Hallituksen uudet visionäärit

Taloushallintoliiton jäsenkokous valitsi hallitukseen kaksi uutta jäsentä ja uuden varapuheenjohtajan.
23.8.2016

Jari Jokinen

Kuva Kari Kuukka

Heinäkuussa toimintakautensa aloittaneen Taloushallintoliiton hallituksen uusia jäseniä ovat Johanna Vuorto-Honkala Klaukkalasta ja Juha Leviäkangas Helsingistä. Espoolainen Tuomas Tahvanainen aloittaa toisen hallituskautensa ja toimii varapuheenjohtajana.

Kaikki kolme korostavat taloushallinnon käynnissä olevaa murrosta: digitalisaatiota, työn kuvan muuttumista, kansainvälistymistä ja koulutusta.

Hallituksen ensimmäisiä tehtäviä on myös pohtia edessä olevia henkilövalintoja, sillä toimitusjohtaja Juha Ahvenniemi jää eläkkeelle ja viestinnästä ja markkinoinnista vastannut Outi Mäkiniemi muuttaa Yhdysvaltoihin.

– Juha Ahvenniemen eläkkeelle jääminen on merkittävä muutos, ja seuraajalla on suuret saappaat täytettävänä. Liiton pohja on vahva ja vakaa. Juhan aikana liitto on käynyt läpi merkittävän rakennemuutoksen, jonka johdosta se on entistä tehokkaampi ja suoraviivaisempi. Myös liiton vaikuttavuus on noussut uudelle tasolle, toteaa varapuheenjohtaja Tuomas Tahvanainen.

Vaikuttavuudessa ja tiedottamisessa viestinnällä on merkittävä rooli, ja tässä työssä liitto on onnistunut Outi Mäkiniemen johdolla loistavasti.

– Kun Outikin siirtyy elämässään eteenpäin, liitolla on tärkeitä tehtäviä täytettävänään jäsenistöään ja muuta verkostoaan kohtaan, jatkaa Tahvanainen.

 

Tuomas Tahvanainen

Leppävaaran laskenta, hpj ja partner
KTM, KLT

Olen toisen polven tilitoimistoyrittäjä ja KLT-kirjanpitäjä. Työt aloitin Leppävaaran Laskenta Oy:ssä vuonna 1998. Kauppatieteiden maisteriksi valmistuin Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta. Tilitoimistouran aikana olen työskennellyt lukuisten startup- ja kasvuyhtiöiden kanssa, jonka myötä on kertynyt kokemusta talousjohtamisesta sekä rahoituksesta. Nykyisin toimin Leppävaaran Laskenta Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja vastaan yhtiön toiminnan kehittämisestä. Olen aktiivisesti mukana myös asiakastyössä, johon saa käyttää vielä noin puolet työajasta.

Taloushallinnon työt ovat alkaneet muuttua: tehtävät monipuolistuvat ja vaativat entistä enemmän asiantuntijuutta. Neuvontapalveluissa kilpaillaan entistä suoremmin konsulttiyhtiöiden ja lakitoimistojen kanssa. Hidas muuttuu nopeaksi ja kalliista tulee halpaa. Tämä pätee moniin palveluihin. Pitää päättää, olemmeko kuskin paikalla vai seuraammeko muutosta sivusta: se vaikuttaa rooliimme yhtiöiden kumppaneina. Myös kielitaidon merkitys kasvaa, ja vahva englanti on jo monin paikoin välttämättömyys.

Alalla on tapahtunut keskittymistä, ja varsinkin suuret toimijat ovat kasvaneet 10–15 vuoden aikana. Ala on kuitenkin näyttänyt vetovoimansa ja monipuolisuutensa. Pieniä toimijoita on tullut jatkuvasti lisää, ja niillekin näyttää olevan hyvin tilaa.

Hallituksessa jatkan monipuolista työtä toimialamme edistämiseksi. Koulutus ja edunvalvonta ovat liiton toiminnan ytimessä. Teknologian kehityksen myötä osaamisen ja asiantuntijuuden merkitys nousee, ja osaamiseen pitää panostaa. Liiton koulutusten on oltava jatkossakin korkealaatuisia ja ajantasaisia. On tuotava riittävä tuki ja tietämys jäsenten käyttöön.

Haluan myös vaikuttaa liiton kautta alamme lainsäädännön kehitykseen. Liitto on noussut merkittäväksi toimijaksi, ja sen mielipidettä ja asiantuntijuutta kysytään yhä laajemmin niin verotuksen kuin lainsäädännön muutoksissa.

Kirjanpidon, verotuksen ja palkkahallinnon osaaminen ovat tärkeitä osa-alueita, ja niiden rinnalla kasvavat entistä voimakkaammin liiketoiminnan ja sisäisenlaskennan osaaminen sekä kieli- ja vuorovaikutustaidot.

 

Juha Leviäkangas

Suomen Säätiötilipalvelu Oy, 
hpj ja partner
eMBA

Taloushallinnon historiani on hyvin monipolvinen. Olen työskennellyt lähes kaikilla organisaatiotasoilla useilla eri toimialoilla mikroyrityksistä pörssiyhtiöihin. Perustettuja yrityksiä on useita: osa on itselle, osa toimeksiantajan lukuun.

