen. Hän on vuonna 2011 perustamassaan Tili-Saarimaa Oy:ssä rohkeasti lähtenyt sähköistämään taloushallinnon rutiineja. Samalla hän on tehokkaammin pystynyt säilyttämään palvelutason keskittymällä osaamista vaativiin tehtäviin.

Marko Tammivuori toimii osakkaana liiketoiminnan kehittämisen Yrityskehittämö.fi-­­verkkopalvelussa ja kehityskonsulttina Leppävaaran Laskennassa. Lisäksi hän toimii puheenjohtajana ryhmässä, joka kehittää käytännönläheistä yritysneuvonnan konseptia tilitoimistoille. Viimeiset 10 vuotta hän on konsultoinut pk-yrityksiä ja toiminut yritysneuvojana.

Uusimmat Artikkelit
Katso kaikki

Haluatko kuulla lisää liiton jäsenyydestä?

Jätä yhteystietosi niin otamme yhteyttä.

  • tai