Tilinpäätöspalaveri syventää asiakassuhdetta

Parhaimmillaan tilinpäätöspalaveri syventää luottamuksellista asiakassuhdetta, kirjoittaa Revisium Oy:n Henry Kampman.
18.10.2017

Henry Kampman, KHT, Revisium Oy

Käyn tilinpäätöspalaverissa yrittäjän kanssa läpi tuloslaskelman ja sen muodostaman kuvan yrityksen kannattavuudesta. Tässä pureudutaan yksinkertaisesti ja yrittäjän näkökulmasta parhaimmillaan ymmärrettävästi yrityksen eri tulo- ja menoeriin ja siihen mitä liiketoimintaa lukujen taustalla tilikaudella on tapahtunut. Tämä on mielestäni aina mielenkiintoinen keskustelu ja usein yrittäjä innostuu kertomaan laaja-alaisesti yrityksensä liiketoiminnasta.

Puhu rauhallisesti ja selkokielellä

Tässä yhteydessä on erittäin tärkeää puhua yrittäjälle selkokieltä siitä, miltä liiketoiminta näyttäytyy tuloslaskelmassa eri tulo- ja kuluerinä. Tärkeintähän on, että yrittäjä itse kiinnostuisi omista luvuistaan ja meidän taloushallinnon ammattilaisten pitäisi pystyä ne yrittäjälle selkokielellä kertomaan.

Ilokseni olen joskus kuullut tilinpäätöspalaverin jälkeen yrittäjän kommentoivan, että ” nyt ymmärsin tuloslaskelman ja taseen antaman kokonaiskuvan yritykseni taloudellisesti tilanteesta. Näiden lukujen parantaminen vaatii tiettyjä muutoksia yrityksen liiketoimintaan tulevaisuudessa”.

Sama menettelytapa pätee myös taseeseen. Parhaimmillaan kaikki tase-erät, kiinnittäen erityistä huomiota olennaisiin ja tiettyä harkinnanvaraisuutta sisältäviin eriin, käydään rauhassa läpi ja tällöin yrittäjä ymmärtää, millainen kirjanpidollinen varallisuus hänen yrityksellään on. Samalla käydään läpi, miten nämä varallisuuserät on rahoitettu eli tuodaan mukaan yrityksen oman ja vieraan pääoman suhde.

Käymme palaverissa läpi myös yhtiön maksuvalmiustilannetta tilinpäätöstilanteesta ja keskustelemme miltä yrityksen tulevaisuus näyttää rahan riittävyyden suhteen.  Yrittäjä saattaa usein valaista tässä yhteydessä, millaisia investointisuunnitelmia tulevaisuudessa on. Tulevaisuudestahan me kaikki olemme aina kiinnostuneita ja niin on yrittäjäkin. Tilinpäätösten ammattilaisina meidän täytyisi mielestäni aina keskustella yrittäjän tulevaisuuden näkymistä, sillä näillä voi olla myös tilinpäätöksen laatimisen näkökulmasta merkittävää vaikutusta. Näistä voisi mainita ainakin yrityksen toiminnan jatkuvuuteen liittyvät seikat, omaisuuserien haasteelliset arvostuskysymykset ja rahan riittävyyteen liittyvät seikat.

Joskus palaverin tuloksena on ollut, että liitetietoihin on lisätty informaatiota olennaisista tapahtumista tilikauden päättymisen jälkeen. Tämä on tietyissä tilanteissa varmistanut sen, että ulkopuoliset sidosryhmät ovat varmuudella saaneet asianmukaisen informaatiota esimerkiksi siitä, onko toiminnan jatkuvuus tulevaisuudessa uhattuna.

Tilinpäätöspalaveri pelasti yrityksen

Parhaan palkinnon tilinpäätöspalaverista ja sen merkityksestä olen saanut yrittäjältä, joka totesi, että käymämme tilinpäätöspalaveri pelasti ainakin osittain niin hänen yrityksensä, kuin hänen henkilökohtaisen taloutensa. 

Kyseisen yrityksen kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus olivat heikentyneet useana vuonna peräjälkeen. Toin palaverissa esille, että jos liiketoiminnan kehityssuunta jatkuu vielä tulevana tilikautena samaan suuntaan, niin yrityksen rahoitustilanne vaikeutuu merkittävästi, oma pääoma menetetään ja yrityksen varallisuuseriä joudutaan realisoimaan mahdollisessa konkurssitilanteessa yrittäjän kannalta hyvin epäedullisesti.

Yrittäjä kuunteli palaverissa eri näkökohtia hyvin tarkasti ja vaikutti ymmärtävän yrityksensä kokonaistilanteen. Seuraavana vuonna kun tapasimme tilinpäätöspalaverin yhteydessä, yrityksen taloudellinen tilanne oli huomattavasti parempi. Yrityksen kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus olivat huomattavasti parantuneet. Yrittäjä totesi, että ilman ulkopuolisen taloushallinnon ammattilaisen selkokielellä kertomaa taloustilanteen läpikäyntiä yritys olisi todennäköisesti ajautunut konkurssiin. Nyt hän oli tehnyt tarvittavia muutoksia liiketoimintaan.

Yritys ja samalla yrittäjä pelastuivat taloudellisesti ja samalla asiakassuhteemme tiivistyi entistä paremmaksi.

Kullanarvoisia tapaamisia

Tilinpäätöspalaverit ovat kullan arvoisia. Ne tuovat tyydytystä meille taloushallinnon ammattilaisille, jos pystymme vaativan työmme yhteydessä edesauttamaan yrittäjän ymmärrystä talousasioista. Tätä tietoa he voivat parhaimmillaan käyttää hyväkseen pyrkiessään entistä kannattavampaan liiketoimintaan.

Samalla hivutamme kirjanpidon kenttää asioiden rekisteröintitehtävästä kohti kirjanpidon lukujen hyödyntämistehtävää, joka palvelee yrittäjäkuntaamme entistä paremmin ja tiivistää entisestään asiakassuhdettamme yrittäjiin.

Nämä palaverit tuovat myös varmuutta siitä, että olemme riittävällä tarkkuustasolla käyneet kaikki tilinpäätöksen tuloksen, taseeseen ja liitetietoihin liittyvät erät läpi ja pyrkineet taloushallintoon olennaisesti kuuluvalla ammatillisella huolellisuudella varmentumaan niiden asianmukaisuudesta.

Uusimmat Artikkelit
Katso kaikki

Haluatko kuulla lisää liiton jäsenyydestä?

Jätä yhteystietosi niin otamme yhteyttä.

  • tai