Olen ikuinen opiskelija. Liiketaloudellinen tutkintoni on eMBA, mutta syventävät opinnot psykologian opinnoilleni olen suorittanut TKK:n työpsykologian laitoksella. Lisäksi vuosien varrella on tullut suoritettua kursseja oikeustieteessä, sosiaalipsykologiassa ja viestinnässä.

Oma panokseni liitolle ja tilitoimistoalalle on vahvistaa uusia ajatuksia ja verkostoja alan ulkokehältä. Nyt tarvitaan koko taloushallintoalan murrosvaiheen tukemista ja perinteisen tilitoimiston saattamista kohti huomista. Näitä asioita ei hanskata sisältä tilitoimistosta tai lukuja tutkimalla. Nämä heikot, nyt jo vahvistuvat signaalit tulisi koota ja jalostaa hyötykäyttöön. 

Olen vahva visionääri ja ideageneraattori. Tällä hetkellä keskityn oman, voimakkaassa kasvussa olevan tilitoimistomme kehittämiseen sekä toimin yritysneuvojana ja johdon sparraajana asiakkaillemme ja esimerkiksi Suomen kunnille. Olen myös ”koekaniinina” Taloushallintoliiton Business Advisory -koulutuksessa. 

Tilitoimistot toimivat aivan asiakkaan ”iholla”.  Yrityksessämme on kirjanpitäjien sijaan laskentaneuvojia. Se kuvastaa ehkä paremmin roolia, mikä perinteisen tilitoimiston on kannettava digitalisaatiosta johtuvassa selviytymistaistelussa. 

Murrosvaiheesta syntyy tilaisuus menestykselle, mutta samalla mahdollisuus epäonnistumiselle. En usko perinteiseen protektionistiseen edunvalvontaan, vaan muutos-, yhteistyö- ja kilpailukyvyn parantamiseen kaikilla toimintamme osa-alueilla. Avainsana on jatkuvuus. Siinä on työsarkaa myös liitolla, jatkaa viime vuosien tiellä. Kehittämistyössä pitää olla jäsenistön lisäksi mukana asiakkaat sekä meidät riittävän vakavissaan ottava ICT-palvelusektori. 

Tilitoimistoalan liikevaihto kasvaa rajusti vielä hetken yritysten huomatessa, kuinka asiat voidaan tehdä yksinkertaisesti, edullisesti ja luotettavasti. Automatisointi jättää murrosvaiheen jälkeen alalle ne, jotka haluavat seurata muutosta ja mennä eteenpäin (vrt. pankit ja vakuutusyhtiöt).

 

Johanna Vuorto-Honkola

Ecomill Oy, partner
KTM, KLT

Opiskelin laskentatoimea Helsingin kauppakorkeakoulussa. Valmistumisen jälkeen toimin controllerina pohjoismaisessa pk-yrityksessä, ja jäin äitiyslomalle 2004. Kahden lapsen jälkeen perustin oman toiminimen, mutta neljän vuoden jälkeen olin aika kyllästynyt tekemään asioita yksin. Löysin yhtiökumppanikseni Susanna Bergmanin, ja perustimme yhteisen tilitoimiston Ecomill Oy:n.

Ecomillissä on tällä hetkellä kaksi omistajaa, neljä kirjanpitäjää ja yksi työharjoittelija. Olemme kasvattaneet liiketoimintaamme keskimäärin 30 prosenttia vuodessa ja yhden henkilön vuosivauhdilla. Työnkuvani koostuu asiakasneuvonnasta etenkin sisäisessä laskennassa, työntekijöiden neuvomisesta, taloushallinnon kouluttamisesta sekä yrityksen palveluiden ja toiminnan kehittämisestä.

Taloushallinto työnä on monipuolista, hauskaa ja innostavaa. Olemme asiakkaamme tärkeä kumppani. Harmaavarpuskirjanpitäjän imago joutaa jo roskakoriin. Taloushallinto nähdään tulevaisuudessa enemmän kokonaisuutena, jossa asiakaspalvelu on tärkeässä roolissa. Myös kielitaidon merkitys korostuu, koska yhä useampi asiakas toimii globaalisti.

Paljon puhutaan yrityksen kokonaisvaltaisen talouden suunnittelusta, mutta pienissä toimistoissa ei oikein tähän ole keskitytty eikä tiedetä, mitä näiden palveluiden tulisi pitää sisällään. Nyt teemme omillamme vähän liikaa tuotekehitys- ja tuotteistamistyötä, kaikki keksivät samaa pyörää uudelleen. Erittäin tärkeää on saada sisäisen talouden suunnittelun työkaluja. Haluan edistää myös erinomaisen asiakaspalvelun ja asiakastarpeiden selvittämisen sparraamista.

Liiton edunvalvontarooli on merkittävä, ettei yritystoimintaan tule typeriä ja turhia näennäissäädöksiä. Lakisääteisiä vaatimuksia on liikaa, norminpurkutalkoisiin olisi aihetta.

Koulutuksen varmistaminen ja vahvistaminen takaa, että asiakkaan neuvontapalvelut saadaan haltuun aiempaa kattavammin. Myös tilitoimiston johtamisen, asiakaspalvelun ja myynnin ja markkinoinnin kouluttamista pitää lisätä.

 

Uusimmat Artikkelit
Katso kaikki

Haluatko kuulla lisää liiton jäsenyydestä?

Jätä yhteystietosi niin otamme yhteyttä.

  • tai